Aspciatyvi nuotrauka.

Aktualijos

Pramonės produkcijos parduota daugiau

2018 m. pramonės produkcijos parduota už 22,6 mlrd. EUR to meto kainomis, tai 5,1 proc. palyginamosiomis kainomis daugiau nei 2017 m.

Sparčiausiai augo mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo produkcija – 39,9 proc., kitų transporto priemonių ir įrangos – 23,4 proc., niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos – 10,4 proc., chemikalų ir chemijos produktų – 16,2 proc., variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių – 9,4 proc.

Sumažėjo pagrindinių metalų gamyba – 19,5 proc., elektros įrangos – 2,5 proc., rafinuotų naftos produktų – 0,9 proc.

Užsienio rinkose gamintojų parduodamos produkcijos dalis nežymiai sumažėjo ir sudarė 63,5 proc. (2017 m. – 64,2 proc.).

2018 m. prekių eksportas sudarė 28,3 mlrd. eurų, importas – 30,9 mlrd. EUR. Palyginti su 2017 m., eksportas padidėjo 7,3 proc., importas – 8,5 proc. Užsienio prekybos deficitas sudarė 2,6 mlrd. EUR. Daugiausia eksportuota į Rusiją, Latviją, Lenkiją ir Vokietiją. Daugiausia importuota iš Rusijos, Vokietijos, Lenkijos ir Latvijos.

Eksportuotų prekių į ES valstybes vertė padidėjo 8,4 proc. ir sudarė 58,9 proc. bendro Lietuvos eksporto. Importuotų prekių iš ES valstybių vertė padidėjo 5,2 proc. ir sudarė 67,9 proc. bendro Lietuvos importo.

2018 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų, mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos, chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos.

2018 m. sausio–lapkričio mėn. lietuviškos kilmės prekių eksportas siekė 15,9 mlrd. EUR ir sudarė 60,9 proc. viso Lietuvos prekių eksporto. Per metus lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 10,9 proc., be mineralinių produktų – 9,1 proc.

Didžiausią lietuviškos kilmės prekių eksporto dalį sudarė naftos produktai, kurių eksportas išaugo 18,6 proc. (nors kiekis tonomis sumažėjo 5,5 proc.), didėjo ir Lietuvoje pagamintų tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (48,4 proc.), plastikų ir jų gaminių (18 proc.), įvairių chemijos produktų (84,4 proc.), baldų (7,9 proc.) eksportas.

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į ES – 67,4 proc. bendro lietuviškos kilmės prekių eksporto. Pagrindinės lietuviškos kilmės eksporto partnerės buvo Lenkija, Vokietija, Jungtinės Valstijos, Latvija ir Švedija.

Jungtinė Karalystė pagal lietuviškos kilmės prekių eksportą – 6-a (5,2 proc. viso lietuviškos kilmės eksporto). Palyginti su 2017 m. sausiu–lapkričiu, prekių eksportas į šią šalį išaugo 11 proc., daugiausia buvo eksportuota baldų, šviestuvų ir apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (21,6 proc. bendro lietuviškos kilmės eksporto į JK), plastikų ir jų gaminių (12,7 proc), naftos produktų (8,3 proc.), trašų (7,9 proc.). eksportas

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį