Asociatyvi nuotrauka.

Nuomonių telefonas

Stebėjimo kamerų įrengimas yra reglamentuojamas

Paskambinusi į redakciją ukmergiškė sakė, kad nori įsirengti stebėjimo kamerą. „Tačiau gali taip atsitikti, kad kamera užfiksuos ne tik mūsų namų valdą, bet ir kaimynų teritoriją. Norėtumėme pasiteirauti, ar taip nebus pažeistas įstatymas dėl asmens duomenų apsaugos?“ – teiravosi moteris.

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo vykdymą prižiūrinčios ir kontroliuojančios Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė atsakė, kad „pagal susiformavusią teismų praktiką dėl vaizdo stebėjimo žmonės, vykdydami vaizdo stebėjimą asmeniniais tikslais, tai gali daryti tik savo privačioje teritorijoje. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) netaikomas tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimas vykdomas asmeniniu tikslu. Tačiau tuo atveju, jeigu vaizdo stebėjimas išeina už privačios teritorijos ribų, vaizdo stebėjimą vykdantis asmuo tampa duomenų valdytoju, kurio veiksmams jau bus taikomas BDAR visa apimtimi, taigi privaloma vykdyti visas šiame reglamente duomenų valdytojui numatytas pareigas.

Pagal BDAR asmens duomenų tvarkymas laikomas teisėtu tik tuo atveju, jeigu jis atitinka šiame teisės akte įtvirtintus asmens duomenų tvarkymo principus ir yra pagrįstas tam tikromis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. Tuo atveju, jei nėra nė vienos iš BDAR nurodytos asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygos (asmens sutikimas; duomenis tvarkyti būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų ir pan.) ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo, ar toks tvarkymas neatitinka kitų asmens duomenų tvarkymo principų, pavyzdžiui, asmens duomenys yra tokios apimties, kuri nėra būtina siekiamam tikslui, asmens duomenys negali būti tvarkomi.

Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, taip pat turėtų aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolimesnį tvarkymą, taip pat pateikti ir kitą informaciją, kurią įpareigoja nurodyti BDAR, – asmens duomenų tvarkymo tikslą, kokį laikotarpį bus saugomi asmens duomenys, kam bus teikiami, kokias asmuo, kaip duomenų subjektas, turi teises, pavyzdžiui, teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, taip asmuo turi būti informuotas apie teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir pan.“

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Eugenijus :
  Na taip - suprasti nuomonę dėl stebėjimo ar saugos kamerų įrengimo fiziniam asmeniui, šiuo atveju sunku. Galima manyti ir taip - vaizdo pas kaimynus stebėjimas nėra jūsų tikslas, jūs tų vaizdų (duomenų) nekaupsit, neteisėtai be kitų asmenų sutikimo vaizdų nenaudosit, na ir nieko čia blogo....
 • username :
  Ar kas nors ka nors supratote? As tai nieko
  • Marius :
   Mintis paprasta, jei tavo teritorijoje yra stebėjimo kamera ir ji fiksuoja kaimyno teritoriją ar kitą viešą teritoriją - tampi asmeninių duomenų valdytoju ir atsakai už tinkamą tų duomenų tvarkymą. Jei įdomu, čia aprašyta šiek tiek paprasčiau: https://www.118.lt/gdpr-gidas
  • Užuojauta :
   Aš taip pat supratau, kad nieko nesupratau.