Genovaitės KAZIELIENĖS nuotr.

Aktualijos

Bus steigiami dar dveji bendruomeniniai vaikų globos namai, daugės dienos centrų

Savivaldybės taryba pritarė projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“ įgyvendinimui.

Bus teikiama paraiška paramai pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad mūsų rajone globos (rūpybos) paslaugas tėvų globos (rūpybos) netekusiems vaikams teikia Ukmergės globos centras. Institucijoje gyvena 25 vaikai, (iš jų ilgalaikė globa nustatyta 19 vaikų, trumpalaikė – 6). Dvejuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN) įkurdinta 17 globotinių (Vilties bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvena 8 vaikai, Ryto bendruomeniniuose vaikų globos namuose – 9, iš jų 7 vaikai yra vienos biologinės šeimos broliai ir seserys). Iki lapkričio mėnesio 6 vaikai, sulaukę pilnametystės, planuoja išvykti iš Globos centro, 3 auklėtiniai, kuriems nustatyta trumpalaikė globa, tikėtina, grįš į šeimas.

„Kadangi nuo 2020 metų likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa (išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėnesių) negali būti teikiama socialinės globos namuose, projekto lėšomis planuojama įsteigti dvejus BVGN (įsigyjami ir, esant reikalui, suremontuojami du gyvenamieji namai/butai), kuriuose bus apgyvendinti 16 vaikų – po aštuonis kiekvienuose namuose. Iš viso keturiuose BVGN gyvens 33 vaikai“, – informuojama aiškinamajame rašte.

Ukmergės rajone socialinę riziką patiria 520 vaikų.

Savivaldybėje veikia 8 vaikų dienos centrai, kurie 170 rajono vaikų įtraukia į įdomią ir jiems naudingą veiklą (išvykas, dalyvavimą kultūriniuose renginiuose, susitikimus su sporto, meno, muzikos ir kitų sričių žmonėmis), suteikia galimybę paruošti namų darbus, skiria dėmesį jų pilietiškumui ugdyti. Vaikų dienos centrų darbuotojai užtikrina vaikų priežiūrą, specialistų (psichologo, socialinio darbuotojo ir kt.) konsultavimą, organizuoja maitinimą. Didelis dėmesys yra skiriamas darbui ir su vaikų tėvais, todėl labai svarbu siekti kuo didesnio jų užimtumo po pamokų.

Teikiant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“ finansinei paramai gauti, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo paskelbtas konkursas dėl projekto partnerių atrankos. Paraiškas pateikė dvi organizacijos: Tulpiakiemio kaimo bendruomenės vaikų dienos centras ir Ukmergės vaikų dienos centras VšĮ „Gelbėkit vaikus“. „Kadangi abu pareiškėjai atitiko paraiškoje nurodytus vertinimo kriterijus ir surinko leistiną balų skaičių, buvo nuspręsta įtraukti į partnerių sąrašą abi organizacijas vaikų dienos centrų veiklai vykdyti ir plėsti“, – nurodoma aiškinamajame rašte.

Minėtam projektui įgyvendinti rajonui skirta 322 596 Eur suma. Savivaldybė įgyvendindama projektą įsipareigoja padengti netinkamas projekto išlaidas, apmokėti tinkamų projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas, ir užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Ukmerge :
    Skuskit visa tai administraciniam teismui, viriausybes atstovui, stt.
  • Nu :
    To as svogeriu krastas ne naujiena
  • As :
    Jeigu daugės tokių įstaigų tai ir darbuotojų poreikis padidės. Bet Ukmergė tas kraštas kuris neskelbia konkursų į šias darbo vietas ir jas pasidalina žmonės pagal pažintis. Karti tiesa..