Šventinio renginio dalyviai.

Žmonės

Paminėjome dvi šventes

Janina BADOKIENĖ

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ nariai paskutinį balandžio sekmadienį susirinko Velykų šventės aštuondienio pabaigai – Atvelykiui paminėti. Susinešėme šiai šventei dažytus margučius, surengėme parodą.

Renginį pradėjusi klubo pirmininkė Valerija Naraškevičienė pasveikino susirinkusius, kalbėjo, kad visi į šį renginį suėjome kaip didelė darni šeima pabendrauti, pabūti kartu, gerai pasilinksminti. Taip pat ji linkėjo darnos ir meilės šeimose, džiaugtis pavasariu, daugiau šypsotis.

Apie Atvelykio, kaip atsinaujinimo, atgimimo vilties šventę, jos prasmę, dvasios džiaugsmą, kuriuo norisi pasidalinti su kitais, kalbėjo Liuda Žekonienė.

Renginyje paminėta ir graži pavasario šventė – Motinos diena, kai pagerbiamas moteriškas motinystės pradas ir stengiamasi parodyti kuo daugiau dėmesio mamoms. Beveik visų susirinkusių klubo narių mamos išėję Anapilin. Savo kūrybos eilėraštį, skirtą mamai, perskaitė V. Naraškevičienė, Kultūros centro moterų bočių vokalinis ansamblis „Lyra“ (vadovė Birutė Verbickienė) joms paskyrė Raimundo Paulo dainą „Motina Marija“. Prasmingus žodžius, skirtus čia esančioms mamoms, skyrė ne vienas iš pasisakiusiųjų.

Šventiniame koncerte pasirodė klubo šokių kolektyvas „Radasta“ (vadovė Roma Morkūnienė). Dainas atliko Marija Krupoviesienė, Valmantas Naraškevičius.

 

Palikite komentarą apie straipsnį