Aktualijos

Tarptautinė prekyba

Paslaugų eksportas 2018 m. antrąjį ketvirtį sudarė 2,5 mlrd. EUR, importas – 1,5 mlrd. EUR, praneša Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Paslaugų balanso perviršis sudarė 1 mlrd. EUR, arba 9,1 proc. BVP, ir, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 218,0 mln. EUR, arba 27,5 proc. Tai lėmė sparčiau nei importas didėjęs paslaugų eksportas – atitinkamai 7,8 ir 15,1 proc.

Sparčiausiai – 28,5 proc., palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, augo kitų verslo paslaugų eksportas ir finansinių paslaugų importas – 18,0 proc.

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį sudarė transporto paslaugos (atitinkamai 57,9 ir 51,9 proc.). Antrąjį šių metų ketvirtį didžiausias (515,9 mln. EUR) buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis, o didžiausias deficitas (43,1 mln. EUR) – jūrų transporto paslaugų balanso.

Paslaugų eksportas į ES valstybes sudarė 66,2 proc. viso paslaugų eksporto, į NVS šalis – 19,6 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 65,5 proc. viso paslaugų importo, iš NVS – 20,1 proc.

Paslaugų eksportas į ES valstybes 2018 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2017 m. antruoju ketvirčiu, padidėjo 16,6 proc., į NVS – 7,9 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2018 m. antrąjį ketvirtį buvo Vokietija. Paslaugų eksportas į šią šalį per metus padidėjo 28,4 proc. Paslaugų eksportas į Rusiją – antrą pagal eksporto apimtį šalį – sumažėjo 1,1 proc. Didžiausią viso paslaugų eksporto į Vokietiją ir į Rusiją dalį sudarė transporto paslaugos ir kelionių paslaugos – atitinkamai 71,0 ir 10,8 proc. į Vokietiją ir 65,9 ir 27,9 proc. – į Rusiją.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė nagrinėjamu laikotarpiu buvo Lenkija. Paslaugų importas iš šios šalies per metus padidėjo 10,3 proc., iš antroje vietoje esančios Baltarusijos – 9,2 proc.

G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį