Nijolės STUNDŽIENĖS nuotr.

Aktualijos

Paskirstytos lėšos nevyriausybinių organizacijų projektams

Loreta EŽERSKYTĖ

Kasmet šalies savivaldybėms skiriama valstybės biudžeto lėšų remti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninę veiklą seniūnijose. Šiemet Ukmergės savivaldybei atseikėta 24 155 Eur. Ši suma, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, paskirstyta miesto ir kaimo seniūnijoms. Gautos lėšos bus išdalintos 25-ioms projektus pateikusioms nevyriausybinėms organizacijoms. Ukmergės miesto seniūnijai numatyta skirti 11 273 Eur, iš jų 4 tūkst. eurų atiteks Ukmergės miesto bendruomenei „Kaimynai“. Pasirašius su paramos gavėjais sutartis, prasidės numatytų veiklų įgyvendinimas. Projektai turės būti įgyvendinti šiais metais.

Tvarka – apraše
Kaip „Gimtajai žemei“ papasakojo rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Reda Liubomirskienė, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarka nustatyta aprašu, kurį pirmą kartą tvirtino savivaldybės administracijos direktorius. Įsakymas buvo pasirašytas birželio 6 dieną. Iki šių metų aprašas buvo tvirtinamas Savivaldybės tarybos posėdyje.

Aprašas numato, kad įgyvendindama priemonę savivaldybės administracija skelbia atvirą projektų atrankos konkursą. Jame gali dalyvauti bendruomeninės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos. Finansuojami projektai įgyvendinami seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje.
Paramos bendruomeninei veiklai remti tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius gyventojų poreikius, stiprinti bendruomenių narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo.

Patvirtino prioritetines veiklas
Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinių seniūnaičių sueigų patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių poreikius: socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams, jų grupėms; vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas); kultūrinė ir švietėjiška veikla; sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas); bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas); bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).
„Kiekviena seniūnija pasitvirtino savo bendruomenėms priimtiniausias prioritetines veiklas ir atsižvelgiant į tai buvo teikiami projektai,“ – pastebėjo R. Liubomirskienė.
Jos teigimu, šiemet dauguma nevyriausybinių organizacijų pirmenybę teikė viešųjų erdvių ir aplinkos tvarkymui, atnaujinimui. Kita dalis rinkosi socialinę veiklą, skirtą socialiai pažeidžiamiausiems bendruomenės nariams.
Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė pasidžiaugė, kad projektuose ne tik numatyta tvarkyti vietos bendruomenės teritorijoje esančias teritorijas, jas pritaikyti gyventojų reikmėms, sukurti originalių meninių akcentų. Projektuose užsimota kuo daugiau bendruomenės narių apjungti bendrai veiklai, į ją įtraukti sulaukusius senatvės amžiaus, vienišus, nuo priklausomybių bei kitų socialinių problemų kenčiančius asmenis.
Pasak pašnekovės, smagu, kad projektai orientuoti į atskiroms nevyriausybinėms organizacijoms opius ir svarbius dalykus.

Pateikė 25 projektus
Rajono nevyriausybinės organizacijos, kaip ir praėjusiais metais, iš viso pateikė 25 projektus. Jiems visiems skirtas finansavimas.
Didžiausia paramos dalis – 11 273 Eur – numatyta Ukmergės miesto seniūnijai. Šiuos pinigus pasidalins šešios nevyriausybinės organizacijos. Didžiausia suma – 4 tūkst. eurų – atiteks Ukmergės miesto bendruomenei „Kaimynai“, kuri įgyvendins projektą „Poilsio zonos infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas žiemos ir vasaros pramogoms“. Lietuvos santarvės fondo projektui „Poilsinių vietų įrengimas Šventosios upės pakrantėje“ skirta 3 105 Eur. Ukmergės meno draugijos pateiktam projektui „Viešosios poilsio erdvės įprasminimas meniniais akcentais II“ numatyta 1 400 Eur, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ projektui „Pabūkime drauge“ – 1 086 Eur, Ukmergės neįgaliųjų sporto klubo „Vilkmergė“ projektui „Sporto ir sveikatinimo veikla“ – 953 Eur, Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos projektui „Ištiesk pagalbos ranką silpnesniam“ – 729 Eur.
Vidiškių seniūnijai atiteks 1 861 Eur, Deltuvos – 1 768 Eur, Taujėnų – 1 202 Eur, Siesikų – 1 175 Eur, Pivonijos – 1 166 Eur, Veprių – 1 030 Eur, Želvos – 1 006 Eur. Dar keturioms seniūnijoms skirta mažiau nei po tūkstantį eurų – Pabaisko (995 Eur), Lyduokių (991 Eur), Šešuolių (881 Eur), Žemaitkiemio (807 Eur).
Pasak R. Liubomirskienės, kai kurios seniūnijos apsiribojo vienu projektu ir visas gautas lėšas nukreipė jam įgyvendinti, kitos skirtas lėšas paskirstė keliems projektams.
Vidiškių seniūnijoje bus įgyvendinti trijų bendruomenių – Vidiškių, Rečionių ir Šventupės – projektai. Tai „Vidiškių miestelio bendruomenės parko pritaikymas aktyviam gyventojų poilsiui“, „Spalvotas skveras“ ir „Saugios aplinkos Šventupės kaime kūrimas (pėsčiųjų tako įrengimas)“. Jiems skirta atitinkamai – 511, 650 ir 700 Eur.
Deltuvos seniūnijos nevyriausybinės organizacijos pateikė du projektus. Leonpolio kaimo bendruomenė už 1 100 Eur vykdys „Viešosios erdvės Leonpolio kaime atnaujinimas“, Dainavos kaimo bendruomenė – „Keliauk, bendrauk ir tobulėk“, kuriam skirta 668 Eur.
Taujėnų seniūnijoje pateiktas Pamūšio kaimo bendruomenės projektas „Viešosios erdvės Pamūšio kaimo įrengimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“, jam skirta 1 202 Eur. Pivonijos seniūnijoje projektą „Pažink Lietuvą kitaip“ įgyvendins Laičių kaimo bendruomenė. Jam numatyta 1 166 Eur. Taip pat finansavimas – 1 006 Eur – skirtas vienam Želvos seniūnijos projektui. Želvos bendruomenė vykdys projektą „Į rudenį – su džiaugsmu“. Žemaitkiemio miestelio bendruomenės projektui „Gerieji pavyzdžiai įkvepia“ numatyta 807 Eur. Vienas projektas bus finansuotas ir Pabaisko seniūnijoje. Tai Pabaisko kaimo bendruomenės „Vienybės žiedas“, kurį teks įgyvendinti už 995 Eur.
Sližių krašto bendruomenės projektui „Veikiame kartu“ atiteks 300 Eur, Veprių kaimo bendruomenės „Veprių miestelio kalėdinės eglutės įžiebimo šventė“ – 730 Eur.
Siesikų seniūnijai tekusias lėšas pasidalino Tulpiakiemio kaimo (300 Eur), Siesikų miestelio (575 Eur) ir Petronių kaimo (300 Eur) bendruomenės. Jos pateikė projektus „Norime pažinti savo kraštą“, „Laisvės gynėjų dvasia – gyva mūsų širdyse“ ir „Petronių kaimo bendruomenės viešojo paplūdimio papildymas smėliu“.
Taip pat į paramą pretendavo trys Lyduokių seniūnijos nevyriausybinės organizacijos. Tai Lyduokių kaimo bendruomenė, Lyduokių moterų informacijos ir užimtumo klubas bei Nuotekų kaimo bendruomenė. Jos pateikė projektus „Prisilieskime prie Lietuvos istorijos“, „Gedimino pilaitės vidaus pritaikymas veiklai“ ir „Krepšinio stovo įsigijimas“. Šioms veikloms skirta po 330 Eur.
Savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė R. Liubomirskienė pokalbio metu taip pat pažymėjo, jog prie to, kad nevyriausybines organizacijas laiku pasiektų finansavimas, nemažai prisidėjo ir seniūnai.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Aš :
    Pinigų švaistymas.Varinėj pastatė treniruoklius,kiek teko važiuoti pro šalį,nemačiau nė vieno sportuojančio.
  • anonimas :
    uz kokius sisus benduomenė kaimynai gauna toki finansavima? juo labiau kai tuo ploteliu naudojasui tik ta bendruomene uir niekas kitas. idomu butu jei is tos bendruomenes isbrauktume seniune, dar kai kuriuos asmenis, ar bebutu skiriamos tokios sumos. Tuo tarpu kiti projektai, kurie yra zymiai reikalingesni visai ukmerges miesto bendruomenei, yra akivaizdiai sumazinamos lesos? apskritai gerai reiketu papurtyti siu projektu sumanytojus, darytojus, vykdytojus ir patvirtinimus, nes dalis projektu tai yra tik sviestas sviestuotas... kaip sakant pinigai vejui.... tarp savu padaro ale paskaitele, ir pasiima pinigus. o kokia reali nauda? jokios..... Pritariu tik tiems priojektams, kurie realiai kazka padaro: irengia koki treniruokli, sutvarko aplinka ir pan., bet as rimtai atsisakyciau dalinti pinigus visokioms paskaitelems, ekskursijelems ir kitokioms nesamonems.