Iš viso renovuota beveik 100 daugiabučių.

Aktualijos, Naujausi

Daugiabučių renovacija kelia rūpesčių

Genovaitė KAZIELIENĖ

Praėjusią savaitę vykusio Savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo papildytas Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašas.

2016 metų kovo mėnesį Savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo“ buvo pritarta naujam numatomų renovuoti namų sąrašui. Jis buvo nuolat papildomas, per laikotarpį nuo paskutinio papildymo norą tvarkyti savo būstus pareiškė dar 6 daugiabučių gyventojai. Šiuo metu sąraše yra 74 namai.

Socialdemokratas Kazys Grybauskas teiravosi, kaip vyksta renovacijos darbai.

Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Gediminas Narbutas paaiškino, kad jau baigta 44 namų renovacija, 4 namai greitai bus priduoti, taip pat pasirašytos sutartys 22 daugiabučių rangos darbams atlikti, 12-ai namų parengti investiciniai projektai. 28 namai bus renovuojami, jei tam pritars gyventojai. Renovuota beveik 100 daugiabučių, vien mieste apie 200 namų dar reikėtų renovuoti.

„Darbietis“ Arvydas Pėšina pastebėjo, kad stringa kai kurių daugiabučių renovacija – jis paminėjo Vilniaus gatvėje esantį namą, kuris visas sutvarkytas išskyrus dalį pirmo aukšto, tačiau toliau darbai nevyksta, nes nėra pinigų.

G. Narbutas teigė, jog dažniausiai renovacija stringa dėl rangovų bankroto, tuomet ieškoma naujų, kurie toliau tęsia darbus.

Meras Rolandas Janickas sakė, kad sulaukiama gyventojų kreipimųsi dėl kai kurių problemų, susijusių su šiuo procesu. Tai, anot mero, kelia įtampos, todėl kito Tarybos posėdžio metu UAB „Ukmergės butų ūkis“ atstovai pristatys situaciją apie daugiabučių modernizavimą.

Patikslino skaičius

Rajono Taryba patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičių 2019–2020 mokslo metams.

Meno mokykloje sukomplektuota 51 grupė: Muzikos skyriuje – 31 grupė, 341 mokiniai, Dailės skyriuje – 16 grupių, 219 ugdytiniai, Šokio ugdymo programoje – 4 grupės, 42 moksleiviai.

Sporto centre numatoma komplektuoti 48 grupes, kuriose ugdysis 653 auklėtiniai. Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į tėvų ir mokinių poreikius, ugdymo tęstinumą, turimą sporto bazę bei specialistus.

Taip pat patikslintas Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičius 2019–2020 mokslo metams.

Gegužės 30 dieną vykusio posėdžio metu Taryba patvirtino planus 2019–2020 mokslo metais 94 grupėse ugdyti 1 148 ikimokyklinukus ir 279 priešmokyklinio amžiaus vaikus.

Aiškinamajame rašte rašoma, kad per vasarą vaikų skaičius pasikeitė: „Nors grupių skaičius nepakito, tačiau vaikų lopšelis-darželis ,,Eglutė“ išgrynindamas grupes pagal vaikų amžių, sukomplektavo viena grupe mažiau ir atsisakė grupės, įrengtos miegamojo patalpose. Į Senamiesčio mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyrių buvo pateikta papildomų prašymų ugdyti vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programą, todėl sukomplektuotos 2 grupės. Vaikų skaičius per vasarą padidėjo.“

Pagal ikimokyklinio ugdymo programas ugdysis 1 163, o pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 283 ugdytiniai (19 vaikų daugiau nei buvo planuota). Lyginant su praėjusiais mokslo metais, 2019-2020 mokslo metais ugdysis tiek pat priešmokyklinio amžiaus vaikų, o ikimokyklinio amžiaus vaikų – 26 daugiau.

Delegavo atstovauti

Tarybos nariai delegavo į visuomeninės organizacijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ (VVG) valdybą atstovauti Ukmergės rajono savivaldybės interesams Agnę Balčiūnienę, mero pavaduotoją; Dalę Steponavičienę, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją; Vidmantą Krikštaponį, Savivaldybės tarybos narį; Redą Liubomirskienę, savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiąją specialistę; Saulių Rutavičių, Želvos seniūnijos seniūną.

LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose Vietos plėt-ros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėse numatyta, kad VVG sudaromas kolegialus valdymo organas, turintis teisę priimti sprendimus dėl projektų įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje, susidedantis iš ne mažiau kaip 11 narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams. Pagal taisykles, vietos valdžiai (savivaldybei) – atstovauja iki 30 proc. narių. VVG valdybą sudaro 17 narių, renkamų visuotiniame narių susirinkime. Atsižvelgiant į tai, vietos valdžiai turi atstovauti 5 nariai.

Mokesčiai už verslo liudijimus – nuo 600 iki 1 euro

Nustatyti fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai.

Didžiausias mokestis – 600 Eur metams (mėnesiui – 50 Eur) nustatytas šioms veiklos rūšims: apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas; apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas; betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse; variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas; statybos baigimo apdailos ir valymo darbai; specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas); vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą).

Simbolinis 1 Eur mokestis metams galios šioms veiklos rūšims: krosnių, kaminų ir židinių valymas; stiklo išpjovimas; dovanų pakavimas; gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba ir remontas; knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma; turistų gidų veikla; statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas); miško daigynų veikla; medalių, medalionų gamyba; medvilninių ir lininių audinių audimas; laiptinių valymas; langų valymas; gelbėtojų veikla; aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas.

Ukmergės rajono savivaldybėje individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimus, 2018 m. vykdė 945 asmenys, iš jų 642 pasinaudojo Savivaldybės tarybos suteiktomis lengvatomis.

Į savivaldybės biudžetą pernai buvo gauta 35,7 tūkst. Eur pajamų, lengvatų suma sudarė 14,8 tūkst. Eur. Didžiausia asmenų, vykdančių individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimus, dalis užsiėmė prekyba (246), statybos darbais (173), kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir soliariumų veikla (101), kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo ugdymo veikla (79).

2018-aisiais daugiausia pajamų gauta už šiuos verslo liudijimus: prekyba (apima visų rūšių verslo liudijimus) – 5,9 tūkst. Eur; specialieji statybos darbai – 5,6 tūkst. Eur; statybos baigimo apdailos ir valymo darbai – 5,0 tūkst. Eur; kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir soliariumų veikla – 4,3 tūkst. Eur; gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų – 3,2 tūkst. Eur; variklinių transporto priemonių remontas – 2,8 tūkst. Eur.

Lengvatomis dažniausiai naudojosi asmenys, kurie gauna su darbo santykiais susijusių pajamų (218) ir bedarbiai, įregistruoti darbo biržoje (205). Šioms asmenų grupėms suteikta lengvatų suma pinigine išraiška sudarė atitinkamai 6,7 tūkst. Eur ir 4,9 tūkst. Eur.

Patenkino vieną prašymą

Savivaldybės administracija gavo kelis gyventojų prašymus dėl mokesčių lengvatų. Buvo prašoma sumažinti nekilnojamojo turto bei žemės mokesčius, atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokesčio, valstybinės žemės nuomos.

Darbo grupei rekomendavus, patenkintas vienas prašymas – pareiškėjas buvo atleistas nuo 2018 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Sudarė Neįgaliųjų komisiją

Sudaryta Ukmergės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją. Joje dirbs A. Balčiūnienė, mero pavaduotoja; Gertrūda Ivanovaitė, Išsėtinės sklerozės klubo „Mažoras“ pirmininkė; Algirdas Gimžauskas, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Ukmergės Viltis” narys; Rasa Ragelytė Kraucevičienė, savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; Audronė Kreizienė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Ukmergės rajono filialo pirmininkė; Marius Kuprionis, Lietuvos paraplegikų asociacijos narys; Zita Kviklienė, Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė; Asta Leonavičienė, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja; Romas Pivoras, Savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės paramos komiteto pirmininkas; Artūras Sakalauskas, savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas; D. Steponavičienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; Dalia Unikienė, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė.

Patvirtinti ir šios komisijos nuostatai.

Patvirtino naują aprašą

Savivaldybės taryba patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos aprašą.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimai reikalingi atsižvelgiant į projektų atrankos konkurso organizavimo metu kylančius nesklandumus bei naudingus pastebėjimus, efektyvinančius Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narių vertinančių pateiktas projektų paraiškas darbą bei įnešančius daugiau aiškumo biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms, asociacijoms, bendruomeninėms organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms projektų paraiškas konkursui. Kasmet konkurse dalyvauja apie 60 Ukmergės rajono organizacijų. Finansuojami ir įgyvendinami sveikatos projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su visuomenės sveikata ir jos ugdymu, sveikatos išsaugojimu, stiprinimu, stebėjimu, sauga.

Pasikeitė tvarka

Pripažintas netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimas Nr. 7-5 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimų pastoviosios dalies nustatymo“.

Taryba panaikino Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimą, pagal kurį Ukmergės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio atlyginimo pastoviosios dalies dydis buvo nustatomas atsižvelgiant į praėjusių kalendorinių metų įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių ir apskaičiuojamas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį dauginant iš koeficiento.

2019 m. rugsėjo 1 d. pasikeitus Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymui bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kuriame nustatyta, kad meras priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Ukmergės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinis darbo užmokestis nustatytas mero potvarkiu.

 

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Ukmergiete :
  STT butina pranest! O tai visai baime pradado.
 • O kaip interesai :
  O interesus deklaravęs ar pamiršo kaip dažnai būna
 • Och :
  Sukasi Andriukas ir todėl viskas dzin, nes po varno sparneliu. Rinkim tokius ir toliau.
 • Oi :
  Kaip jie nestrigs, kaip sam graju sam tancuju: https://www.118.lt/imones/veidrodeli-veidrodeli-uab-aestas-salonas-parduotuve/8366836/kreditingumas?acttype=Kosmetika&p=7

Didins gyventojų užimtumą

2020/02/21

Komentarų (0)

Ką lėktuvais siunčia lietuviai?

2020/02/21

Komentarų (0)

Apie pusė pranešimų pasitvirtina

2020/02/21

Komentarų (0)