Nuomonių telefonas

Nesusikalba?

Į redakciją kreipėsi Molėtų g. Nr. 5 namo gyventoja. Ji sakė, kad nuo spalio mėnesio UAB „Ukmergės butų ūkis“ pasikeitė informacijos teikimo tvarką. Kaip teigė moteris, jai labai keista, kad dabar bet kuris namo gyventojas, esant kokiam nors gedimui, ar pastebėjęs, jog reikia atlikti vienus ar kitus darbus, gali telefonu skambinti ir žodžiu pateikti užsakymą. Tačiau kai reikia sužinoti, kokie darbai buvo atlikti, pasiteirauti dėl įkainių, apmokėjimo, būtina prašymą išdėstyti raštu. „Apie tai ne kartą kalbėjomės ir su gyvenamojo namo vadybininku, ir su bendrovės direktoriumi. Abu tvirtina, kad pasikeitė tvarka. Apie tai buvo žadama pranešti namo skelbimų lentoje, bet to niekas nepadarė“, – kalbėjo skaitytoja.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius G. Pocius paaiškino, jog gyventoja šiuo atveju yra neteisi ir tikriausiai ne taip suprato. „Informacijos teikimo tvarka mūsų įmonėje nesikeitė. Keitėsi techninės priežiūros vykdymo tvarka. Pagal tai reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus visi smulkūs remonto darbai ir defektų nustatymai pastatų bendrojo naudojimo objektuose yra atliekami iš daugiabučio namo kaupiamųjų lėšų, o jų nepakankant – priskaitant gyventojams. Apie tai jau informavome ir spaudoje. Daugiabučių namų skelbimų lentose yra pateikiama informacija, kokie darbai buvo atlikti tame name per praėjusį mėnesį, įskaitant tų darbų kainas. Detalią informaciją teikia mūsų namų vadybininkai tiek raštu, tiek žodžiu. Prašymą reikia rašyti tik norint gauti atitinkamų dokumentų kopijas. Taip pat pažymime, kad darbus užsakyti gyventojai gali tik jiems priklausančiuose būstuose, tačiau apie daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektuose pastebėtus defektus, avarijas ar gedimus žmonės privalo pranešti techninę priežiūrą vykdančiai įmonei, t. y. mums. Įvertinę pranešimo turinį atsakingi ir kompetentingi darbuotojai priima sprendimus dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su problemos sprendimu. Jeigu pranešimas pasitvirtina ir, vadovaujantis privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, defektą, gedimą ar kt. būtina šalinti, šie darbai yra atliekami“, – situaciją komentavo G. Pocius.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Daug ka reikia keisti :
  Kadangi, ši įmonė pateikia nemažas sąskaitas už atliktus darbus ir visą kitą. Todėl, manome, kad šioje įmonėje, turėtų dirbti, išmanantys savo darbą, profesionalai. Pirmiausia administracijoje! O,yra ir tokių, kurie ateina, pavaikšto aplinkui namą, ir "susivaidena", kad reikia atlikti darbus, kurių visai nepageidauja gyventojai.( Pvz. pakeisti ne tas duris) Surašo raštus, tada turi rašyti prašymus, kad pakeistų ir pnš. Manau, turėtų būti, na kokie 2 žmonės gerai išmanantys apie statybas, ir pnš. Apžiūrėtų, kokius tikrai pirmiausia reikia atlikti remonto darbus (kad namas nenugriūtų), o ne ką kas sumąstė. Yra, ten keletas "nusenusių, užsisedėjusių", kuriuos jau tikrai būtų laikas pakeisti. Na, ir vadybininkai, tikrai ten prasti, taip pat ir energetikas!
  • Kažin, kažin? :
   Keisk, nekeisk - turbūt geriau nebus, kol nebus konkurencijos. Pvz., ar namo laiptinė graži ar "apsilupusi" - mokestis už administravimą vienodai kapsi ir prikapsi apytikriu skaičiavimu apie 150000 € per metus. Taigi, reikalinga arba gera kontrolė, arba konkurencija. Nei vieno, nei kito NĖRA!
 • X :
  Kai direktoriai skiriami pagal partine linija, toks ir rezutatas.
 • Buratino nuotykiai :
  O kokių pokyčių norėtumėte būtų ūkio įmonęje?
 • Buratinui :
  Nesuprantu apie kokius bajerius rašote. Mes irgi gavome biuletenius ir balsavome, kad būtų atliekami darbai, kuriuos mes namo gyventojai prieš porą metų numatėme ilgaliakiame plane ir esam patvirtinę savo parašais. Biuletenius galėjome įdėti į būtų ūkio pašto dėžutę, esančią mūsų namo pirmoje laiptinėje arb anunešti į butų ūkio įmonę, atiduoti vadybininkui ar netgi išsiųsti paštu. Kas čia juokingo? O gal Jūs norite. kad būtų paskirta balsavimo apylinkė. paruoštos balsavimo vietos ir urnos biuleteniams? Čia gi ne prezidento rinkimai. Be to tik nuo Jūsų pačių priklauso kokie darbai ir kada bus atliekami. Daugiau iniciatyvos rodykime patys ir nereiks keikti būtų ūkio. Visai normaliai ir dalykiškai bendrauja tie patys vadybininkai, nors kai kurių gyventojų peikiami ir keikiami.
 • Suprantama :
  Kur ten susikalbėsi, kai išanksto sumokame už administravimą, direktorius iš anksto žino, kad 5m bus ramus...
  • Anonimas :
   Gerai rašote: "sumokame už administravimą". Reiškia gerai administruoja, jeigu mokate.
 • Buratinui :
  Dar geresnis bajeris, kad visą tai toleruoja ir palaiko meras! ?
  • Rinkėjai :
   Kaip nepalaikis, jeigu visi vienam "loviui" priklauso. O, be to, niekas jų nebaudžia, už nieką jie neatsako.
 • Buratino nuotykiai :
  Geriausi bajeriai su būtų ūkių dėl daugiabučiuose esančiomis jų pašto dėžutėmis. Buvo pakabintas raštas, kuriame rašoma, kad bus išdalinti biuleteniai dėl darbų organizavimo, mat turime sukaupe nemažai lėšų, tad reikia jas isisavinti... "Bus išdalyti biuleteniai, o juos sumęskit į butu ūkio dėžutę". Nejuokinga? - butu ūkio balsavimas :D Maža ta Ukmergė, o visi tie vadybininkai ir vadovai draugeliai dar iki darbo vietos, kur tik pažvelgsi visur korupcija, švogerinas ir pan...Ir jus paaiškinkit, kaip žmonės gali nesiskusti, kaip galima nenorėti pokyčių "jūsų" įmonėje?
  • Pinigingi :
   Juk pinigus Jūs už administravimą sumokat. O tai kam dirbti - nedirbti, jeigu pinigai vis vien kapsi?
 • t. y. mums. :
  "techninę priežiūrą vykdančiai įmonei, t. y. mums" - citata Kad atlikti techninę priežiūrą name Molėtų g. 5, Butų ūkis turėjo gauti šio namo gyventojų leidimą (suderinimą nustatytą tvarka) ir tik tada direktorius gali teigti - "t. y. mums"? Jeigu toks leidimas yra, tuomet viskas tvarkoje. Jeigu ne - tuomet turi būti ieškomas kitas prižiūrėtojas.
  • o kas trukdo? :
   o kas trukdo susirast kitą administruojančią įmonę, surinkt gyventojų parašus, kad administruos kitas? Ar galų gale įkurti bendriją, ar jungtinę veiklą? Lietuvių bruožas - amžinai skųstis, kad viskas blogai, bet nieko nedaryt...
 • Nuomonė :
  Gerai, kad yra linksmų "aiškiariagių", matančių kas ką rašo. Įtariu, ne tik šio namo, bet ir kitų kitų namų gyventojų panaši nuomonė. O, jeigu kam, tai įdomu, tegul vykdo apklausą!
  • INFO :
   O kodėl nepaskelbus apklausos?
  • Na, kas čia juokinga? :
   Va čia komentaras jau su pasiūlymu, o tai jau rimčiau ir matyt, ne tik Molėtų g. 5 gyventoja tai patyrė? Jeigu dabar, pasiūlos viršenybės laikais, taip elgiamasi su savo klientais? Gal klientai patys kalti, kad nebėga nuo tokio paslaugos tiekėjo?
 • Molėtu g. :
  Na, jeigu UAB "Ukmergės būtų"ūkio direktorius mano, kad Molėtų g. Nr. 5. name gyvena tokie nieko neišmanantys "tamsuoliai", tai tegul pasiklauso, savo vadybininko pokalbių su prižiūrimų namų gyventojais. Kadangi, tas pats vadybininkas daug metų lankosi mūsų name,todėl jo darbu esame nusivylę. Kyla įtarymų ar tai jis yra kompetetingas dirbti šį darbą, nes manome, jog mūsų namo priežiūra vykdoma nevisai tinkamai, kaip turėtų būti, tai puikiai matosi pasidairius iš namo išorės. Uždavus, kokį klausimą, niekada nesugeba atsakyti iš karto žodžiu, liepia klausimą parašyti raštu. O, be to, manome,kad jūsų vadybininką reiktų siųsti į kokius bendravimo tobulinimo kursus, nes jis nepakėlęs balso tono nemoka bendrauti su gyventojais. Įtariame, gal žmogus per tiek darbo metų pavargo, gal reiktų "niervams pailsėti". Todėl, siūlytume skelbti naujų vadybininkų rinkimus.
  • Juokinga :
   Pati gyventoja kreipėsi, pati komentarus po straipsniu rašo? Tai gal galima išgirsti kitų to namo gyventojų nuomonę?
   • Na, kas čia juokinga? :
    Svarbiausia, kad tai būtų teisybė. Jeigu teisybė, tai čia ne juoktis reikia, o verkti!