LPŽA Ukmergės skyriaus susirinkime dalyvavo ir rajono vadovai.

Žmonės

Aptarti nuveikti darbai

Zita GRINCEVIČIENĖ

Gražią popietę Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos (LPŽA) Ukmergės skyriaus nariai rinkosi į ataskaitinį susirinkimą. Išklausyti mūsų nuveiktų darbų ir pasidžiaugti skyriaus veiklos rezultatais atvyko rajono meras Rolandas Janickas ir administracijos direktorius Stasys Jackūnas, „Bočių“ rajono bendrijos pirmininkas Algimantas Kacevičius. Susirinkusiuosius pasveikino ansamblio ,,Dar ne ruduo“ dainininkai (vadovė Audronė Baronienė), „Bočių“ šokių kolektyvo ,,Raskila“ šokėjai (vadovė Leokadija Staškūnienė). Taip pat renginio metu pagerbti jubiliatai, įteikti bilietai naujiems nariams.

Skyriaus pirmininkas Stanislovas Laurinavičius savo ataskaitoje pasidžiaugė, kad skyriuje yra 118 narių. Nepaisydami solidaus amžiaus, jie noriai dalyvavo organizuojamuose renginiuose, Trečiojo amžiaus universiteto veikloje, siekė kuo daugiau pamatyti, bendrauti, giliau pažinti savo kraštą, jo istoriją. Buvo organizuotos išvykos į Vilniaus operos ir baleto, Panevėžio teatrus, ekskursijos į Panevėžio apylinkes, Rokiškio kraštą. Vilniuje aplankyti Seimo rūmai, Botanikos sodas Kairėnuose. Grupė senjorų dalyvavo sporto šventėje Pakruojyje, regioninėje konferencijoje ,,Visi kartu esame stiprūs“, vykusioje Kėdainiuose. Ukmergėje organizavome Aukštaitijos senjorų sąskrydį, kuriame sulaukėme bendraminčių iš Vilniaus, Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Pakruojo, Joniškio ir Baisogalos. Atvykusius svečius supažindinome su prezidento Antano Smetonos gimnazija ir jo dvaro sodyba Užugiryje. Po to ukmergiškis Romas Pivoras svečius priėmė kaimo turizmo sodyboje, kur dalijomės veiklos patirtimi, vyko diskusijos, koncertas.

Savo pasisakymuose skyriaus nariai akcentavo, kad organizuota veikla buvo įdomi, naudinga, o surinktos aukos, geradarių skirta labdara suteikia galimybes paįvairinti pagyvenusių žmonių dienas.

LPŽA Ukmergės skyriaus nuveikti darbai atsispindėjo rajoninėje spaudoje, internetinėje svetainėje.

Skyriaus pirmininko pavaduotoja Janina Kuprijaškina supažindino su veiklos planu 2019 metams. Numatyta daug renginių, kurie leis bendrauti, įdomiai ir prasmingai praleisti laisvalaikį.

Meras R. Janickas padėkojo už patirtį, kurią perduodame kitiems, palinkėjo būti aktyviems, teikti siūlymus rajono veiklai gerinti.

Pagyvenusių žmonių šventė tęsėsi prie pietų stalo, kur buvo dalijamasi nuoširdžiais palinkėjimais rasti prasmę susitelkiant, bendraujant, padedant vieni kitiems.

Palikite komentarą apie straipsnį