Tarybos nariai neeiliniame posėdyje priėmė 29 sprendimus.

Aktualijos, Naujausi

Nauji vėjai ne tik mokyklose, bet ir muziejuje…

Nijolė STUNDŽIENĖ

Rugpjūčio 29 dieną vyko neeilinis rajono Savivaldybės tarybos posėdis. Jame iš 25 Tarybos narių dalyvavo 22, nebuvo atostogaujančių Valdo Kersnausko ir Valdo Petronio bei nedarbingumo pažymėjimą turinčios Janinos Galiauskienės. Posėdžio metu išnagrinėti 29 į darbotvarkę įtraukti klausimai, kurių dauguma, artėjant naujų mokslo metų pradžiai, buvo susiję su švietimu. Taip pat pateikta informacija apie galimą Kraštotyros muziejaus bei Turizmo ir verslo informacijos centro sujungimą, pasidalinta įspūdžiais iš savivaldybės delegacijų vizitų į Latviją, Baltarusiją ir Rusiją. Tradiciškai pasveikinti ir vasarą gimtadienius šventę Tarybos nariai: Ramūnas Nanartavičius, Vidmantas Krikštaponis, Dalius Varnas, Audronė Augustėnienė, Arūnas Dudėnas ir Rolandas Janickas.

Direktorius sulaukė ir priekaištų

Savivaldybės tarybos kompetencijai priskirta priimti sprendimus dėl savivaldybės mokymo ir auklėjimo įstaigų vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo. Į vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigas nuo rugsėjo 2 dienos penkeriems metams (iki 2024 m. rugsėjo 1-osios) paskirta viešą konkursą laimėjusi buvusi šios ugdymo įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Motiejūnienė.

Tarybos sprendimu nuo rugpjūčio 31 dienos iš Taujėnų gimnazijos direktoriaus pareigų atleistas ir nuo rugsėjo 1-osios į „Šilo“ progimnazijos direktoriaus pareigas penkerių metų laikotarpiui (iki 2024 m. rugpjūčio 31 dienos) paskirtas konkursą laimėjęs Darius Kaplūnas.

Prieš priimant sprendimą dėl jo atleidimo Savivaldybės tarybos nariai pateikė direktoriui keletą klausimų. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Danutė Užkurėlytė teiravosi: „Kas įvyko Taujėnų gimnazijoje, kad buvę dešimtokai nepanoro mokytis 11-oje klasėje? Ar nebuvo galimybės prisivilioti mokinių iš miesto?“ Kolegei antrino ir Andrius Kalesnikas (visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Ukmergė“). Jis domėjosi: „Ar tai, kad nebuvo suformuotos kai kurios klasės, direktorių ir paskatino trauktis iš pareigų, ieškoti kito darbo?“

Tačiau D. Kaplūnas nenorėjo sutikti su priekaištais. Pasak jo, yra daug priežasčių, kodėl baigusieji 10 klasių nenori toliau mokytis. Vieni pradeda dirbti, kiti renkasi profesines studijas, dar kiti išvažiuoja į kitus miestus. Praėjusiais metais prašymus mokytis gimnazijos 11-oje klasėje buvo pateikę 11 dešimtokų. Tačiau artėjant naujų mokslo metų pradžiai paaiškėjo, kad du mokiniai išvyko į užsienį, į gimnaziją nesugrįš ir dar vienas mokinys. D. Kaplūno teigimu, likus dviem savaitėms iki rugsėjo ne taip paprasta prisivilioti vaikus iš miesto, kad važiuotų mokytis į kaimo mokyklą, juolab kai neaišku, ar kitais metais joje liks 11-12 klasės.

„Taujėnų mokyklai atidaviau 24 metus. Nesitraukiu dėl kažkokių priežasčių. Tiesiog kadencija eina į pabaigą, todėl ir ryžausi pokyčiams“, – kalbėjo buvęs Taujėnų gimnazijos direktorius.

Skiriant D. Kaplūną „Šilo“ progimnazijos direktoriumi Tarybos nariai norėjo sužinoti, kaip bus maitinami mokykloje įkurdinti priešmokyklinukai, kaip jis vertina visos dienos mokyklos idėją, ar ji bus įgyvendinta progimnazijoje, ar bus tęsiamos įstaigos tradicijos, kokių naujovių tikėtis. Atsakyti į šiuos ir kitus klausimus naujajam direktoriui padėjo posėdyje dalyvavęs buvęs įstaigos vadovas Leonas Žuklys. Jis šiai mokyklai vadovavo 31-erius metus.

Prisidės prie mažų klasių išlaikymo

Posėdyje svarstytas klausimas „Dėl pritarimo skirti lėšų iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti 2019–2020 mokslo metais“. Šį sprendimo projektą pristatęs savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas sakė, kad šiais mokslo metais gali būti ir nepilnų, vadinamųjų sąlyginio dydžio klasių.

„Sprendimo projektas teikiamas atsižvelgiant į tai, kad reikalingas Savivaldybės tarybos įsipareigojimas keturis šių metų mėnesius finansuoti papildomą sąlyginį klasių skaičių, norint iš valstybės biudžeto gauti dalį lėšų finansuoti klasėms, kuriose mokinių skaičius mažesnis už nustatytąjį“, – aiškino vedėjas. Iš savivaldybės biudžeto tam prireiktų per 10 tūkst. eurų. Šie pinigai turėtų būti skirti Pabaisko ir Vidiškių pagrindinėms mokykloms bei Taujėnų gimnazijai – mažoms klasėms išlaikyti. V. Kalinas pridūrė, jog prasidėjus mokslo metams tų mažų klasių gali ir nelikti, tuomet savivaldybės prisidėjimo net nereikės. „Stengsimės ieškoti mokinių, planuojame susitikti su Užimtumo tarnyba, gal yra nesimokančių vaikų“, – apie mokyklų ketinimus pasakojo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

Bus ir jungtinių klasių, daugės priešmokyklinukų

Tarybos posėdyje patikslintas Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičius ir mokinių skaičius klasėse 2019–2020 mokslo metais. Šie duomenys reikalingi apskaičiuojant mokymo lėšas, nustatant mokytojų pareigybių skaičių mokyklose, rengiant ugdymo planus, reguliuojant mokinių srautų pasiskirstymą. Šiais mokslo metais bus ne tik pilnai sukomplektuotų, bet ir jungtinių klasių.

Savivaldybės tarybos sprendimu patikslintas rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėse. Šie duomenys kasmet renkami iki kovo 31 dienos, o iki rugsėjo 1-osios patikslinami.

Šiemet buvo priimtas sprendimas perkelti iš lopšelių-darželių ,,Eglutė“ ir ,,Buratinas“ priešmokyklinio ugdymo grupes į ,,Šilo“ progimnaziją bei Užupio pagrindinę mokyklą. Be to, atsirado daugiau tėvų, pageidaujančių ugdyti vaikus pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Todėl pasikeitė ir vaikų skaičius.

Patvirtinti nauji įstatai

Kadangi „Šilo“ progimnazija ir Užupio pagrindinė mokykla į savo patalpas įsileido priešmokyklines grupes ir išsiplėtė jų ugdomoji veikla, iš naujo patvirtinti šių įstaigų nuostatai.

„Šilo“ vidurinė mokykla įsteigta 1988 metais, nuo 2012-ųjų rugsėjo ji tapo pagrindinė, o pernai – progimnazija. Mokyklos pagrindinis tipas – progimnazija, taip pat ji yra pradinė mokykla, o nuo šio rugsėjo tapo ir priešmokyklinio vaikų ugdymo mokykla.

Užupio mokykla įkurta ir veiklą pradėjo 1932 metų rugpjūčio 18 dieną kaip Ukmergės pradinė mokykla. 1952 metais ji tapo Ukmergės aštuonmete mokykla, 1957 metais pervardinta į 4-ąją vidurinę mokyklą, 1993-iais jai suteiktas Užupio vidurinės mokyklos vardas, o 2012 m. įstaiga reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Šios mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, taip pat ji turi kitas paskirtis: pagrindinės mokyklos suaugusiųjų mokykla, jaunimo mokykla, produktyvaus mokymo mokykla, pradinė mokykla, priešmokyklinio ugdymo mokykla.

Suteikė lengvatą kelionėms į darbą

Dar vienas su švietimu susijęs klausimas, kuris buvo svarstomas Tarybos posėdyje, dėl UAB Ukmergės autobusų parkas keleivių vežimo autobusais miesto ir priemiesčio maršrutais tarifų patvirtinimo ir lengvatų nustatymo. Šiuo sprendimu tarifai keičiami nebuvo, tik nustatytos lengvatos švietimo įstaigų pedagoginiams darbuotojams. Mokytojams, važiuojantiems autobusais vietinio susisiekimo, miesto maršrutais, pateikusiems mokytojo pažymėjimą, būtų taikoma nuolaida.

Apklausus mokyklų vadovus paaiškėjo, kad 2018–2019 mokslo metais į darbą vietinio (miesto) susisiekimo autobusais važiavo iki 25 pedagogų.

Terminuotas vardinis važiavimo autobusais bilietas mėnesiui be nuolaidos kainuoja 23 Eur, su 80 procentų nuolaida – 4,60 Eur. Autobusais į darbą važiuojant 25 pedagogams, Ukmergės autobusų parkas per mėnesį negautų 460 Eur pajamų, per 4 mėnesius – 1 840 Eur. Su lengvatomis susijusias išlaidas savivaldybė kompensuos rajono biudžeto lėšomis.

Turizmo ir verslo informacijos centrą žada likviduoti

Rajono Savivaldybės tarybos nariams neeiliniame posėdyje buvo pateikta informacija dėl darbo grupės, sudarytos Ukmergės kraštotyros muziejaus bei VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC) jungimo galimybėms išnagrinėti, išvadų. Mero pavaduotoja A. Balčiūnienė pristatė rugpjūčio 21-ąją įvykusiame šios darbo grupės posėdyje priimtus sprendimus. Pasak vicemerės, visus šiuos siūlymus Tarybos nariai nagrinės savo komitetuose, todėl ragino kol kas apsieiti be diskusijų ir vertinimo.

Minėtame darbo grupės posėdyje be pirmininkės A. Balčiūnienės dar dalyvavo Violeta Širmenė, savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė; Arūnas Dudėnas, Savivaldybės tarybos narys; Lolita Gerulskienė, savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja; Rimas Jurgilaitis, savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjas; A. Kalesnikas, Savivaldybės tarybos narys; D. Steponavičienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja; A. Stočkutė, Savivaldybės tarybos narė; D. Užkurėlytė, Savivaldybės tarybos narė. Posėdyje nedalyvavo trys darbo grupės nariai – A. Augustėnienė, Savivaldybės tarybos narė; Kristina Bagdonavičienė, savivaldybės administracijos Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vedėja; Vida Butkevičienė, savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

Pasak A. Balčiūnienės, pertvarkos imamasi todėl, jog dažnai dubliuojasi šių dviejų įstaigų funkcijos, išsiplėtė Kraštotyros muziejaus veikla, be to, daugelis rajonų atsisako Turizmo ir verslo informacijos centrų, juos integruoja į kitus padalinius. Taigi, praėjusią savaitę vykusiame darbo grupės posėdyje svarstyti Kraštotyros muziejaus bei Turizmo ir verslo informacijos centro reorganizavimo būdai, jų ekonominis naudingumas, teisinių procedūrų trukmė, pristatyta nauja administracinė struktūra.

Darbo grupės pirmininkės teigimu, pagrindinis junginio tikslas – tobulinti rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų valdymą, optimizuojant jų skaičių, mažinant valdymo išlaidas bei sukoncentruojant funkcijų atlikimą vienoje įstaigoje.

Posėdyje nagrinėtos keturios galimos TVIC ir muziejaus reorganizavimo alternatyvos: įstaigų reorganizavimas sujungimo būdu, kai sujungiamos dvi biudžetinės įstaigos; įstaigų reorganizavimas prijungimo būdu, kai prie vienos biudžetinės įstaigos prijungiama kita biudžetinė įstaiga; įstaigų reorganizavimas likviduojant vieną įstaigą ir kitai priskiriant likviduotos įstaigos funkcijas; įstaigų nereorganizuoti, tačiau jose inicijuoti pertvarkas.

Nuspręsta, kad pirmoji ir antroji alternatyvos yra netinkamos dėl ilgai trunkančių teisinių procedūrų, kurios gali tęstis mažiausiai metus. Savivaldybės teisininko R. Jurgilaičio nuomone, trečioji alternatyva yra parankesnė dėl trumpų procedūrų ir įstaigų veiklos tęstinumo užtikrinimo, kadangi likviduojant vieną įstaigą, tuo pat metu kitai įstaigai galima perduoti likviduojamos funkcijas. Taip pat šis būdas tinkamesnis dėl darbo vietų išsaugojimo, nes Darbo kodekse numatyta, jog likviduojant įstaigą, nėra būtinybės atleisti darbuotojus, juos galima perkelti į kitą įstaigą.

Jei Savivaldybės tarybos nariai pritartų darbo grupės siūlymui, būtų pradedamos TVIC likvidavimo procedūros, perduodant jo funkcijas muziejui. Turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojams būtų pasiūlyta pereiti dirbti į muziejų. Ten perkėlus penkis etatus, junginio administracinėje struktūroje būtų 30 etatų, taip pat galėtų atsirasti nauja pareigybė – direktoriaus pavaduotojas.

Siūloma keisti ir Kraštotyros muziejaus pavadinimą. Pasak darbo grupės narės L. Gerulskienės, Lietuvoje muziejų pavadinimai atspindi jų veiklas – kraštotyros, meno, gamtos ir pan. Dabartinis pavadinimas „Ukmergės kraštotyros muziejus“ yra netikslus, kadangi per daugelį metų iš nedidelio kraštotyrinę veiklą vykdžiusio muziejaus jis išaugo į įvairiapusę veiklą dvaruose ir edukacijų centre vykdančią didžiulę įstaigą. Muziejaus pavadinimą būtina keisti ir dėl atsirasiančių turizmo informavimo funkcijų. Kraštotyros muziejus galėtų vadintis, pavyzdžiui, Ukmergės krašto muziejumi.

Likvidavus TVIC su verslu susijusios funkcijos būtų perduotos savivaldybės administracijai.

Savivaldybės tarybos nariai, išklausę A. Balčiūnienės pateiktą informaciją teiravosi, kodėl yra naikinama tai, dėl ko anksčiau buvo „laužytos ietys“, ieškota būdų, kaip centrą išlaikyti, atgaivinti, o kai jis pradėjo gerai dirbti, nuprendžiama atsisakyti. „Ar ši pertvarka pagrįsta, ar tik tenkinamos kažkieno ambicijos?“ – klausė Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Kazys Grybauskas.

Tarybos narys Arvydas Pėšina (Darbo partija) suabejojo darbo grupės kompetencija. Neva joje nusimanančių šiose srityse vos vienas kitas…

A. Balčiūnienė patikino, jog darbo grupė neturėjo tikslo vertinti abiejų įstaigų darbo ar vadovų kompetencijų. Anot vicemerės, sprendimo projektas bus pateiktas Tarybos narių svarstymui, kiekvienas turės pakankamai laiko išanalizuoti situaciją ir priimti teisingą sprendimą. Prieš šio klausimo ketinama grįžti rugsėjo mėnesį.

D. Kaplūnas atsakė į pateiktus klausius.

AUTORĖS nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Gal :
    Vis tik visuomenei reiktų smulkiau ir aiškiau apšviesti šiuos planus, kad žinotume konkrečius argumentus ir skaičius dėl ko tai daroma, kad nesklistų negražūs pletkai.
  • Nesuprantu... :
    Ar tikrai ruosiamasi likviduoti turizmo ir verslo informacijos centrą, kuris puikiai dirba ir garsina Ukmergę visojje Lietuvoje??? Vien projektas Surink Lietuvą ką reiškia.... Balčiūnienė kalba, kad reikia optimizuoti biudžetinių įstaigų valdymą. Tai ir optimizuokite pvz. Balelių, Rečionių daugiafunkcius centrus, kurių išlaikymui skiriama daug daugiau pinigų iš biudžeto. O ir turizmo centras nėra biudžetinė įstaiga, o viešoji. Kas paneigs, kad šį centrą reikia likviduoti, nes jam vadovauja socdemė.....
  • Žinovas :
    Klausykite Pišino nuomonės jis yra mūsų proto bokštas, kaip pasakys taip ir darykit nes durniau jau niekas niekas nepadarys.