V. Kalinas ir D. Janulienė pristatė pirmosios savaitės projektą „Aš ESU...“. AUTORĖS nuotr.

Aktualijos, Naujausi

Mokslo metai prasidės geromis naujienomis ir staigmenomis

Nijolė STUNDŽIENĖ

Vasara skaičiuoja paskutines dienas, o rajono švietimiečiai jau dėlioja rudens darbus, kurie prasidės nuo rugsėjo. Naujus mokslo metus Ukmergės rajonas pasitinka džiugia žinia. Preliminariais skaičiavimais, pirmą kartą po daugelio metų švietimo įstaigos sulauks daugiau vaikų nei anksčiau. Rugsėjis pažers ir kitų netikėtų siurprizų, bus ir pasikeitimų.

Švietimo įstaigos sulauks daugiau vaikų

Kelis dešimtmečius trukęs mokyklų tuštėjimo laikmetis pagaliau įveiktas. Rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas pasidžiaugė, jog 2019–2020 mokslo metais į mokyklas ateis 15 mokinių daugiau nei jų mokėsi pernai. Pasipildys ir ikimokyklinės įstaigos. Vaikų lopšeliai-darželiai sulauks 60 vaikų daugiau.

Iš viso 2019–2020 mokslo metus Ukmergės rajone pasitiks 3 519 mokinių ir 630 pedagogų. Rugsėjo pirmąją į pirmas klases ateis 292 pirmokai, o į dvyliktas – 220 abiturientų. Ikimokyklines įstaigas nuo rudens lankys 1 148 vaikai, tarp kurių bus 283 priešmokyklinukai. Jų dvi papildomos grupės įsikurs atsilaisvinusiose „Šilo“ progimnazijos patalpose, dar 1,5 grupės vaikus priglaus Užupio pagrindinė mokykla.

Mažiausiai mokinių šiemet sulauks Pabaisko pagrindinė mokykla, o gausiausia bus Dukstynos pagrindinė.

Dėl švietimo tinklo pertvarkos šiemet nebuvo panaikinta nė viena mokykla. Struktūriniai pokyčiai palietė tik Senamiesčio pagrindinę, kuri darbą nuo šio rugsėjo pradės būdama progimnazija.

Taigi, Ukmergės rajone veiks 15 bendrojo ugdymo mokyklų (5 gimnazijos, 6 pagrindinės mokyklos, 3 progimnazijos ir viena specialiojo ugdymo mokykla), 7 vaikų lopšeliai-darželiai, dvi neformaliojo ugdymo mokyklos, du universalūs daugiafunkciai centrai ir Švietimo pagalbos tarnyba. Iš viso rajone dirbs 27 švietimo įstaigos, iš jų 18 mieste bei 9 kaimuose ir miesteliuose.

Pirmoji savaitė prasidės žaidimu

Šią savaitę „Gimtosios žemės“ kalbintas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas V. Kalinas sakė, jog seniai knietėjo Mokslo metus pradėti dovana, skatinančia mokyklas tapti draugiškesnėmis vieni kitiems. Taip gimė pirmosios savaitės projekto „Aš Esu…“ idėja. Jos autore bei, pasak V. Kalino, geros nuotaikos ambasadore tapo Technologijų ir verslo mokyklos neformaliojo švietimo organizatorė Dovilė Janulienė.

Į šio projekto dūzges, kaip tikimasi, įsitrauks 4 416 žmonių, t. y. visų mokyklų bendruomenės – nuo pirmoko iki visų pedagogų bei mokyklos valgyklos, kitų darbuotojų. Kaip pasakojo D. Janulienė – tai žaidimas, susijęs su Ukmerge, padėsiantis visus suvienyti.

Projekto esmė ta, jog susirinkusieji į mokyklas jau pirmosiomis dienomis burtų keliu išsitrauks ant kaklo kabinamas korteles su Ukmergės rajono nuotrauka. Tačiau joje bus tik pusė vaizdo. O kitą nuotraukos pusę teks susirasti pas kažkurį toje mokykloje besimokantį ar joje dirbantį asmenį. Kortelėje reikės užsirašyti savo vardą, perskaityti kitoje pusėje pateiktą žaidimo instrukciją. Joje trumpai išdėstyta, kaip susirasti draugą, su juo susipažinti ir drauge, sutartoje vietoje, atsiimti jiems priklausantį prizą – po tušinuką, kurį dovanos Švietimo ir sporto skyrius.

„Įsijungus į šį žaidimą neliks mėgiamų ir nemėgiamų mokinių, mokytojų, – apie projekto tikslus pasakojo D. Janulienė. – Žmogus turės išdrįsti „perlipti per save“ ir pasakyti: „Aš esu, pavyzdžiui, Mindaugas, tavo antroji pusė, ir einam pasiimti prizų“. Manau, kad moksleiviai, ieškodami porininkų, pasitelks ir išmaniąsias bei informacines technologijas.“

V. Kalinas taip pat pridūrė, jog vienas iš žaidimo tikslų, kad mokyklos taptų draugiškesnėmis, jaukesnėmis, emociškai saugesnėmis.

Anot projekto iniciatorių, tai turėtų būti tęstinis reikalas. Neformaliojo švietimo organizatorės nuomone, gal vienos mokyklos norės įrengti stendą, kuriame vienas kitą radę asmenys galės viešinti savo nuotrauką. Kitos įstaigos galėtų skirti dieną, kurios metu dar neatradusieji savo antrų pusių užsiimtų jų paieška. Gal iš nuotraukų kažkas užsimanytų sudėlioti vadinamąją puzlę?..

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas sakė, jog ši idėja su mokyklomis nebuvo iš anksto aptarta ar derinta. Žaidimą ketinama pristatyti artimiausiame švietimo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų susitikime, kurį pirmą kartą planuojama surengti neformalioje aplinkoje, kavinėje.

„Ukmergė moka mokytis“

Dar viena nauja vizija, su kuria Ukmergės rajono švietimiečiai pradeda 2019-2020 m. m. – tai dvejus metus truksiantis mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimas, kuris turi tapti visų švietimo įstaigų prioritetu.

„Rugsėjį pradedame sakydami: „Ukmergė moka mokytis“. Po šiais žodžiai slepiasi du dalykai – išmokyti ir išmokti. Pagaliau pereiname nuo mokymo prie mokymosi. Jau parengėme šios vizijos įgyvendinimo gaires. Ruošdami projektą konsultavomės su geriausiais, žinomiausiais šalies edukologais, norime, kad jie taptų mūsų globėjais“, – apie startuojantį projektą pasakojo V. Kalinas.

Jo teigimu, mokėjimo mokytis kompetencijų stiprinimas apjungs ne tik pedagogus, bet ir vaikus, jų tėvus. Kiekviena bendrojo lavinimo mokykla ir lopšelių-darželių priešmokyklinio ugdymo grupės planuoja savas priemones, svarsto, kaip jas įgyvendins. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas užsiminė, jog mąstoma apie galimybę tėvams organizuoti fakultatyvus, kurių metų jiems būtų suteikiama žinių, kaip padėti vaikui mokytis.

„Mūsų siekiamybė, kad dauguma rajono mokinių pradėtų savarankiškiau mokytis, pasiektų geresnių rezultatų, sėkmė dar labiau motyvuotų, o įgytos mokymosi kompetencijos ir išaugęs mokinių savarankiškumas palengvintų pedagogų darbą, taip pat didėtų pasitikėjimas mokyklomis“, – projekto „Ukmergė moka mokytis“ tikslus vardijo V. Kalinas.

Laukiama kelių jaunų mokytojų

Vasarai baigiantis kai kurių švietimo įstaigų vadovus užgulė rūpestis, kaip surasti įvairių dalykų trūkstamų pedagogų. Vidiškių pagrindinė mokykla paskelbė ieškanti istorijos mokytojo, socialinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų. Darbą kai kurių dalykų mokytojams siūlo ir kitos mokyklos. Tačiau Švietimo ir sporto skyriaus vadovas patikino, jog Ukmergės rajone kol kas mokytojų trūkumo problemas pavyksta išspręsti. Tiesiog, kaip pasakojo V. Kalinas, informaciją apie laisvas vietas ištransliavus savais kanalais, įvyksta persiskirstymas. „Manau, visos mokyklos ras reikiamus specialistus“, – vylėsi vedėjas ir pridūrė, jog šiais mokslo metais pedagogų bendruomenė pasipildys ir keliais jaunais mokytojais.

Labiausiai rajone jaučiamas ikimokyklinio ugdymo auklėtojų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų trūkumas. Lopšelių-darželių auklėtojų padėjėjos, turinčios pedagogų kvalifikaciją, dabar kalbinamos tęsti mokslus ir įgyti aukštesnę kategoriją.

V. Kalinas neneigė, jog ateityje rajonui taip pat trūks geografijos, matematikos, socialinių mokslų mokytojų.

Neatsiranda norinčių vadovauti

Pasak vedėjo, šiuo metu didžiausia problema, kurią tenka spręsti, – mokyklų vadovų paieška. Neatsiranda norinčių ir galinčių užimti šiuos postus.

„Tikimės, kad įvyks trečią kartą paskelbtas konkursas į Meno mokyklos direktoriaus pareigas, net ketvirtą kartą bus organizuojamas konkursas užimti Siesikų gimnazijos vadovo vietą, – apie esamą situaciją kalbėjo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas. – Be direktoriaus liko Taujėnų gimnazija. Baigiasi Veprių pagrindinės mokyklos ir Želvos gimnazijos vadovų kadencijos. Čia mums yra iššūkis. Tačiau mūsų rajono situacija visos Lietuvos kontekste nėra pati blogiausia. Yra regionų, kur vadovų nebuvimas jau yra tapęs stichine nelaime.“

Mokykloms – daugiau savarankiškumo

V. Kalinas trumpai apžvelgė ir šių mokslo metų naujoves. Nors pagrindinė ugdymo forma išlieka pamoka, mokykloms suteikiama daugiau savarankiškumo ugdymo procesą organizuoti ir ne pamokų forma, o, tarkime, projektiniu darbo metodu. Projektinis darbas labiau skatinamas pagrindiniame ugdyme (5–10 klasės).

Pakoreguotos nuostatos dėl vaikų, grįžtančių iš užsienio, ugdymo organizavimo. Sugrįžusio mokinio mokymas yra labai individualizuotas, priklauso nuo kiekvieno pasiekimų ir tos šalies, iš kurios jis atvyko, švietimo sistemos. Nauja tai, kad sudarant grįžusio mokinio individualų planą, galima perskirstyti dalykų pamokas. Pavyzdžiui, jis kurį laiką gali nesimokyti anglų kalbos ar kitų dalykų, bet daugiau dėmesio skirti lietuvių kalbai.

Taip pat, priėmus naują Sporto įstatymą, kūno kultūros dalyko pavadinimas keičiamas į „fizinį ugdymą“. Šių užsiėmimų padaugės pirmos klasės mokiniams ir šeštokams, kurie turės 3 privalomas pamokas.

Nuo rugsėjo 1-osios įsigalioja patobulintas etatinio darbo užmokesčio modelis. Mokyklos turės laisvės keisti ir pačios prisitaikyti modelį, laikydamosi teisės aktais nustatytų ribų. Numatyti esminiai naujo etato sandaros pasikeitimai, diferencijuojamos valandos, skirtos vadovauti klasei, pamokoms pasiruošti ir mokinių darbams vertinti, nustatytos skirtingų darbo laiko režimų sąlygos.

Nuo šio rugsėjo, atsisakius medicininės pažymos, kuria buvo pateisinamas vaikų neatvykimas į mokyklą dėl ligos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija savivaldybėms, mokykloms ir tėvams priminė, kokia tvarka turės būti pateisinamos vaikų praleistos pamokos. Kaip ir iki šiol, šią tvarką nusistatys pati mokykla, susitarusi su tėvais. Ministerija siūlo papildyti mokyklos ir tėvų sudaromas sutartis nuostatomis, kad patys tėvai pateisins vaiko pamokas, praleistas dėl ligos.

 

Palikite komentarą apie straipsnį