Aktualijos

Išrinkta nauja Ukmergės VVG pirmininkė

Loreta EŽERSKYTĖ

Ketvirtadienį vyko Ukmergės vietos veiklos grupės (VVG) rinkiminis susirinkimas. Jame išrinkta nauja VVG pirmininkė – ja tapo rajono mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė. Ji pakeitė Klavdiją Stepanovą, kuri šias visuomenines pareigas ėjo nuo 2008 metų.

Ukmergės VVG viešųjų ryšių specialistė Angelė Jokubynienė „Gimtajai žemei“ papasakojo, kad ši visuomeninė organizacija veikia šešioliktus metus. 2003 m. balandžio mėnesį rajone susiformavo iniciatyvinė grupė, kurią sudarė aktyviausi iki tol veikusios Partnerystės grupės nariai, norintys pratęsti jau pradėtą veiklą. Iniciatyvinė grupė organizavo viešą susitikimą, į kurį pakvietė Ukmergės rajono kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios organizacijų atstovus.

2003-ųjų gruodį įvyko Ukmergės rajono VVG steigiamasis susirinkimas, kuriame 7 steigėjai, atstovaujantys skirtingiems sektoriams, nusprendė įsteigti Visuomeninę organizaciją „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“.

Pagrindinis sukurtos Ukmergės rajono VVG strateginis tikslas – apjungti įvairių vietos organizacijų, institucijų ir kitų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir suteikti galimybes įtakoti pasikeitimus, gerinančius vietovės gyvenimo kokybę.

Šiuo metu Ukmergės VVG sudaro 45 nariai, kurie atstovauja įvairioms organizacijoms, įstaigoms ir įmonėms, veikiančioms VVG pasirinktoje teritorijoje, taip pat fiziniai asmenys: pilietinės visuomenės atstovai (31 VVG narys); verslo sektoriaus atstovai (13 VVG narių); vietos valdžia (1 VVG narys, kuriam atstovauja 5 Ukmergės rajono tarybos deleguoti asmenys).

Pasak A. Jokubynienės, efektyvų šios organizacijos darbą užtikrina VVG nariai, valdyba, pirmininkas ir administracijos darbuotojai.

Ukmergės VVG valdybą sudaro 17 narių. Iš jų septyni atstovauja pilietinės visuomenės sektoriui; po penkis – verslo ir vietos valdžios sektoriams.

A. Jokubynienė pažymėjo, jog vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėmis, VVG valdyboje taip pat turi būti išlaikyta lyčių pusiausvyra, būti įvairaus amžiaus narių, ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių.

Naujai išrinkta rajono Savivaldybės taryba į Ukmergės VVD valdybą nuo vietos valdžios sektoriaus delegavo mero pavaduotoją A. Balčiūnienę, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Dalę Steponavičienę, Savivaldybės tarybos narį Vidmantą Krikštaponį, rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistę Reda Liubomirskienę ir Želvos seniūnijos seniūną Saulių Rutavičių. Jie pakeitė iki šiol valdyboje valdžios sektoriui atstovavusius K. Stepanovą, Liną Baublienę, Salvijų Stimburį, Gintarą Radzevičių ir Romą Pivorą.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Rtt :
    Imituoja darba
  • Rita :
    Jau tiek visko pririnko o tvarkos niekur partijos ir pažimtys,visi nori kažkuo būti o rezultatų nėra ... Ačiū