Seimo pirmininkas V. Pranskietis kalbėjo, jog ateityje iškils daugiau tokių atminimo ženklų.

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Aktualijos, Naujausi

Partizanų parke atidarytas simbolinis sušaudytų ministrų kabinetas

Rugpjūčio 25-ąją netoli Ukmergės esančiame Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke atidengtas ir pašventintas aštuoniolikos paminklų memorialas okupantų nužudytiems pirmosios Lietuvos Respublikos (1918-1940 m.) ministrams.

Į iškilmes atvyko Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, buvęs užsienio reikalų ministras, projekto „Misija Sibiras“ iniciatorius, Ukmergės rajono garbės pilietis Vygaudas Ušackas, Seimo nariai, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, atkurtos nepriklausomos LR pirmosios Vyriausybės nariai, Lietuvos bažnyčių hierarchai ir atstovai, ambasadoriai ir diplomatinių atstovybių atstovai, šalies savivaldybių administracijų, įvairių organizacijų, visuomenės atstovai, įamžintų ministrų artimieji ir giminaičiai. Taip pat dalyvavo mūsų rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Savivaldybės tarybos nariai, monsinjoro Alfonso Svarinsko artimieji, ukmergiškiai.

Idėja šiame parke įamžinti ir deramai pagerbti mūsų valstybės ministrus, kurių dauguma buvo kariškiai, gimė kraštiečiui monsinjorui A. Svarinskui, kuris ir pats buvo ištremtas, kalintas. Tačiau įgyvendinti savo sumanymo kunigas nespėjo, 2014-ųjų liepą iškeliavo Amžinybėn.

Monsinjoro norą išpildė ranka rankon dirbę rajono savivaldybė, Ukmergės kraštotyros muziejus ir iniciatyvinė grupė „Atmintis“. Per dvejus metus iškilęs paminklas skirtas 1941–1942 metais sovietmečiu nužudytiems aštuoniolikai Lietuvos ministrų kabineto narių. Daugiausia jų buvo sušaudyta ir palaidota masinėse kapavietėse Sverdlovsko (dabartinio Jekaterinburgo) srityje Rusijoje.

18 paminklų memorialą sukūrė bendrovės „Vilniaus archija“ vadovė, architektė Virginija Bakšienė. Septyniolika kryžių Lietuvos Respublikos ministrams Petrui Aravičiui, Kaziui Bizauskui, Juliui Čaplikui, Voldemarui Vytautui Čarneckiui, Pranui Dovydaičiui, Antanui Endziulaičiui, Baliui Giedraičiui, Kaziui Jokantui, Jonui Masiliūnui, Juozui Papečkiui, Vytautui Petruliui, Steponui Rusteikai, Kaziui Skučui, Zigmui Pranui Starkui, Jonui Sutkui ir Antanui Tamošaičiui, taip pat Valstybės saugumo departamento vadovui Augustinui Povilaičiui bei atminimo ženklą su Dovydo žvaigžde ministrui be portfelio žydų reikalų Jokūbui Vygodskiui iš šlifuoto juodo granito pagamino bendrovė „D. Varec“. Maždaug metro aukščio kryžiai išdėstyti lanku – kad sudarytų ministrų kabineto įvaizdį.

Kiekvienas memorialo paminklas turi specialią hologramą, kuri turintiems išmaniuosius telefonus lankytojams leis keliomis kalbomis perskaityti išsamią informaciją apie Lietuvos kūrėjus. Tuo siekiama, kad kuo daugiau jaunų žmonių šiuolaikinių technologijų pagalba susipažintų su savo šalies istorija bei ją kūrusiais žmonėmis.

Memorialo atidengimo iškilmės prasidėjo Tautiška giesme ir tylos minute. Į svečius ir visus susirinkusiuosius kreipėsi rajono meras Rolandas Janickas. Jis pasidžiaugė, kad išpildyti kraštiečio monsinjoro svajonę pavyko visiems susibūrus draugėn. Už tai, kad parke atsirado pagarbos ženklas ministrams, kūrusiems Lietuvą ir už ją atidavusiems brangiausią savo turtą, gyvybę, meras dėkojo aukotojams, trejus metus dirbusiai iniciatyvinei grupei, Vyriausybei, ministrui pirmininkui, rajono Savivaldybės tarybai, visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šios kilnios misijos.

Seimo pirmininkas V. Pranskietis pasisakyme, be kita ko, minėjo, jog iš šimto prieškario Lietuvos ministrų iškovotos laisvės sulaukė vienintelis užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys. Daugelio kitų gyvenimas baigėsi tragiškai – jie buvo ištremti, įkalinti, kankinami ir nužudyti. Daugumos palaidojimo vietos nežinomos iki šiol. Pasak V. Pranskiečio, Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke iškilęs memorialas – vienas pirmųjų šalyje tokių atminimo ženklų. Tačiau ateityje jų turėtų atsirasti daugiau.

Į susirinkusiuosius kreipęsis užsienio reikalų ministras L. Linkevičius sakė, kad memoriale įamžinti asmenys buvo sovietų represuoti, įkalinti ir šaltakraujiškai sušaudyti tik todėl, kad kūrė valstybės pamatus, norėjo gyventi nepriklausomoje ir laisvoje Lietuvoje.

Ukmergės rajono garbės pilietis V. Ušackas pabrėžė, jog ši diena liudija – kai mes esame vieningi, esame galingi.

Mintimis pasidalijo ministro J. Pepečkio anūkė, atsargos kapitonė, Lietuvos kariuomenės kūrėja savanorė Daina Kemeraitienė ir ministro P. Aravičiaus anūkas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto prorektorius Andrius Tekorius.

Iškilmėse dalyvavęs Lietuvos ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas atvyko kartu su Jekaterinburgo visuomeninės organizacijos „Memorial“ vadove Ana Pastuchova. Diplomatas teigė, kad sušaudyti Lietuvos didžiavyriai atgulė dviejose pagrindinėse sovietinio teroro aukų masinio palaidojimo vietose. Viena jų, vadinama „Komunarka“, yra Mask-voje, kita – Sverdlovsko (dabar – Jekaterinburge) srityje. Siekiant kuo labiau įprasminti memorialą, jo statytojai rūpinosi iš šių dviejų ne tik ministrų, bet ir daugybės kitų iš Lietuvos kilusių žmonių nužudymo vietų atvežti jų kraują sugėrusios žemės. Žiupsnelį žemės iš „Komunarkos“ į Lietuvą liepą atvežė ministro K. Skučo dukterėčia, žurnalistė Virginija Skučaitė bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro specialiųjų tyrimų skyriaus vedėjas Rytas Narvydas. O žemės iš tolimojo Jekaterinburgo šią savaitę atgabeno A. Pastuchova. Dvi kapsulės, pripildytos atvežtų žemių, buvo įleistos šalia memorialo.

Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke pastatytus kryžius pašventino Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.

Iškilmės tęsėsi didžiojoje parko laukymėje. Šv. Mišias čia aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius, Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas, Ukmergės dekanato dekanas Vaidas Bartkus.

Po to buvo pristatyta profesorės Onos Voverienės ir istorijos mokslų daktarės Aušros Jurevičiūtės knyga „Kovų už laisvę keliu į Amžinybę“, kurios yra skaitmeninis ir popierinis variantas. Autorės leidinyje ne tik pristatė memoriale įamžintus ministrus, bet ir aprašė visus parke esančius atminimo kryžius ir ženklus, jų atsiradimo istorijas.

Renginys baigėsi patriotinių dainų ir muzikos festivaliu. Jame koncertavo dešimties savivaldybių, iš kurių yra kilę memoriale įamžinti ministrai, kolektyvai.

Šis edukacinis istorinės atminties projektas įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės, Vyriausybės kanceliarijos ir visuomenės suaukotomis lėšomis. Bendra visa projekto sąmata – 55 729 Eur. Iš savivaldybės biudžeto skirta 27 000, iš Vyriausybės kanceliarijos – 20 000, 138 šeimos ir pavieniai asmenys paaukojo 8 729 Eur. Projektas įtrauktas į Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą.

AUTORĖS nuotraukosAmbasadorius R. Motuzas padėkojo A. Pastuchovai už mūsų tautiečių atminties išsaugojimą.

Renginyje kalbėjo įamžintų ministrų P. Aravičiaus ir J. Pepečkio vaikaičiai A. Tekorius ir D. Kemeraitienė.

Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke buvo aukojamos šv. Mišios.

Į iškilmes atvyko žmonės iš visos Lietuvos.

Palikite komentarą apie straipsnį