Redakcijos nuotrauka.

Kultūra

Skulptūra – popiežiaus Pranciškaus vizitui įamžinti

Siekdami įamžinti popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje, vykusį praėjusių metų rugsėjo 22–23 dienomis, grupė asmenų, tarp kurių yra Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas, monsinjoro Alfonso Svarinsko buvusi globėja sesuo Monika Gavėnaitė, architektė Virginija Bakšienė, visuomeninės organizacijos „SOS-Vepriuose“ direktorius Romas Petras Šaulys, nusprendė, kad šis neeilinis įvykis būtų įamžintas pastačius skulptūrą Ukmergės rajone, Kadrėnų kaime, Didžiosios Kovos partizanų apygardos partizanų parke.

Ąžuolą jai išdrožti dovanojo ukmergiškis Jonas Stakauskas. Žinomas tautodailininkas, skulptorius Rimantas Zinkevičius pažadėjo išdrožti 350×70 cm dydžio skulptūrą.

Ant jos bus parašyta arkivyskupo S. Tamkevičiaus parinkta per vizitą Lietuvoje pasakytų Šventojo Tėvo žodžių citata: „Viešpatie, tegul Lietuva būna vilties švyturiu, kad būtų veiklios atminties žemė, atnaujinanti įsipareigojimą kovai prieš bet kokią neteisybę“. Skulptūros ir visų jai pastatyti reikiamų darbų vertė – 4 500 eurų. Veiklioji sesuo Monika su savo kongregacijos vienuolėmis skulptūrai pastatyti jau surinko 1 000 eurų. Visus galinčius kviečiame prisidėti ir paaukoti skulptūrai, kuri įamžins popiežiaus Pranciškaus apsilankymą Lietuvoje ir primins mums tas džiugias akimirkas. Visų aukotojų sąrašas bus įamžintas kapsulėje prie šio paminklo“, – pasakojo vienas iniciatorių R. P. Šaulys.

Aukas galima pervesti į šią sąskaitą: LT 33 7300 0101 4664 1443, banko kodas 183133912.

Didžiosios Kovos partizanų apygardos partizanų parką savo tėviškėje įkūrė monsinjoras A. Svarinskas. Čia pastatyti pamink-lai, skirti ne tik kovotojams už Lietuvos laisvę, memorialas nužudytiems ar tremtyje mirusiems Lietuvos ministrams, bet ir žymiems užsienio asmenims. Tai – kryžiai „Didžiajam popiežiui Jonui Pauliui II, padovanojusiam pusę savo širdies Lietuvai“, „Didžiajam JAV prezidentui Ronaldui Reiganui. Blogio imperijos nugalėtojui“.

G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Pilietis :
    O gal ir esančius sutvarkytumėte. Juk jau ne kokie...