Dukstynos pagrindinės mokyklos komanda.

Jaunimas

Pasiryžome pradėti naują kelionę

Daiva AMANKAVIČIENĖ

Dukstynos pagrindinės mokyklos mokytoja, Erasmus+ projekto koordinatorė

Inicijuodama Erasmus+ projektą „Usus magister est optimus – Cicero (Patirtis – geriausia mokytoja)“ Dukstynos pagrindinė mokykla siekia įgyvendinti strateginį mokyklos tobulinimo tikslą, atitinkantį nacionalinės programos „Lietuva 2030“ prioritetus. Svarbiausi jų – saugioje daugiakultūrėje aplinkoje ugdyti kompetentingą mokyklos bendruomenę, gebančią mokytis visą gyvenimą, suprasti ir valdyti edukacinius pokyčius europinės švietimo dimensijos kontekste.

Projekto tikslas – mokykloje pagerinti mokymo kokybę ir mokinių pasiekimus, tikslingai stiprinant pedagogų informacinio raštingumo kompetenciją ir gebėjimą kūrybiškai organizuoti suasmenintą mokinių ugdymą(si).

Bendradarbiaudami su didelės praktikos turinčiais mokymų centrais (Practices s.l (ESMOVIA), NEW HORIZONS, CCIF Cyprus ir EDU4YOU) tikimės, kad projekto dalyviai įgis žinių apie mokinių savarankiškumą ir kūrybiškumą skatinančius ugdymo metodus, naujas mokymo priemones ir IKT galimybes, kurie leis sutrumpinti ir pagerinti mokinių suasmeninto išmokimo ir į(si)vertinimo procesus klasėje, ir tai darys teigiamą poveikį ugdytinių pažangai ir pasiekimams.

Birželį mūsų mokinių komanda, kuruojama IT mokytojos Žydronės Ramoškaitės, dalyvavo integruotoje veikloje „Kompiuteriukų ralis – IT pamokas keičianti kelionė“ Vilniuje, kurią organizavo Kompiuteriukų paramos fondas. Renginyje dalyvavo mokiniai iš visos Lietuvos. Nuo pirmų akimirkų žinojome, jog ši nauja patirtis bus pilna iššūkių ir smagių patirčių. Bet svarbiausia, kad to nepabūgome ir pasiryžome eiti nepramintu keliu.

Vykome ne tuščiomis – nepamiršome pasiimti pamokų metu savo sukurtų projektų „Gerink savo žaislą“ pavyzdžių, kuriuos eksponavome fondo stende. Mokiniai puikiai dirbo komandoje: tobulino savo programavimo įgūdžius, konstravo važiuojančią autopriemonę, su kuria treniravosi valdyti varikliukus ir varžėsi organizatorių paruoštoje trasoje.

Tai buvo pirmi bandymai įveikti programavimo ir konstravimo subtilybes.

Tikimės, kad ši kelionė tik prasideda ir laukia dar daug atradimų bei pamokų kitais mokslo metais.

 

Palikite komentarą apie straipsnį