I. Skauronė dažnai lankosi Ukmergėje.

Žmonės

Kraštietė – Vilniaus dailės akademijos rektorė

Vilniaus dailės akademijos (VDA) Taryba gegužės 20 dieną naująja VDA rektore išrinko mūsų kraštietę doc. Ievą Skauronę, šiuo metu einančią VDA Tarptautinių ryšių skyriaus ir Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedros vedėjos pareigas. Rektorė balsų dauguma buvo išrinkta pirmajame slapto balsavimo ture.
Dėl VDA rektoriaus pareigų varžėsi trys kandidatai. Tapti rektoriumi siekė ir VDA prorektorė studijoms, Tekstilės meno ir dizaino katedros profesorė Eglė Ganda Bogdanienė bei šiuo metu rektoriaus pareigas einantis Grafinio dizaino katedros profesorius Audrius Klimas.
Dabartinio rektoriaus A. Klimo kadencija baigsis birželio 3 dieną. Išrinktojo rektoriaus penkerių metų kadencijos pradžia skaičiuojama nuo darbo sutarties su Tarybos pirmininku pasirašymo dienos.
Naujoji Dailės akademijos vadovė 1997–2001 metais baigė bakalauro studijas VDA Monumentaliosios dailės katedroje, įgijusi freskos-mozaikos specia-lybę. 1999-2000 m. pavasario semestrą studijavo Čekijoje, Prahos vaizduojamosios dailės akademijoje.
2001-2003 metais baigė VDA freskos–mozaikos specialybės magistro studijas.
Vilniaus dailės akademijoje, Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje ji studentams dėsto nuo 2008 metų.

I. Skauronė gerai žinoma Ukmergėje – ji surengė ne vieną savo darbų parodą, įkūrė „Ievos galeriją“, kurioje vyko menininkų susitikimai, buvo rengiamos įvairios parodos.
Kraštietė savo kūrinius demonstravo ir parodose Lietuvoje, užsienyje.
Ji apdovanota pirmąja premija Kaliningrade, Rusijoje, vykusiame tarptautiniame jaunųjų menininkų festivalyje „ART SESSION“ 2012, antrąja premija – tarptautinėje tapybos bienalėje „Chisinau“ 2013, surengtoje Moldovoje.
Nuo 2011 metų I. Skauronė yra Slovakijos dailininkų sąjungos narė, nuo 2012-ųjų – Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį