Renginyje primintas ir padainuotas pirmasis klubo himnas.

Kultūra, Naujausi

„Mūsų širdyse sutilpo tiek širdžių, likimų ir vilčių“

Liucija DZIGIENĖ

Šie žodžiai – nedidelė pedagogės Onos Vžesniauskienės eilėraščio „Ruduo“ ištrauka, o kūrinėlis buvo skirtas klubo „Dar ne ruduo“ penkiolikos metų sukakčiai paminėti. Mokytojai, prieš keletą metų ar jau gerą dešimtmetį užvėrę mokyklų duris, į šventinį minėjimą rinkosi jaukioje viešbučio „Big Stone“ restorano salėje.

Klubo nariai ir jų svečiai į renginį atvyko puikiai nusiteikę, šventiškai pasipuošę, ir ta pakili nuotaika neapleido iki paskutiniųjų minėjimo minučių. O pradžia telkė susikaupti, susimąstyti, prisiminti. Jau minėtą eilėraštį „Ruduo“ raiškiai perskaitė pati autorė. Klubo pirmininko pavaduotoja Marija Šapauskienė pristatė atvykusius svečius ir bičiulius. Tai rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, rajono Savivaldybės tarybos narys, Švietimo pagalbos tarnybos metodininkas, mūsų darbo kuratorius Vidmantas Krikštaponis, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ukmergės bendrijos pirmininkas Algimantas Kacevičius su gražia palyda – moterų šokių grupe „ Raskila“, Ukmergės bočių klubo „Viltis“ pirmininkė Valerija Naraškevičienė, ir Jonavos TAU ansamblis „Vakarė“.

Svečiai šiltai, nuoširdžiai sveikino veteranų klubo narius, minėdami, kad jaučia pagarbą mokytojo darbui, gyrė už aktyvią veiklą, linkėjo būti sveikiems, skatino nenustoti svajoti, augti ir būti žinomiems net Dubajuje! Mat ten bus renkamas geriausias pasaulio mokytojas, kuriam numatyta milijono dolerių premija. Kodėl tas mokytojas negalėtų būti iš Ukmergės? Galbūt apie tai vertėtų rimtai pagalvoti jauniesiems mūsų kolegoms…

Jubiliejus įpareigoja bent trumpai apžvelgti prabėgusių metų darbus. Tai sklandžiai ir konkrečiai atliko pareigingoji, stropioji klubo metraštininkė Irena Grigienė. Buvo priminta, kad pedagogų klubą su bendraminčiais įkūrė buvęs Pabaisko vidurinės mokyklos direktorius, dabar verslininkas Rimantas Grotuzas. Vėliau klubui vadovavo Stasys Ūsaitis, Danutė Gelūnienė, dabar vėl R. Grotuzas. Klubo veikla visada buvo turininga, aktyvi. Aplankytos bene visos rajono mokyklos, diskutuota su pedagogais ir moksleiviais, lankyti senelių namai, tvarkyti mokytojų kapai. Skaitytos paskaitos – geriausiu lektoriumi pripažintas Petras Džiautas. Niekada nelikta nuošaly nuo Respublikos bei rajono politinio gyvenimo, kitų reikalų: dėl šilumos ūkio problemų streikuota prie miesto katilinės, Prezidentūros. Visada minėtos valstybinės, tautinės, religinės, profesinės šventės, datos. Garsėja klubas ir poetais. Leonora Jankeliūnienė, Apolonija Grigonytė, Vincas Lukša, Jadvyga Juzėnienė – gerai žinomi Ukmergės poetai. Svarbi buvo saviveikla. Klubo muzikos vadovais yra buvę Petras Pilka, Eugenijus Žurauskas, Zita Kviklienė. Dabar Olgos Kočiubej prieš keletą metų suburtame ansamblyje dainuojame vadovaujami Audronės Baronienės. Padėkos žodžių pelnė auksarankė Leokadija Staškūnienė. Jos megztos pelėdos, rėmeliai nuotraukoms – nuostabiausi suvenyrai svečiams, jubiliatams. Ir ji dar turi laiko vadovauti bočių šokių kolektyvui „Raskila“!

Daug dar galima būtų rašyti, kalbėti apie klubo organizuotas vakarones, popietes, išvykas bei ekskursijas (gidus D. Gelūnienę, Nijolę Kaselienę, Rimantą Izdonavičių), kitus renginius, bet jau iš to, kas paminėta, aišku, kad klubiečiai aktyvūs, jų veikla įdomi, prasminga, reikalinga.

15 metų sukakties minėjimo vedėja M. Šapauskienė taip pat dalijosi prisiminimais, kvietė tai daryti kitus. Ir prisiminimų, ir padėkų, ir linkėjimų pažėrė Audronė Maciulevičienė, V. Naraškevičienė, N. Kaselienė, D. Gelūnienė. V. Naraškevičienė priminė pirmąjį klubo himną, kuriam žodžius parašė ji, ir pasiūlė visiems kartu padainuoti. Tarsi apibendrindama pasisakymus, klubo veiklą, D. Gelūnienė teigė, kad mokytojas – ne profesija, tai – gyvenimas, ir mes laimingi, kad ėjome, einame ir iki paskutinio atodūsio eisime šiuo keliu.

Kelios šventinio renginio valandos pralėkė lyg akimirka. Ir „Raskilos“ šokėjos, ir Jonavos TAU „Vakarė“, ir mūsų klubo ansamblis kėlė nuotaiką, džiugino grakščiais judesiais, skambiais balsais, puikiu kūrinių atlikimu. Tad lyg baigiamasis šventės akordas – kartu su jonaviškiais nuoširdžiai visų traukiama daina „Mes išliksim jauni, jauni, kaip visa Lietuva…“ Ir dar daug gerų darbų atliksim.

Klubo metraštininkė I. Grigienė.

Saviveiklininkai susirinkusiuosius užkrėtė smagia nuotaika.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Mokinukė :
    Pagarba, nuoširdus ačiū senjorams, pedagogams. Džiugu matyti nepailstančią, žaviąją 1969 metų Vidiškių vid. m-los auklėtoją ponią Olgą Kočiubėj. Sėkmės JUMS visur ir visada.