LPKTS tarybos narė T. Reingardtienė (kairėje) ir LPKTS Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė su R. Duobaite-Bumbuliene (viduryje).

Žmonės

Konferencijoje – apie praėjusius ir naujus metus

Tamara REINGARDTIENĖ

Baigiantis 2018-iesiems Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas sukvietė visų šalies filialų bei skyrių pirmininkus ir atstovus į konferenciją „Sumuojame darbus – planuojame naujus“.

Renginyje dalyvavo ir susirinkusiuosius sveikino bei šalies politinę ir ekonominę situaciją, šiandienos aktualijas apžvelgė Seimo nariai Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Kazimieras Starkevičius, Andrius Kupčinskas ir Irena Hasse.

Po sveikinimų ir pasisakymų klausėmės pirmininko dr. G. Rutkausko pranešimo. Jis pasidžiaugė, kad per metus atlikti visi planuoti darbai. Tai – žygiai partizanų keliais, susitikimai su tremtiniais, konferencijos, knygų leidyba, dainų festivaliai ir t. t. Pirmininkas padėkojo visiems, rašantiems projektus, ypač – apie vyresnių žmonių užimtumą ir sveikatinimą. Taip pat pasidžiaugė įspūdingais LPKTS įkūrimo 30-mečio renginiais, vykusiais Kaune.

Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su 2019 metų veiklos programa. Į ją įtraukti svarbiausių valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai, Laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos 70-mečio minėjimas, dalyvavimas Vasario 16-osios – Valstybės atkūrimo dienos minėjime Minaičiuose, masinės trėmimo operacijos „Priboj“ 70-ųjų metinių minėjimas, 1949 m. vasario 16 d. Laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją pasirašiusių partizanų vadų – signatarų ir partizanų kautynių su okupantais vietų įamžinimas, Partizanų dainų festivalis, pilietiškumo pamokos mokyklose ir kt.

Informaciją apie valdybos darbą pateikė LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė, apie tarybos veiklą kalbėjo tarybos pirmininkė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

LPKTS valdybos pirmininko pavaduotoja Ona Aldona Tamošaitienė informavo apie projektinę veiklą.

Konferencijos metu kai kuriems jos dalyviams įteikta klaipėdiečio tremtinio Alfonso Staponkaus dainų ir poezijos rinktinė „Einu žeme“, kurioje autorius apdainuoja amžinąsias vertybes: meilę gimtinei, žmonėms, šeimai, vaikams.

Palikite komentarą apie straipsnį

Pedagogai dalijosi gerumu

2019/06/06

Komentarų (0)

Dalyvavo Aklųjų maldos dienoje

2019/06/05

Komentarų (0)