Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčia. V. ČESNAIČIO nuotr.

Kultūra, Naujausi

Amžinasis popiežiaus Pauliaus II dokumentas Deltuvai

Vytautas ČESNAITIS

Almanacho „Eskizai“ redaktorius

Pagaliau, prieš pat didžiuosius Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidus, į Deltuvos bažnyčią (bent trumpam) sugrįžo ilgokai lauktas paklydėlis – 1468 m. dokumentas, popiežiaus Pauliaus II bulė. Istorinis pergamentas ir tapatumo ženklas, kokiu negali pasigirti bei atsiskleisti Kauno ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijos. Ko gero, jo nėra regėjusios praeitį tyrinėjančios ar informacinės kultūros įstaigos, akylūs kolekcininkai, žinių siekiantys visuomenininkai.

Deltuvos klebonijos archyve saugotas, pokariu pradingęs, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę surastas, 2019-ųjų vasarą restauruotas, jis, švenčiant Deltuvos Žemės 800 metų jubiliejų, buvo pristatytas Žolinės atlaiduose. (...) „Visiems Kristaus tikintiesiems, šį raštą skaitysiantiems, sveikinimą ir palankumą siunčiu“, – prieš 570 metų iš Romos rašė popiežius Paulius II. Per Vilniaus diecezijos bajorą, karį, bažnyčių statytoją Stanislovą Sudivojaitį pasiuntęs krikščioniškosios sanglaudos žinią, nenumanydamas sujungė skirtingus istorinius laikmečius.

Katalikų Bažnyčios patriarcho nuorodų Švč. Trejybės parapijoje buvo laikomasi per amžius, išskyrus reformacijos periodą, kuomet Švč. Trejybės bažnyčioje meldėsi pranašo Martyno Liuterio tezių sekėjai. Vėliau klebono Motiejaus Repšio, kitų atkaklumo, teisminių bylinėjimųsi su dvarininkais B. Šemetiene, P. Nonardu, D. Narovniku dėka, lemtingą žodį tarus Vilniaus kapitulai, nesutarimai baigėsi.

1628 m. atgavus bažnyčią ir fundaciją, popiežiaus Pauliaus II švenčių ir atlaidų tradicijai vėl buvo uždegta žalia šviesa. 1752 m. pastačius (ne be vyskupo Mykolo Zenkovičiaus paramos) naują Deltuvos bažnyčią, ją puoselėti tapo dar paprasčiau. „Svarbiausios procesijos vyksta pagal šv. Tėvo popiežiaus Pauliaus II bažnyčiai suteiktą Indulgenciją“, – Švč. Trejybės ir Švč. Mergelės Marijos į dangų ėmimo dienomis, 1850 m. rašė klebonas Ferdinandas Lakovičius. Dar po šimtmečio tą patį atkartojo ir sovietų persekiojamas klebonas Jonas Oželis, o po 1990-ųjų nepriklausomybės – ir kunigas Kazimieras Gražulis.

Tad natūralu, kad ir 2019-ųjų Žolinės atlaidai, prisilaikant popiežiaus direktyvų, vyko (...) „visiems ir kiekvienam abiejų lyčių žmonėms, nuoširdžiai atgailavusiems, atlikusiems išpažintį (...) Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventėje.“

Restauruoto senojo pergamento tekstą, iš lotynų kalbos išverstą kalbotyrininkės, profesorės Eugenijos Ulčinaitės, (...) „Pamaldžiai lankantiems, tiesiantiems pagalbos ranką jos išlaikymui ir išsaugojimui“, sakykloje perskaitė parapijos klebonas kunigas Gintautas Naudžiūnas. Iškilmingas šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus, teisininkas, Šventojo Rašto tyrinėtojas kunigas Mozė Mitkevičius, kuris netradiciškai pamokslo metu atkreipė visų dėmesį į visuomenės susvetimėjimą. „Galime žmones pažinti paprasčiausiai, pagal dėvimą apavą. Ką matome aplink – biznio, sporto, ūkio batus. Toks atvirumas, tokia buitis, aplinka, toks ir gyvenimas. Egzaminuokimės, brangieji – žvilgtelėkime į savo batus, įsivertinkime“, – šurmuliuojant klausančiųjų gretoms dėstė kunigas Mozė.

Visiems išsiaiškinus ir nusiraminus, šv. Mišių pabaigoje popiežiaus Pauliaus II laiminimu buvo suteikta atlaidų malonė, pašventinti tikinčiųjų gėlynai, puokštės, derlius.

Deltuviškiai, bičiuliai ir prijaučiantys Žolinės šventę praturtino įvairiais renginiais. Išvakarėse bažnyčios skliautuose aidėjo Daivos Petrikienės vadovaujamo moterų vokalinio ansamblio „Cantilena“ atliekama sakralinė muzika. Šventinę dieną šurmuliavo mugė, vyko pramogos vaikams, atrakcionai, edukacijos, fotoparoda, kraštiečių susitikimai ir t. t. Pasižymėjusių šventėje laukė apdovanojimai. Koncertavo kapelos „Magaryčios“ ir „Bičiuliai“, grupė „Poliarizuoti stiklai“, vyko Deltuvos Žolinių spartakiada, žirgų lenktynės.

Dar savaitėlę, kitą po Žolinės atlaidų Deltuvos parapijoje paviešėjęs ypatingasis popiežiaus dokumentas, kaip nenorėdamas, vis dėlto iškeliavo atgal į saugiuosius namus. Džiugu, kad padaryta nepriekaištingos kokybės jo kopija buvo pakabinta Švč. Trejybės bažnyčioje, netoli Didžiojo altoriaus – presbiterijoje.

Jeigu kas negalėjo dalyvauti Deltuvos Žolinėje ir pamatyti Romos popiežiaus Pauliaus II 1468 metų pergamento, tai gali padaryti dabar, susitarus su ištikimuoju klebonu Gintautu. O išvydus bulės kopiją, mintyse padėkoti visiems, kurie įveikė ilgą derinimo, paruošiamųjų darbų kelią bei įvairias kliūtis siekiant įgyvendinti netradicinę idėją, skirtą istorinei Deltuvos Žemei.

Pergamento dalis.

Nuotrauka iš almanacho „Eskizai“ archyvo

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas