Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos

Galima kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Artėjant naujiems mokslo metams daugelis šeimų domisi apie socialinę paramą mokiniams. Rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.ukmerge.lt Socialinės paramos skyriaus pateiktoje informacijoje skelbiama, jog parama mokiniams skiriama, kai jie mokosi pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose) ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 183 Eur, atskirais atvejais – ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalūs – pajamos neviršija 244 eurų. Išimties atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalūs, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką) savivaldybė turi teisę skirti minėtą paramą ir su didesnėmis pajamomis – 304 eurai vienam šeimos nariui.

Dėl paramos mokiniams gali kreiptis vienas iš tėvų (įtėvių), pilnametis mokinys į deklaruotos gyvenamosios savivaldybės administracijos institucijas: seniūnijų gyventojai – į seniūnijas, miesto gyventojai – į Socialinės paramos skyrių. Kai pareiškėjas deklaruoja gyvenamąją vietą kitame rajone, o faktiškai gyvena Ukmergės rajone, dėl paramos mokiniams gali kreiptis į faktinės gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

Dėl nemokamo maitinimo pareiškėjai prašymus gali teikti nuo liepos 1 dienos ir per visus mokslo metus. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti gali kreiptis nuo liepos 1 dienos iki gruodžio 1 dienos. Prašymas turi būti pateiktas asmeniškai arba elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS svetainėje www.spis.lt).

Kreipimosi metu reikia turėti: asmens tapatybės dokumentą, pažymas apie visų šeimos narių gaunamas pajamas (atsižvelgiant į aplinkybes arba už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio) ir kitus dokumentus. Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą, pareiškėjas pateikia tik prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį