Jaunimas, Naujausi

Želvos gimnazija kviečia į Jubiliejinę šventę

Zita KRIAUČIŪNIENĖ

Muziejaus vadovė

110 metų žmogaus gyvenime beveik neįmanomas amžius, o štai mūsų mokykla tiekos sulaukė. Ir mokinių turi tiek pat, kiek turėjo tuomet, prieš 80 metų, kai buvo tik ką pastatyta – 165. Tiesa, jeigu žiūrėtume į patį pastatą – jis kaip kadaise, prieš 80 metų, tebešviečia tuo pačiu grožiu. Vizualiai malonu ir patalpose – nepasakysi, kad tai kaimo mokykla: čia šviesu, jauku, modernu.

Būtent pasižiūrėti į smarkiai atjaunėjusią mokyklą, pasidžiaugti jos pasiekimais, susitikti su bičiuliais, buvusiais mokytojais spalio 26 dieną kviečiami visi buvusieji – ir joje besimokę, ir ugdę šio krašto vaikus.

Jubiliejinė šventė prasidės 13 valandą šv. Mišiomis Želvos bažnyčioje, o nuo 14 val. visi laukiami mokykloje, kur vyks renginiai. Joje „nueisime“ visą mokyklos kelią – nuo 1909 m. senosios iki dabartinės, prisimindami epizodus, pažvelgdami į Atminties ženklus. Priešais mokyklą rymantis Rimanto Zinkevičiaus sukurtas stogastulpis primena slaptą 1902-iais daraktoriaus Leono Šaltenio įsteigtą mokyklėlę, o už 1,5 kilometro nuo miestelio, Dainiškių kaime, lankysime Atminimo akmenį pirmiesiems mažos želviečių mokyklos nameliams atminti (skulptorius Viktoras Žentelis). Mokyklos išaugimui skirtą Vaido Ramoškos skulptūrų kompoziciją matysime gimnazijos vidiniame kiemelyje, o visų laikų Želvos mokyklą (ir net ateities) menininkas Albinas Ramoška įprasmino savo sukurta kompozicija ,,Želvos mokykla“. Tokie meniniai Atminties ženklai – tarsi mokyklos istorijos stotelės – įkomponuoti gimnazijos erdvėse.

Mokyklos nueitame kelyje yra ir daugiau sukakčių: sueina 160 metų, kai spėjama Želvoje buvus mokyklą (istoriniuose šaltiniuose įrašų neradome). 80 metų sulaukė senoji, gražioji ir pagrindinė mokykla, 60 metų jubiliejų švenčia gimnazijos muziejus (įkurtas 1959 m.).

Jubiliejiniai renginiai Želvos gimnazijoje vyks spalio 25 ir 26 dienomis – visų laukia džiaugsmingas jubiliejinis gimtadienis gimnazistams ir Sugrįžimų šventė tiems, kurių širdyse „skambučiai dar aidi“.

Rasos POVYLIENĖS nuotrauka

Palikite komentarą apie straipsnį