Dainiaus VYTO nuotr.

Aktualijos

Mokytojai nesiveržia vertinti abitūros darbų

Artėjant valstybiniams brandos egzaminams (VBE) šalies pedagogai nereiškia noro dalyvauti jų vertinime. Pagrindinė priežastis – per mažas atlygis už šį atsakingą darbą bei daug neaiškumų. Mat mokytojai sutikti dirbti vertintojais privalėjo nežinodami egzaminų struktūros ir vertinimo kriterijų.

Greičiausiai tos pačios priežastys lėmė, kad vertinti balandžio 24-26 dienomis vyksiantį valstybinį brandos egzaminą – užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalį – centruose Ukmergės Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos gimnazijose bus pasitelkti trys vertintojai iš Molėtų rajono mokyklų. Jie šį darbą dirbs kartu su septyniais ukmergiškiais anglų kalbos mokytojais.

Rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Arūnas Augustinas „Gimtajai žemei“ papasakojo, kad rajono mokyklų abiturientai pirmąjį pagrindinės sesijos valstybinį egzaminą – užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalį – laikys dviejuose centruose, kurie įsteigti Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos gimnazijose. Šio dalyko egzamino kandidatų vertinimui Nacionalinis egzaminų centras (NEC) sudarė dvi VBE komisijas. Jose dirbs po penkis vertintojus. Kadangi šiam darbui atlikti nepakako Ukmergės rajono pedagogų, teko pasitelkti tris kaimyninio Molėtų rajono anglų kalbos mokytojus.

Toks atvejis, kai ukmergiškių kandidatų VBE darbus vertins iš kito rajono atvykę pedagogai, pirmas. Iki šiol pakakdavo vietinių vertintojų“, – sakė A. Augustinas.

Švietimo ir sporto skyriaus atstovas nesiryžo teigti, kodėl nepakankamai rajono mokytojų pareiškė norą dalyvauti VBE vertinime. Jo manymu, tikėtina, kad vertintojų netenkina atlygis už darbą.

A. Augustinas paaiškino, kad VBE vertinimo komisijas sudaro ir jų darbą organizuoja ne savivaldybių švietimo skyriai, o NEC. Pedagogai, kurie pageidauja dalyvauti abitūros darbų vertinime ir turi tam atitinkamą kvalifikaciją, savanoriškai registruojasi, pereina atranką ir po to sudaro sutartis su NEC. Prieš egzaminus atrinkti vertintojai dar dalyvauja vertintojams skirtuose mokymuose.

NEC skelbia, kad kalbėjimo dalies vertintojų valandinis įkainis yra 5,31 euro, vertinant popierinius darbus valandos atlygis yra nuo 4 iki 6 eurų neatskaičius mokesčių.

2018–2019 mokslo metais biologijos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo ir rašymo dalių, užsienio kalbos (prancūzų) kalbėjimo dalies, užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalies, užsienio kalbos (vokiečių) kalbėjimo dalies, dalies lietuvių kalbos ir literatūros valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbai bus vertinami elektroniniu būdu. Tai reiškia, kad vertintojai galės dirbti ir namuose. Kitų dalykų VBE kandidatų darbai bus vertinami įprastai – įsteigtuose vertinimo centruose.

Palikite komentarą apie straipsnį