Naujausi, Žmonės

Paskirstyti apdovanojimai už santarvės puoselėjimą

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvos Santarvės fondas, kurio steigėjas – ukmergiškis Julius Kazėnas, paskelbė, kam šiemet bus įteikti Santarvės ordinai „Pro augenda concordia“ (Už santarvės puoselėjimą). Fondo valdybos nariai išvažiuojamajame posėdyje, kuris vyko Ukmergėje, Technologijų ir verslo mokykloje, nusprendė apdovanoti tris iškilias asmenybes – Apaštališkąjį nuncijų arkivyskupą Pedro Lopez Quintana, menininką Rimantą Dichavičių ir Vilniaus Pilaitės mikrorajono Šv. Juozapo parapijos kleboną Ričardą Doveiką.

Santarvės fondo valdybą sudaro 15 narių. Kadangi visi negalėjo atvykti į Ukmergę, posėdžio metu surengta vaizdo konferencija internetu. Jos metu įvairių sričių – meno, mokslo, politikos, verslo – atstovai svarstė šių metų kandidatūras.

Vilniuje įsikūrusioje apaštalinėje nunciatūroje reziduojantį Šventojo Sosto atstovą Lietuvoje P. L. Quintana, kuris Vatikanui atstovauja taip pat Latvijoje bei Estijoje, apdovanoti Santarvės ordinu siūlė fondo narys, Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Jonas Cesevičius. Arkivyskupui šis apdovanojimas skirtas už santarvės skleidimą ir jos puoselėjimą bei už jo pastangas, indėlį praėjusiais metais organizuojant popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje. Kadangi P. L. Quintana yra lankęsis Ukmergėje, planuojama dar kartą jį pakviesti į mūsų miestą ir čia jam įteikti apdovanojimą. Šiuo metu derinama renginio data ir vieta.

Dar vienas Santarvės ordinas už istorinės atminties puoselėjimą, jaunimo pilietinį ir meninį ugdymą, tautų ir žmonių santarvės stiprinimą bus įteiktas grafikui, iliustratoriui, fotomenininkui R. Dichavičiui. Garsaus menininko kūrybos apžvalginė paroda šį pavasarį eksponuota ir Ukmergėje, Kultūros centro dailės galerijoje. Jo kandidatūrą apdovanojimui teikė Lietuvos kalbų pedagogų asociacija.

Už savo nuoširdumą mylimas ir gerbiamas dvasininkas R. Doveika Santarvės ordino nusipelnė už tolerancijos skleidimą tarp žmonių, nesitaikstymą su blogiu bei neteisybe ir visame kame ieškojimo gėrio vardan santarvės. Jo kandidatūrą teikė parapijiečiai, kiti gyventojai, jaunimas. Kunigas R. Doveika šiemet taip pat lankėsi Ukmergėje.

Nuo fondo gyvavimo pradžios 1994 metais Santarvės ordinai jau buvo įteikti dvasininkams Kazimierui Vasiliauskui, Vincentui Sladkevičiui, Tėvui Stanislovui, prezidentams Algirdui Brazauskui ir Valdui Adamkui, poetui Justinui Marcinkevičiui, literatūrologei Viktorijai Daujotytei, aktoriui Donatui Banioniui, menotyrininkui Romualdui Budriui, disko metikui Virgilijui Aleknai, pirmajai atkurtosios Lietuvos Vyriausybei, dainininkui Andriui Mamontovui, Šv. Kristoforo kamerinio orkestro vadovui, pedagogui, dirigentui Donatui Katkui, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentui Arvydui Saboniui ir kitiems.

Palikite komentarą apie straipsnį