Šventės dalyviai susibūrė bendrai nuotraukai.

Kultūra, Naujausi

Dalyvavome tarptautiniame festivalyje

Janina BADOKIENĖ

Tarptautinės visuomeninės organizacijos „Gervėčių klubo“ pirmininko Alfonso Augulio pakviestas LPS „Bočiai“ Ukmergės klubas „Viltis“ pirmą kartą dalyvavo tarptautiniame mėgėjų meno festivalyje „Paribio daina“ („Pesnia pamežža“). Šis tradicinis nuo 2003-ųjų pasirinktinai Vilniuje, Gervėčiuose (Baltarusijos Respublika), Punske (Lenkijos Respublika), Daugpilyje (Latvijos Respublika) organizuojamas renginys sukviečia Lietuvos, Baltarusijos, Latvijos bei Lenkijos paribio regionų mėgėjų meno kolektyvus ir solistus, puoselėjančius vietos dainuojamąjį paveldą.

Šiais metais vykęs XIX festivalis surengtas Vilniuje, Lietuvos kariuomenės karininkų ramovėje. Atlikėjų vertinimo komisijoje buvo muzikos ir vokalo ekspertai. Pirmininkas – choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas prof. Tadas Šumskas, nariai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Zita Grigienė, operos solistė Vilhelmina Mončytė, profesionali dainininkė, vokalo mokytoja Milda Baronaitė–Gudeikienė.

Iš viso dalyvavo 11 solistų ir 15 vokalinių ansamblių. Solistų grupėje varžėsi „Vilties“ klubo nariai Marija Krupoviesienė ir Valmantas Naraškevičius. Klubo vokalinis ansamblis „Gija“ kartu su LPS „Bočiai“ Pasvalio, Utenos, Druskininkų, Skuodo, Vilniaus bendrijų, Lietuvos totorių, lenkų, baltarusių, Latvijos Respublikos Livanų miesto, Vilniaus trečiojo amžiaus universiteto, Vilniaus pagyvenusių žmonių poezijos ir romansų klubo „Elena“ kolektyvais dalyvavo ansamblių grupėje.

Pirmoje konkurso dalyje pasirodė solistai. Jų repertuaras buvo labai įvairus – skambėjo operų arijos, liaudies dainos, įvairių kompozitorių dainos. Nustebino studentas kinas Wang Yu, kuris šalia operos arijos lietuviškai padainavo liaudies dainą. Atlikėjai iš Pelesos (Baltarusija) taip pat dainavo lietuvių kalba. „Ilsu“ ansamblio solistė kūrinį atliko totoriškai, Utenos solistas Erikas Druskinas, kuriam buvo skirta pirma vieta, dainavo žydiškai. Džiaugėmės V. Naraškevičius pasiekimu, kuriam kartu su kinu skirta antra vieta. M. Krupoviesienė apdovanota diplomu už aktyvų dalyvavimą festivalyje.

Vokaliniai ansambliai buvo įvertinti už geriausiai aukštaitiškai, žemaitiškai, latviškai, ukrainietiškai, dzūkiškai, lenkiškai, totoriškai, žydiškai sudainuotas dainas. Pirmos vietos diplomai įteikti ansambliui „Uzory“ iš Latvijos ir Skuodo bendrijos ansambliui „Prisiminimų rožė“. Ukmergiškių „Gija“ apdovanota padėkos raštu už aktyvų dalyvavimą festivalyje.

Komisijos pirmininkas, skelbdamas konkurso rezultatus, pabrėžė, kad svarbiausia yra ne užimti prizines vietas, o noras dalyvauti. Tokiuose renginiuose laimi draugystė, pakantumas, skirtingų tautų žmonių toleravimas, tautinių bendrijų mėgėjų meno kolektyvų bei pavienių atlikėjų palaikymas ir populiarinimas, tautiečių, gyvenančių etninėse žemėse užribyje, meninės veiklos palaikymas. Taip pat svarbu tarp partnerių užmezgti ryšius ir juos stiprinti.

Renginio pradžioje giedojome Lietuvos himną, pabaigoje – tradicinį „Ilgiausių metų!“ Susibūrėme bendrai nuotraukai. Nors renginys su pertraukomis vyko šešias valandas, laikas neprailgo. Gėrėjomės koncertinės programos įvairove, susipažinome su naujais kolektyvais, pabendravome su mielais bičiuliais. Pasisėmėme patirties, kad ir kitais metais galėtume dalyvauti festivalyje.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Tokia yra šventos duonelės kaina

2020/08/03

Komentarų (0)

Kūrėme floristinius kilimus

2020/08/03

Komentarų (0)