Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos

Apie valdžios sektoriaus biudžeto perteklių ir skolą

2018 m. valdžios sektoriaus biudžeto perteklius sudarė 297,6 mln. EUR, arba 0,7 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. 2017 m. valdžios sektoriaus biudžeto perteklius buvo 205,2 mln. EUR ir sudarė 0,5 proc. BVP.

2018 m. valdžios sektoriaus pajamos sudarė 15 mlrd. 640 mln. EUR, išlaidos – 15 mlrd. 343 mln. EUR. Valdžios sektoriaus pertek-lių lėmė 10,4 proc. išaugusios pajamos. Mokestinės pajamos sudarė 7 mlrd. 787 mln. EUR, arba 49,8 proc. visų valdžios sektoriaus pajamų. Palyginti su 2017 m., jos padidėjo 8,5 proc. (609 mln. EUR). Socialinės įmokos sudarė 5 mlrd. 892 mln. EUR, arba 37,7 proc. visų valdžios sektoriaus pajamų. Palyginti su 2017 m., jos padidėjo 11,2 proc. (591,6 mln. EUR).

Valdžios sektoriaus išlaidos per metus padidėjo 1 mlrd. 382 mln. EUR, arba 9.9 proc. Didžioji dalis išlaidų teko socialinei apsaugai, švietimui ir sveikatos apsaugai.

Centrinės valdžios deficitas 2018 m. sudarė 3 mlrd. 784 mln. EUR, arba 8,4 proc. BVP, vietos valdžios perteklius – 87,7 mln. EUR, arba 0,2 proc. BVP, socialinės apsaugos fondų perteklius – 3 mlrd. 994 mln. EUR, arba 8,8 proc. BVP. 2018 m. centrinės valdžios deficitas buvo didesnis 3 mlrd. 701 mln. EUR. Vietinės valdžios perteklius 2018 m. buvo didesnis 1 mln. EUR, socialinės apsaugos fondų biudžeto perteklius – 3 mlrd. 793 mln. EUR. Reikšmingą centrinės valdžios deficito augimą ir socialinės apsaugos fondų pertekliaus padidėjimą nulėmė centrinės valdžios nurašyta socialinio draudimo fondo skola. Nurašyta skola padidino centrinės valdžios išlaidas ir socialinės apsaugos fondų pajamas 3 mlrd. 685 mln. EUR.

2018 m. valdžios sektoriaus skola sumažėjo 1 mlrd. 208 mln. EUR ir nominaliąja verte metų pabaigoje sudarė 15 mlrd. 417 mln. EUR, arba 34,2 proc. BVP (5,4 tūkst. EUR vienam gyventojui).

2018 m. pabaigoje konsoliduotąją valdžios sektoriaus skolą sudarė centrinės valdžios skola (14 mlrd. 950 mln. EUR) ir vietos valdžios skola (466,3 mln. EUR). 2018 m. ilgalaikė skola sudarė 99,3 proc. valdžios sektoriaus skolos. Ilgalaikė skola sumažėjo 1 mlrd. 220 mln. EUR ir metų pabaigoje buvo 15 mlrd. 313 mln. EUR. Trumpalaikė skola padidėjo 11,3 mln. EUR ir metų pabaigoje sudarė 103,8 mln. EUR.

G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį