Ukmergiškių kolektyvas daug kartų užsienyje atstovavo mūsų šaliai.

Kultūra

„Cantilena“ ruošiasi kelionei į Čikagą

Šiais metais įkūrimo dvidešimtmetį švenčiantis Ukmergės kultūros centro moterų vokalinis ansamblis, kuriam vadovauja Daiva Petrikienė, 2019-ųjų kovą ruošiasi kelionei į Jungtines Amerikos Valstijas. Ukmergiškių kolektyvas Čikagoje ketina pristatyti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio programą.

Ansamblio „Cantilena“ vadovė D. Petrikienė „Gimtajai žemei“ papasakojo, kad kolektyvas kvietimo apsilankyti už Atlanto sulaukė mūsų kraštiečio Dariaus Kučinsko dėka. Šis muzikologas, humanitarinių mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto profesorius laimėjo įvairių sričių mokslinius tyrimus bei profesinį tobulėjimą remiančio fondo Baltic–American Freedom Foundation (BAFF) stipendiją ir šį pavasarį išvyko į Čikagoje esantį Balzeko lietuvių kultūros muziejų padirbėti čia sukauptame muzikos archyve.

Kadangi ukmergiškis ne tik dirba mokslinį darbą, bet ir muzikuoja (jis, jo žmona ir duk-ra – pianistai), jam kilo mintis JAV gyvenantiems lietuviams plačiau pristatyti mūsų šalies muziką ir atlikėjus. Profesorius su savo gimtojo miesto vokaliniu ansambliu bei jo atliekamu repertuaru supažindino šio muziejaus įkūrėją Stenlį Balzeką. Kadangi 1966 metais įsteigtas muziejus, minint Lietuvos valstybines šventes į JAV kviečia įvairius lietuvių atlikėjus, imta svarstyti galimybę į Čikagą pasikviesti Ukmergės moterų vokalinį ansamblį.

Pirmiausia siuntėme ansamblio įrašus, aprašus. Dabar jau vyksta repertuaro derinimas. Numatyta, kad „Cantilena“ dalyvaus Kovo 11-ajai skirtuose koncertuose. Pagrindiniai jų vyks Balzeko muziejuje, kuris laikomas tikru lietuviškų tradicijų ir papročių JAV išsaugojimo lobynu, rengia parodas, koncertus, veikia kaip informacijos centras, užsiima kitokia švietėjiška veikla, bei Market parke esančioje Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagoje garsėjančioje geriausia akustika“, – pasakojo D. Petrikienė.

Taip pat planuojama, jog Ukmergės kolektyvas koncertuos šio JAV miesto lituanistinėse mokyklose, prisistatys lietuvių bend-ruomenėms bei Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate.

Džiaugiamės, kad Kultūros centro kolektyvas sulaukė tokio pripažinimo ir ruošiasi tolimai kelionei. Už Atlanto Ukmergės atlikėjai dar nėra viešėję. Tai ne tik garbė, bet ir atsakomybė. Ansambliečių apgyvendinimu žada pasirūpinti Amerikos lietuviai. Mūsų rūpestis – kelionės išlaidos. O jos, kaip žinia, nėra mažos. Dalį lėšų skirs Kultūros centras, tikimės sulaukti paramos iš rajono biudžeto“, – sakė Kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė.

1998 metais įkurtame ansamblyje „Cantilena“ dainuoja įvairių profesijų moterys. Nuo įkūrimo jam vadovaujanti D. Petrikienė pabrėžė, kad kolektyvo branduolys per dešimtmečius beveik nepasikeitė. Ukmergiškės aktyviai dalyvauja miesto ir šalies kultūriniame gyvenime, gieda bažnyčiose. ,,Cantilena” – įvairių respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatas, festivalių dalyvis. Jo repertuare – lietuvių kompozitorių klasikų ir šiuolaikinė muzika, išplėtotos lietuvių liaudies dainos, sakralinė muzika, užsienio kompozitorių kūriniai.

Cantilena“ Ukmergei ir Lietuvai sėkmingai atstovavo įvairiuose festivaliuose, konkursuose užsienyje – Kroatijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Bulgarijoje, Latvijoje.

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Palikite komentarą apie straipsnį