Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Numatyta finansuoti 5 projektus

Rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų finansavimo tvirtinimo.

Vadovaudamasis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais ir atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2018 m. gruodžio 11 d. posėdžio protokolą, direktorius patvirtino finansuotinų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų sąrašą. Jame – penkių pareiškėjų pateikti projektai.

VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras projektui „Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas Ukmergės rajone 2019 m.“ įgyvendinti prašė 22 464 Eur. Numatytoms veikloms vykdyti siūloma skirti 10 500 Eur. Tai valstybės biudžeto lėšos.

VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras numatė įgyvendinti projektą „Socialinė reabilitacija per individualią pagalbą Ukmergės rajono kurčiųjų bendruomenei (2019)“. Tam reikalinga 4 719 Eur. Projektui finansuoti iš valstybės biudžeto numatyta 1 900 Eur.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Ukmergės Viltis“ projektui „Proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų įgalinimas“ finansuoti reikalinga 17 726 Eur. Pareiškėjui iš valstybės biudžeto siūloma skirti 13 500 Eur.

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga paruošė „Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą“. Jam įgyvendinti buvo prašoma 33 308 Eur. Iš viso planuojama skirti 24 918,80 Eur – 12 699 Eur iš valstybės biudžeto ir 12 219,80 Eur iš savivaldybės biudžeto.

Ukmergės rajono neįgaliųjų draugija 2019 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliųjų bendruomenėje projektui prašė skirti 33 400 Eur. Veiklas numatyta paremti 22 500 Eur. Tai bus valstybės biudžeto lėšos.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Anonimas :
    Ponai „žurnalistai“ kada užkabinsite tokius klausimus? Kas pradės aiškintis vietinius “didvyrius”? Šviežias pavyzdys: Pagarsinta istorija, kai P.Narbutas pasiūlė Ukmergei sukurti stiprų fotbolo klubą. Ponas Narbutas būtų suteikęs visą paramą. Tačiau vietinių didvyrių dėka, projektas nugesintas. Cituoju (Citata ir facebook Ukmergiškių grupės): Paulius Malžinskas Sausio 11 d., 22:51 Vilniuje atsirado rimtas žaidėjas. Gimė naujas projektas-FK Vilnius. Tai reikia vertinti labai pozityviai, tuo labiau, kad investuotojas gerą vardą ir autoritetą turintis verslininkas, tiksliau tariant verslininkų grupė, kurie aiškiai supranta, kad futbole per metus niekas nepasidaro. Ta proga kelios įžvalgos. -Projektas mano nuomone aiškiai iliustruoja, kokią reikšmę gali turėti vietos savivaldos sprendimai, tiksliau tariant jų nebuvimas ir nenoras juos padaryti. Dar šį pavasarį „Narbutas LT“ įmonės vadovas sukvietė Ukmergėje vietos valdžią, dar kelių užsienio kapitalo įmonių vadovus ir pasiūlė-padarykime visi kartu futbolą Ukmergėje. Stadionas yra, treniruočių aikštė yra, tradicijos yra, futbolo mokykla yra, žiūrovas tikrai bus. Bendruomenė stipri. Verslas pats rodo iniciatyvą ir norą prisidėti ir vystyti. Trumpai tariant visos sąlygos sukurti rimtą futbolo klubą. Įvyko kelios diskusijos šia tema, buvo numatyti konkretūs terminai (projektas turi startuoti 2019m) ir buvo identifikuotos pagrindinės kryptys darbų, kuriuos reikia padaryti, kad traukinys pajudėtų. Darbai: 1.Savivaldybė turi tapti projekto dalininke ir įsteigti bendrą įstaigą (pvz FK Ukmergė, ar FK Vienybė, ar kt) arba kitais būdais patvirtinti savo dalyvavimą projekte. 2.Pertvarkyti/reorganizuoti savivaldybės žinioje esantį sporto centrą (FM), kuris turi tapti naujai kuriamo klubo struktūros dalimi. 3. Numatyti Ukmergės m. strategijoje tolimesnius sporto infrastruktūros plėtros darbus (dengtas futbolo maniežas, dirbtinės dangos aikštė). Kaip toliau viskas vystėsi, nežinia. Galiu tik pasidalinti gandais, kad vietos valdininkai pradėjo stabdyti procesus. Kalbama, kad tam nemažai įtakos padarė ir vietos futbolo mokyklos vadovai, kuriems sporto centro reorganizacija į privačią struktūrą, reiškia išėjimą iš komforto zonos. Narbutas žmogus labai konkretus ir paprastas. Nenorite-nereikia. Ir štai šiandien galime tik pasidžiaugti, kad panašu, jog labai greitai Vilniuje bus rimtas derbis. O kas Ukmergėje? O gi nieko. Toliau vyks miesto gyvenimas, viskas bus ramu, vyks rinkimai ir biudžeto dalybos, o miesto futbolas ir toliau laikysis ant kelių, fanatiškai šį žaidimą mylinčių futbolo entuziastų iš FKK Spartakas pečių, prieš kuriuos reikia žemai nusilenkti ir pasakyti didelį bei nuoširdų dėkui, kad jie myli tai ką daro, o vienas iš klubo įkūrėjų Benas Terekas kada nors su giliu liūdesiu balse papasakos visą šitą istoriją pavadinimu- “ Buvo toks šansas“ Kaip neatsiminsi ta proga maestro Vytauto Kernagio dainos.