Koncertavo ansamblis „Lyra“.

Žmonės

Viešėjome pas Elektrėnų senjorus

Janina BADOKIENĖ

Letuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ delegacija lankėsi Elektrėnuose.

Klubo narė Danutė Gelūnienė pateikė pažintinę medžiagą apie vietoves, pro kurias važiavome – pasakojo apie Širvintas, Kernavę, Vievį, Semeliškes, Elektrėnus

1960 m. buvo pradėta statyti energetikų gyvenvietė, kuri po poros metų pavadinta Elektrėnais, jai suteiktos miesto teisės. Elektrėnų savivaldybė – viena iš jauniausių Lietuvoje, įsteigta 2000 metais, turi du miestus – Elektrėnus ir Vievį bei aštuonias seniūnijas. Elektrėnai mums, vyresniajai kartai, asocijuojasi su daina ,,Elektrėnų žiburiai“. Šią dainą, tapusią miesto himnu, sukūrė kompozitorius Eduardas Balsys pagal poeto Stasio Žlibino eilėraštį.

Atvykę pirmiausia aplankėme Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią. Apie ją jau buvo pasakojusi Danutė, kurios informaciją papildė grupę pasitikusi gidė. Ji pasakojo, kad ilgus metus Elektrėnai neturėjo bažnyčios. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, 1990 m. birželio 30 d. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis pašventino būsimų maldos namų kertinį akmenį. 1996 m. liepos 28 d. šventovė iškilmingai pašventinta dalyvaujant apaštaliniam nuncijui Lietuvoje arkivyskupui Justo Mulor Garcia. Bažnyčios ir išorė, ir vidus labai modernūs. Viduje po kupolu patalpinta „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūra, kairėje pusėje ant laiptuoto postamento – kitas kūrinys, skirtas bažnyčios titului – „Švč. Mergelė Marija Kankinių Karalienė“. Gidė sakė, kad ši skulptūra įkūnija mūsų tautos pamaldumą, ištikimybę ir padėką Dievo Motinai Marijai. Abiejų skulptūrų autorius – Stanislovas Kuzma.

Toliau patraukėme į Elektrėnų ledo rūmus, kurie yra prie pat marių. Dirbtinai užtvenkus Strėvos upę, susiformavo 11 km ilgio ir 3 km pločio tvenkinys. Po vandeniu atsidūrė daugelis aplinkinių kaimų, iš kurių buvo perkelta per 140 sodybų. Taip pat paskandinti aštuoni ežerai ir ežerėliai, senosios salos, bet atsirado nemažai naujų. Elektrėnų ledo rūmai pastatyti 1976 m. Tai buvo pirmoji ledo arena Lietuvoje. Čia įsikūrusi Dariaus Kasparaičio ledo ritulio mokykla, vyksta ir dailiojo čiuožimo treniruotės. Žymusis ledo ritulininkas Dainius Zubrus taip pat yra elektrėniškis.

Elektrėnų senjorai mus ir Vievio neįgaliųjų draugijos kolektyvą priėmė Kultūros centro bibliotekos salėje. Renginį šeimininkai skyrė Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Bendrijos pirmininkė Birutė Kizienė trumpai supažindino su šios dienos paskelbimo istorija, kalbėjo apie pagyvenusių žmonių padėtį Lietuvoje ir pasaulyje. Ji ragino visus susirinkusius būti aktyviems, dalyvauti renginiuose. Svarbu, kad senėjantys žmonės neprarastų orumo, bendrautų, nes be to senjorų gyvenimas būtų niūrus.

Šeimininkai pakvietė į meno saviveiklos koncertą. Pasirodė LPS „Bočiai“ Elektrėnų bendrijos moterų vokalinis ansamblis „Dubija (vad. Nijolė Ramanauskienė). Dainavo Vievio neįgaliųjų draugijos, kurios pirmininkė Marija Slavinskienė, mišrus vokalinis ansamblis „Ievaras“ (vad. Drąsa Ramanauskienė).

Ukmergiškių klubo „Viltis“ pirmininkė Valerija Naraškevičienė pasveikino Elektrėnų bend-riją ir su artėjančia 15–os metų veiklos sukaktimi. Pasirodė ir Ukmergės kultūros centro moterų bočių vokalinis ansamblis „Lyra“ (vad. Birutė Verbickienė).

Prie vaišių stalo pabendravome su visais renginio dalyviais. Buvo deklamuojami eilėraščiai, skambėjo dainos, sukosi šokėjų poros.

Grįždami į namus užsukome į Abromiškes, aplankėme Kernavę. Džiaugėmės saulėta diena, grožėjomės nepaprastais, spalvingais rudenėjančios gamtos vaizdais.

Palikite komentarą apie straipsnį

Sodino medelius

2019/05/11

Komentarų (1)

Pavasarinė talka Šventupėje

2019/05/10

Komentarų (0)