Aktualijos

Savivaldybė laikosi fiskalinės drausmės taisyklių

Genovaitė KAZIELIENĖ

Valstybės kontrolė, vykdydama biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas, pirmą kartą pateikė savivaldybių 2019 metų biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi ex-ante (išankstinį) vertinimą. Ukmergės savivaldybė įvertinta teigiamai.

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja Vida Butkevičienė „Gimtajai žemei“ sakė, kad Ukmergės rajono biudžeto pajamos buvo 34 426,1 tūkst. eurų, asignavimai sudarė 36 883,5, neigiamas balansas –2 457,4 tūkst. Eur, nepanaudota praėjusių metų pajamų dalis – 2 542,2 Eur. Valstybės kontrolė konstatavo, kad Ukmergės savivaldybė laikosi fiskalinės drausmės taisyklių, kadangi dar turėjo galimybių panaudoti 85 tūkstančius eurų.

Fiskalinės drausmės taisyklių laikymasis savivaldybėms svarbus siekiant išlaikyti dotacijas bendrai finansuojamiems projektams iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Tik laikantis fiskalinės drausmės taisyklių galima pretenduoti vykdyti investicinius projektus skolintomis lėšomis.

Valstybės kontrolės pranešime spaudai rašoma, kad tvirtindamos 2019 m. biudžetus 57 savivaldybės laikėsi valdžios sektoriui priskiriamų biudžetų taisyklės.

Be to, atlikto vertinimo metu nustatyta, kad dėl nepakankamo koordinavimo, vidaus kontrolės ir aiškių taisyklių trūkumo, savivaldybių administracijų teikiami duomenys apie nepanaudotą praėjusių metų pajamų likutį Finansų ministerijai – nepalygintini. Fiskalinė institucija paprašė savivaldybių patikslinti informaciją apie nepanaudotą praėjusių metų pajamų likutį. Naudojant patikslintus duomenis, vertinimas atskleidė, kad iš 60 savivaldybių trys – Elektrėnų, Pagėgių ir Zarasų rajono – tvirtindamos pirminius 2019 m. biudžetus nesilaikė fiskalinės drausmės taisyklės.

Vertinimas atliktas pagal savivaldybių tarybų patvirtintų pirminių 2019 m. biudžetų duomenis, teiktus Finansų ministerijai, ir savivaldybių patikslintus duomenis. Fiskalinė institucija 2020 m. I pusmetį pateiks ex-post savivaldybių 2019 m. biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimą. Fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimo rezultatams įtakos turės savivaldybių pajamų ir išlaidų faktinis vykdymas.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Ukmerge :
    Pagal uzsakyma parase!!!! Sava. Nu nu. Matom kaip miestas griuna!!!!
  • v :
    geras komentaras