Moksleiviai lankėsi Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyriuje.

Jaunimas

Dalyvavo projekte „Pažink valstybę“

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla šių mokslo metų pradžioje pateikė paraišką ir buvo pakviesta dalyvauti nacionaliniame Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centro, LR Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centro projekte „Pažink valstybę“. Jo tikslas – paskatinti mokyklų bendruomenę imtis pilietinės atsakomybės ir bendradarbiaujant su valstybės institucijomis spręsti aktualias visuomenei problemas. Projekto dalyviams buvo keliami šie uždaviniai: stiprinti mokinių politinį raštingumą per įvairių valstybės gyvenimo sričių pažinimą; skatinti mokinių pilietinį aktyvumą per dalyvavimą viešųjų valstybės gyvenimo reikalų svarstyme; ugdyti mokinių kritinio mąstymo ir aktualių visuomenei problemų sprendimo gebėjimus.

Valstybės pažinimo centre vykusiame įvadiniame seminare Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai buvo priskirta valstybės valdymo ekonomikos, finansų sritis.

Projekte dalyvavo dešimtos klasės mokiniai ir mokytojos Elena Juknienė, Jūratė Mišinienė, Daiva Stankevičienė.

Projekto dalyvių susitikimuose aptarta projekto idėja, tikslai, numatytas veiklos planas ir paskirstytos užduotys. Taip pat jų metu mokiniai iškėlė ir įvardijo jiems aktualią emigracijos problemą, be to, aptarė surinktą informaciją apie valstybės valdymo ekonominę, finansinę sritį, sudarė problemos sprendimo planą, pasidalino darbais, nustatė reikalingus susitikimus ir jų turinį. Mokiniai rinko informaciją apie regione veikiančias valdymo institucijas ir aptarė, su kuriomis iš jų galima būtų bendradarbiauti sprendžiant problemą, taip pat numatė veiklas mokykloje.

Projekto dalyviai praėjusių metų lapkritį dalyvavo numatytose edukacinėse veiklose, kurios buvo vykdomos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo bei Švietimo ir sporto skyriuose.

Susitikimo metu mokiniai diskutavo su Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskiene, Turizmo ir verslo informacijos centro direktore Lina Baubliene, Švietimo ir sporto skyriaus vedėju Vaidotu Kalinu apie konk-rečias valstybei, miestui ar bendruomenei aktualias problemas, analizavo galimas jų sprendimo priemones, aiškinosi mokinių emigracijos priežastis.

Netrukus projekto „Pažink valstybę“ dalyviai susitiko su Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Ukmergės skyriaus vedėja Edita Mončinskiene, vyr. specialiste Ilona Liukaitiene ir Jaunimo darbo centro vadove Migle Sakalyte. Šio susitikimo metu buvo kalbama apie teikiamą pagalbą jaunuoliams, norintiems planuoti savo profesinę karjerą ir sėkmingai integruotis į darbo rinką, bei jaunimo emigraciją. Taip pat buvo diskutuojama apie sėkmingas grįžimo iš emigracijos istorijas ir apie dideles galimybes realizuoti save čia, niekur neišvykus. Mokiniai pripažino, kad jaunimą važiuoti dirbti į užsienį labiausiai vilioja galimybė užsidirbti daugiau pinigų, nes jie gimtinėje nemato jokios ateities, bet taip pat jie teigė, jog atlyginimas nėra lemiamas veiksnys. Nemaža dalis moksleivių užsienį mato kaip galimybę plėsti savo pasaulėžiūrą, įgyti naujų potyrių. Jie mano, kad pagrindinė emigracijos priežastis yra nestabili politinė ir teisinė šalies sistema, t. y. per dažnai keičiami teisės aktai, ilgai trunkančios reformos, nėra sutarimo aukščiausiuose politinės valdžios „sluoksniuose”.

Dešimtokai, projekto „Pažink valstybę” dalyviai, lankėsi pirmo ir paskutinio tarpukario Lietuvos prezidento Antano Smetonos gimtinėje Užulėnio kaime ir Užugirio dvare. Taip pat jie vyko į Vilnių, kur apsilankė Valstybės pažinimo centre. Jame mokiniai susipažino su valstybės veikimo principais.

Projekto dalyviai džiaugėsi, kad ugdymo procesas buvo organizuojamas už kabinetų ir mokyklos ribų, kad jie daug sužinojo apie valstybės vykdomas funkcijas, kad ugdėsi komunikacines kompetencijas, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus.

Projekto „Pažink valstybę” baigiamajame renginyje, 2018 m. gruodžio 20 d. vykusiame Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai buvo įteikta padėka už aktyvų dalyvavimą ir prasmingų pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą.

„G. ž.“ inform.

Projekto dalyviai viešėjo A. Smetonos gimtinėje.

Palikite komentarą apie straipsnį