Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Šeimos kortelių laukia ir ukmergiškiai

Nijolė STUNDŽIENĖ

Nuo liepos mėnesio įsigaliojus Šeimos kortelės įstatymui, prasidėjo asmenų duomenų tikslinimas ir vardinių kortelių gamyba. Rugsėjo mėnesį jos paštu turėtų pasiekti gausias ir neįgalius vaikus prižiūrinčias šeimas. Su šia kortele šeimos galės naudotis įvairiomis prekių nuolaidomis bei paslaugomis. Lietuvoje iš viso yra apie 69 tūkst. gausių arba neįgalius vaikus prižiūrinčių šeimų. Ukmergės rajone šeimos kortelės turėtų pasiekti per 600 šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų bei turinčių atžalų su negaliomis.

Šeimos kortelės įstatyme apibrėžiama, kad gausi šeima – tai tėvai, globėjai (rūpintojai), kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų trys ar daugiau vaikų iki 18 metų, arba vienas iš tėvų ir jų trys ar daugiau vaikų iki 18 metų, taip pat jų nedirbantys ir savarankiškos veiklos nevykdantys nesusituokę ir savo vaikų neturintys pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, arba bendrojo ugdymo mokyklas baigę šių šeimų vaikai laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.

Neįgalųjį slauganti ar prižiūrinti šeima – ta, kurioje vienas iš tėvų yra paskirtas neveiksnaus asmens globėju, prižiūrimas ar slaugomas neįgalus nepilnametis ar 55 proc. ir mažesnį darbingumą turintis suaugęs vaikas. Vaikas gali būti pilnametis, bet jis turi gyventi su tėvais.

Šeimos kortelė – socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris, arba į išmanųjį įrenginį atsisiunčiama mobilioji šeimos kortelės programa. Šeimos kortelės turėtojas įgis teisę naudotis gausioms šeimoms ir šeimoms, prižiūrinčioms (slaugančioms) neįgalųjį, skirtomis lengvatomis, paslaugomis ar privilegijomis, taip pat prekėms ar renginiams taikomomis nuolaidomis. Šeimos kortelė, kaip planuojama, apims platų prekių ir paslaugų rinkinį, kuris kortelės turėtojams bus prieinamas palankesnėmis ir naudingesnėmis sąlygomis. Taip pat bus taikomos nuolaidos kai kurioms maisto prekėms mažmeninės prekybos parduotuvėse, transporto, sporto ir laisvalaikio, vaikų užimtumo paslaugoms ir kt. Šeimos kortelė sudarys galimybes ne tik įsigyti būtiniausių prekių ir paslaugų, bet ir užtikrins sąlygas vaikus išleisti į stovyklas, būrelius, edukacinius užsiėmimus, apsilankyti teat-re, kine ir t. t.

„Gimtosios žėmės“ kalbintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis patarėjas šeimos klausimais Steponas Kulbauskas informavo, jog Šeimos kortelė bus gaminama pagal Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) nurodytus duomenis ir išsiųsta į faktinę ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Tačiau dar prieš tai šeimos gaus elektroninius laiškus, kuriais bus prašomos išreikšti sutikimą gauti Šeimos kortelę. Neišsakius tokio sutikimo Šeimos kortelė negalės būti gaminama ir atsiunčiama dėl sustiprintos asmens duomenų apsaugos.

Jei registruotis sistemoje nenorima, tuomet šeima kortelę gali gauti užpildžiusi prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Prašymą galima teikti raštu, siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD.

Pasak S. Kulbausko, šeimas, kurios pirmosios išreiškė sutikimą gauti Šeimos kortelę, ji turėtų pasiekti rugsėjo mėnesį.

Šeimai bus išduodama viena nemokama kortelė – ja galės naudotis visi asmenys, kurių vardai ir pavardės nurodyti ant kortelės. Jeigu šeimos nariai norės naudotis kortelėmis atskirai, reikės užsakyti papildomus egzempliorius ir kompensuoti nustatytas gamybos bei personalizavimo išlaidas. Šeimos kortelė turės būti naudojama kartu su asmens dokumentu.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patarėjo šeimos klausimais teiravomės, ar ukmergiškiams jau išsiųsti laiškai dėl sutikimo gauti Šeimos korteles ir kiek mūsų rajono gyventojų jau atsakė į šiuos laiškus?

S. Kulbauskas patikino, jog elektroniniai laiškai dėl sutikimo gauti Šeimos kortelę išsiųsti visiems asmenims, taip pat ir ukmergiškiams, kurių duomenys yra SPIS sistemoje.

Kaip pasakojo ministerijos atstovas, nuolaidų krepšelis bus nuolat pasipildantis ir kintantis, nes tapti Šeimos kortelės part-neriais kviečiamos visos Lietuvos įmones. Partneriai galės teikti vienkartines, trumpalaikes bei ilgalaikes nuolaidas.

Pirmaisiais Šeimos kortelės partneriais tapo parodų ir kongresų centras „Litexpo, didžiausias mažmeninės prekybos tinklas „Maxima“, biuro ir kanceliarinių prekių parduotuvė „Officeday“. Taip pat prisijungė kompiuterius remontuojanti mažoji bendrija „Picius“ iš Kauno, „Trasalis Trakai Resort and SPA“ Trakuose (UAB „Alsakis“) bei Mediacijos ir teisinių paslaugų centras Kaune.

„Šiuo metu vyksta nevyriausybinės organizacijos atranka. Konkursą laimėjusi nevyriausybinė organizacija bus atsakinga už tolesnį kortelės partnerių pritraukimą, kad nuolaidų ir lengvatų tik daugėtų“, – situaciją komentavo S. Kulbauskas.

Ministerijos vyriausiojo patarėjo šeimos klausimais taip pat klausėme, ar Šeimos kortelės bus naudingos kaimiškose vietovėse, nutolusiose nuo didžiųjų miestų, gyvenančioms šeimoms? Kaip jos pasieks partnerių, teikiančių nuolaidas, įstaigas?

Pasak S. Kulbausko, kortelės partneriais jau dabar gali tapti kiekvienas paslaugas rinkoje teikiantis privatus ar viešasis juridinis asmuo. Dalyvauti Šeimos kortelės programoje kviečiami ne tik nacionaliniai rinkos dalyviai, tačiau ir atskiruose regionuose ar konkrečiuose miestuose veikiantys privatūs ar viešieji juridiniai asmenys. „Konkursą laimėjusi nevyriausybinė organizacija bus atsakinga už tolesnį kortelės partnerių pritraukimą visoje Lietuvoje, taip pat ir regionuose. Esame inicijavę Transporto lengvatų įstatymo pataisas, kurių pagrindu visi kortelės turėtojai tarpmiestiniu transportu, traukiniais bei keltais galėtų keliauti su 50 proc. nuolaida. Taip pat pateiktas derinti Socialinės paramos įstatymo pakeitimas, kuris sudarytų sąlygas savivaldai nepanaudotas piniginei socialinei paramai skirtas lėšas skirti ir šeimos kortelės programos priemonėms finansuoti. Tikimės, kad priėmus šią pataisą savivaldybės pasinaudos galimybe dalį nepanaudotų lėšų skirti gausių ir neįgalius vaikus auginančių šeimų poreikiams finansuoti. Tai galėtų būti nuolaidos mokinių popamokinio užimtumo priemonėms ar kitoms šeimai aktualioms paslaugoms, kurios būtų taikomos šių kortelių turėtojams“, – aiškino patarėjas.

Ministerijos atstovas patikino, jog vienas iš Šeimos kortelės tikslų yra formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į gausias šeimas ir neįgalų vaiką prižiūrinčias šeimas, gerinti jų savijautą ir įvaizdį visuomenėje. „Todėl manome, kad šios kortelės bus naudingos visoms šeimoms“, – pridūrė S. Kulbauskas.

Taip pat jis sakė, kad šiuo metu pagrindinė informacija apie Šeimos kortelę viešinama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje, o nuo rugpjūčio vidurio visa aktuali su Šeimos kortele susijusi informacija bus skelbiama Šeimos kortelės interneto svetainėje www.seimos-kortele.lt .

Kaip „Gimtąją žemę“ informavo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Socialinių išmokų poskyrio vedėja Valdonė Ginaitienė, mūsų rajone auginančių tris ir daugiau vaikų yra 446 šeimos. Neįgalius vaikus auginančių šeimų (sausio 1 d. duomenimis) – 162 šeimos.

Šeimos įstatymo 6 straipsnyje, kuriame kalbama apie Valstybės ir savivaldybių institucijų, viešųjų ir privačiųjų juridinių asmenų kompetenciją, 5 p. nurodoma, kad „savivaldybės administracija užtikrina Šeimos kortelės programos įgyvendinimo priemonių organizavimą ir koordinavimą savivaldybės teritorijoje. Savivaldybių tarybos turi teisę savo sprendimais asmenims, turintiems teisę į Šeimos kortelę, suteikti papildomų lengvatų, galiojančių tos savivaldybės teritorijoje”.

Socialinių išmokų poskyrio vedėja V. Ginaitienė informavo, jog šio mėnesio pradžioje Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Šeimos kortelės pristatymas šalies savivaldybėms. „Renginio metu buvo kalbama ir apie savivaldybių indėlį, todėl ateityje ieškosime būdų, kaip galėtume prisidėti prie Šeimos kortelės programos įgyvendinimo priemonių“, – kalbėjo V. Ginaitienė.

Beje, Ukmergės rajono savivaldybė šiemet kai kuriems gyventojams ėmė dalinti Socialines mokėjimo korteles. Socialiai remtiniems ukmergiškiams bei šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, skiriamą piniginę socialinę paramą ir išmokas vaikams nuspręsta kas mėnesį pervesti ne į asmenines sąskaitas, o į socialines mokėjimo korteles. Su jomis išmokų gavėjai gali įsigyti maisto produktų bei kitų pirmo būtinumo prekių, apmokėti mokesčius už komunalines paslaugas visose 36-iose Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvėse.

Pasak Socialinių išmokų poskyrio vedėjos V. Ginaitienės, šiuo metu tokios kortelės yra išduotos 161 šeimai. Šeimų, patiriančių socialinę riziką, rajone – 219. Kas mėnesį į Socialinę mokėjimo kortelę pervedama nuo 28 iki 930 eurų.

Palikite komentarą apie straipsnį