Mainų savaitę vainikavo koncertas prie Ukmergės piliakalnio. Genovaitės KAZIELIENĖS nuotr.

„Socialinės medijos – neribotos galimybės ir užslėptos žabangos“, Jaunimas

Jaunimas susipažino su lietuvių ir lenkų kultūra, istorija, paveldu

Daiva PRANSKEVIČIENĖ

VšĮ Jaunimo laisvalaikio centras direktorė

Jaunimo laisvalaikio centras nuolat vykdo tiek nacionalinius, tiek tarptautinius projektus: Erasmus+ programos, AJC, jaunimo iniciatyvų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Priimame grupes jaunimo mainams iš užsienio bei siunčiame jaunus ukmergiškius dalyvauti mainuose užsienio partnerių kvietimu.

Rugsėjo pradžioje dešimt jaunų ukmergiškių sulaukė tokios pat bendraamžių grupės iš Lenkijos, Bydgozcsc miesto. Projektas, finansuotas Lietuvos–Lenkijos jaunimo mainų fondo, šįkart buvo skirtas abiejų valstybių bendros kultūros, istorijos ir paveldo pažinimo skatinimui, įgyvendinant veiklas, skirtas Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo šimtmečiams paminėti.

Bandėme netradiciniu būdu per pagrindines dvi temas – tarpkultūrinį dialogą ir liaudies meną – jaunus žmones paskatinti inovatyviai prisiliesti prie savo krašto liaudies muzikos tradicijų, turint tikslą tai pateikti jiems patrauklia forma. Jaunimas savo kartai priimtinais būdais pasirinktus lietuvių/lenkų liaudiškos muzikos pavyzdžius analizavo, keitė į modernesnes formas, kūrė šiuolaikines interpretacijas, susiejant tris meno rūšis – dainavimą, choreografiją bei miksavimą (etninių ir šiuolaikinių garso takelių suvedimą). Siekdami įgyvendinti savo pačių iškeltą idėją, jauni žmonės gilinosi į „vakar dienos“ ir „rytojaus“ muzikinių tradicijų simbiozę. Tradicinių dainų ir šokių elementus bei liaudiškų instrumentų skambesį panaudojo savo kūryboje. Projekto, paremto neformalaus ugdymo metodais, metu jauni žmonės išmoko dirbti tarptautinėje grupėje, daugiau sužinojo apie abiejų šalių liaudiškas tradicijas ir muziką, paminėjo savo šalių šimtmečius, tobulino kalbinius įgūdžius, keitėsi praktiniais įgūdžiais, reikalingais kūrybiniuose procesuose, grojant, dainuojant, kuriant muziką ar videoreportažus, organizuojant renginį, įgavo puikios patirties renginių organizavimo/viešinimo srityje.

Besibaigiant mainų savaitei visi kartu surengė koncertą prie Ukmergės piliakalnio. Pasirodymą pradėjo projekto dalyviai, apsirengę tautiniais drabužiais, su abiejų valstybių vėliavomis. Choreografės Donatos parengti šokėjai atliko „sumodernintus“ lietuvių ir lenkų liaudies šokius – „Kepurinę“, „Krakoviaką“ bei liaudišką polką, sumaniai pereinančią į svaigios salsos judesius. Dainininkų grupė sudainavo lenkišką „Hey, sokoly“ ir lietuvišką „Augo kieme klevelis“ bei bendrą, pačių sukurtą projekto himną trimis kalbomis. Jiems pritarė muzikantų grupė. Didžėjus Kristupas pademonstravo savo paruoštą muzikinę kompoziciją. Net prapliupęs lietus nesugadino visiems šventiškos nuotaikos!

Abiejų šalių grupių vadovai atliko moderatorių vaidmenį diskusijų metu, stebėjo grupės procesus aktyvaus darbo, kūrybinių užsiėmimų metu. Kiekvienos dienos pabaigoje vertindami besibaigiančią dieną, veiklas, savo įsitraukimą į jas, nuotaikas, jausmus, kaip jautėsi grupėje, ką naujo sužinojo, išmoko – fiksuotame plote dalyviai „audė“ dienos emocijas/išgyvenimus/patyrimus/išmokimus/būsenas. Kasdien juosta buvo papildoma spalvomis, formomis, ornamentais, simboliais – „priaudžiama“ po papildomą plotą, kol mainų pabaigoje ji tapo ilga, marga, simboliais ir tik patiems jaunuoliams suprantamais ženklais „nupinta“ tautine juosta.

Viena diena buvo skirta išvykai į Rumšiškių liaudies buities muziejų. Dalyvauta edukaciniame užsiėmime „Kai … buvau, jaunimėlin ėjau“. Muziejaus darbuotoja, dėvinti tautinį kostiumą, pasitiko visus senovinės sodybos kieme su duona ir druska. Pakvietusi užeiti ir susėsti visiems už stalo (pagal to meto taisykles), papasakojo daug įdomaus. Kada prasideda ir baigiasi jaunystė? Ar vienodai į šį laikotarpį prosenelių laikais įžengdavo vaikinai ir merginos? Kaip tampama jaunimo bendruomenės nariu? Jaunimas praktiškai išbandė, kaip anksčiau buvo ruošiamasi vestuvėms. Lietuvaitė Vanesa tapo nuotaka, o lenkas Radek – jaunikiu. Grįžtant aplankytas Kaunas.

Kultūriniuose Lietuvos ir Lenkijos vakaruose projekto dalyviai pristatė savo šalies kultūrinį muzikinį paveldą – liaudiškos muzikos festivalius, dainų šventes, konkursus, varžytuves, TV laidas, šokių dienas, atributiką, simbolius, tradicinius patiekalus/gėrimus ir pan. Pasidalinta pavyzdžiais, kaip savo šalyse folkloras, etnomenas, tautinis muzikinis/choreografinis paveldas patraukliai pateikiami jaunimui.

Paskutinis mainų vakaras buvo skirtas muzikiniams „Grammy“ apdovanojimams – organizatoriai nominavo dalyvius, posakius, poelgius, situacijas ir vakarėlio metu įteikė šmaikščius apdovanojimus „Ponui naudingąjam“, „Miegančiąjai gražuolei“, „Panelei vertėjai“, „Keistam judesiui“ ir kitiems.

Abiejų šalių jaunimas išsiskyrė tvirtai tikėdamas, jog dar ne kartą susitiks panašiuose projektuose.

Rumšiškėse jaunimas dalyvavo pasiruošime vestuvėms.

Abi grupės tikisi susitikti kituose projektuose.

Palikite komentarą apie straipsnį