Iš kairės – L. Šablinskas, R. Zinkevičius ir R. P. Šaulys su skulptūra.

Kultūra

Įteiks Popiežiui Pranciškui dovaną

Genovaitė KAZIELIENĖ

Praėjusių metų rugsėjo pabaigoje Lietuvoje viešėjo Popiežius Pranciškus. Pagerbti šiam Šventojo Tėvo vizitui grupė ukmergiškių entuziastų monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke pastatė koplytstulpį.

„Susirinkus liepos mėnesį į šio paminklo atidarymo iškilmes, mums, grupelei aktyvistų, kilo mintis išdrožti sumažintą – 0,5 metro, skulptūros kopiją ir ją įteikti Popiežiui“, – „Gimtajai žemei“ pasakojo vienas idėjos sumanytojų, visuomeninės organizacijos „SOS – Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys.

Įgyvendinant šį užmojį prisidėjo rėmėjai – Kauno arkivyskupas emeritas, šįmet paskirtas kardinolu, Sigitas Tamkevičius SJ, vyskupas Kęstutis Kėvalas, europarlamentaras Juozas Olekas, rokiškėnai – Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo vadovas bei Lietuvos kompanologų draugijos vadovas Leonardas Šablinskas, Lidijus ir Lidija Galvanauskai, Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas, administracijos direktorius Darius Varnas ir R. P. Šaulys.

Skulptūrą iš 5500 metų senumo ąžuolo išdrožė tautodailininkas Rimantas Zinkevičius. Tekstą „Jo šventenybei popiežiui Pranciškui Apaštališkojo apsilankymo Lietuvoje 2018 metų rugsėjo 22-23 dienomis atminimui“ į italų kalbą išvertė Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris, mons. bažn. t. lic. Adolfas Grušas.

R. P. Šaulys taip pat pasidalijo mintimis, kaip planuojama pristatyti skulptūrą popiežiui. „Galbūt dovaną įteiks L. Šablinskas, kuris vyks į Vatikaną atsiimti Popiežiaus Pranciškaus varpų liejykloje išlietų dviejų varpų Rokiškio bažnyčiai“, – sakė vepriškis.

R. P. Šaulio asmeninio archyvo nuotr.

 

Palikite komentarą apie straipsnį