Suformavus rajono vadovybę Tarybos narių mažumai atstovauja meras R. Janickas (kairėje), daugumai – vicemerė A. Balčiūnienė, savivaldybės administracijos direktorius D. Varnas ir direktoriaus pavaduotoja D. Steponavičienė.

Aktualijos, Naujausi

Baigėsi politikų postų dalybų viražai

Genovaitė KAZIELIENĖ

Ketvirtadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje dalyvavo 24 nariai, nebuvo Arūno Civilkos. Svarstyti 49 klausimai.

Prisiekė du nauji nariai

Prieš prasidedant posėdžiui Vyriausiosios rinkimų komisijos atstovas Andrius Puksas priėmė dviejų naujų Tarybos narių – Valdo Petronio ir Valdo Kersnausko – priesaikas.

Pagal Lietuvos socialdemokratų partijos rinkiminį sąrašą išrinktas V. Petronis iki šiolei nebuvo dalyvavęs nė viename posėdyje, kadangi turėjo nedarbingumo lapelį.

Pagal visuomeninio rinkimų komiteto „Mano Ukmergė“ rinkiminį sąrašą į rajono Tarybą išrinktas Darius Varnas buvo paskirtas savivaldybės administracijos direktoriumi. Pagal įstatymą, tarybos nario ir administracijos direktoriaus pareigybės nesuderinamos, tad D. Varnas atsisakė Tarybos nario mandato. Jo vietą Taryboje užėmė porinkiminio kandidatų sąrašo, pagal kurį buvo išrinktas buvęs tarybos narys, pirmasis tarybos nario mandato negavęs kandidatas – V. Kersnauskas.

Visą straipsnį skaitykite šeštadienio laikraštyje.

Per šešis naujai išrinktos rajono Tarybos posėdžius mažumos ir daugumos narių nuomonės dažnai išsiskyrė.

AUTORĖS nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Aja :
    Tai meras liko tik dvaro juokdarys ,o rajonui vadovauja svotas