A. Čekauskas.

Kultūra

Nauja kraštiečio knyga

„Gimtosios žemės“ redakcijoje apsilankęs mūsų kraštietis Alfonsas Čekauskas pasidžiaugė šiais metais išleista knyga „Blaivybės keliu“.

Aktyvus visuomenininkas, asociacijos „Mūsų tautos atmintis“ prezidentas ir Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ pirmininkas gimė 1937 m. kovo 11 d. Ukmergės apskrityje, Taujėnų valsčiaus Šalnų kaime, Trakų vienkiemyje.

Nuo 1966 m. dirbo įvairiose mokymo, kultūros įstaigose.

1985 m. buvo išrinktas Lietuvos respublikinės savarankiškosios kovos už blaivybę draugijos pirmininko pirmuoju pavaduotoju, 1992 m. tapo Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ pirmininku. 2001 m. įkūrė Nacionalinę žalingų įpročių prevencijos tarybą bei kraštiečių draugiją „Kur tas šaltinėlis“, 2015 m. įkūrė asociaciją „Mūsų tautos atmintis“ ir joms vadovavo.

A. Čekauskas anksčiau yra parašęs knygas „Mūsų kraštas“, skirtą jo gimtiesiems Taujėnams bei jų apylinkėms, bei „XXI amžius ir pavojai tautos išlikimui“. Visuomenininkas taip pat išleido kompaktines plokšteles „Dainuoja Alfonsas Čekauskas“ ir „Kur Tas Šaltinėlis“ .

Knygoje „Blaivybės keliu“ autorius apžvelgia Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ veiklą, atskleidžia labai dažnus ir gražius draugijos bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos katalikų bažnyčia, aprašo draugijos rengtus vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės, o vėliau – ir filosofo bei kultūros veikėjo Vydūno konkursus, blaivybės konferencijas ir tarptautinius kongresus, kuriuose dalyvavo daug įžymių mokslininkų, meno žmonių, politikų, kunigų, vyskupų.

Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis.

Naujosios knygos viršelis.

Palikite komentarą apie straipsnį