Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos

Tiesioginės užsienio investicijos

Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos bankas skelbia išankstinius 2018 m. antrojo ketvirčio tiesioginių užsienio investicijų duomenis. Skaičiuojant 2018 m. antrojo ketvirčio tiesiogines užsienio investicijas, buvo patikslinti 2018 m. pirmojo ketvirčio ir 2017 m. tiesioginių užsienio investicijų duomenys.

Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, išaugo 58,5 proc. ir sudarė 227,4 mln. EUR. Reinvesticijos sudarė 219,2 mln. EUR, o nuosavybės priemonės – 53,1 mln. EUR. Didžiausias TUI srautas Lietuvoje buvo iš Švedijos (75,9 mln. EUR), Honkongo (55,9 mln. EUR), JAV (53,9 mln. EUR) ir Lenkijos (41,4 mln. EUR), o pagal veiklų rūšis – į finansinės ir draudimo veiklos (113,7 mln. EUR) bei apdirbamosios gamybos įmones (110,5 mln. EUR). Labiausiai mažėjęs (–49,8 mln. EUR) TUI srautas užfiksuotas administracinės ir aptarnavimo veiklos įmonėse.

TUI pajamos, gautos iš nerezidentų investicijų Lietuvoje, 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 526,9 mln. EUR. Daugiausia pajamų iš TUI uždirbo Švedija (119 mln. EUR), Honkongas (57,4 mln. EUR) ir Nyderlandai (57 mln. EUR). Daugiausia pajamų gauta iš investicijų į apdirbamosios gamybos (173,7 mln. EUR) bei finansinės ir draudimo veiklos įmones (107,2 mln. EUR).

Sukauptosios TUI Lietuvoje 2018 m. birželio 30 d. buvo 15,6 mlrd. EUR ir sudarė 36,2 proc. BVP. Palyginti su praėjusių metų antruoju ketvirčiu, jos padidėjo 7,5 proc. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 5 581 EUR TUI (2017 m. birželio 30 d. – 5 151 EUR).

Lietuvos tiesioginių investicijų (TI) srautas užsienyje 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 418,5 mln. EUR, tai nulėmė 292,8 mln. EUR didėjusios skolos priemonės. Labiausiai augo investicijos Airijoje (226 mln. EUR) ir Lenkijoje (115,7 mln. EUR). Daugiausia investuota į profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmones (386,5 mln. EUR).

TI pajamos, Lietuvos investuotojų uždirbtos užsienyje, sudarė 60 mln. EUR. Didžiausią pajamų dalį sudarė dividendai. Daugiausia pajamų gauta iš investicijų Nyderlanduose (32,8 mln. EUR), Estijoje (8,3 mln. EUR) ir Latvijoje (8 mln. EUR), o pagal veiklų rūšis – iš profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonių (38,5 mln. EUR).

Lietuvos sukauptosios TI užsienyje 2018 m. birželio 30 d. sudarė 3,7 mlrd. EUR ir per metus išaugo ketvirtadaliu. Lietuvos TI į ES valstybes nares sudarė 90,9 proc., į euro zonos šalis – 65,4 proc. visų Lietuvos TI užsienyje. Daugiausia investuota Nyderlanduose (695,1 mln. EUR) ir Kipre (689,7 mln. EUR).

G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • X :
    Kokias investicijas? Uztenka prisimint, Bites atveji. Kol taryboj sedi visokie grybai, nieko nebus.
  • Tik :
    įdomiau būtų apie investicijas mūsų rajone.