Į Ariogalą vyko didelis, gražus Lietuvą mylinčių ukmergiškių būrys.

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Kultūra, Naujausi

Ukmergės tremtiniai sąskrydyje „Su Lietuva širdy“

Aldona KALESNIKIENĖ

LPKTS Ukmergės filialo pirmininkė

Pirmąjį rugpjūčio šeštadienį Dubysos slėnis Ariogaloje tradiciškai tampa Lietuvos širdimi. Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuojamas sąskrydis šiemet dalyvius subūrė jau 28 kartą.

Šventė prasidėjo anksti ryte Kaune, kai Vytauto Didžiojo karo muziejaus sode buvo įžiebta sąskrydžio ugnis ir perduota jos nešėjams, kurie fakelą atnešė į Dubysos slėnį.

Didelis, gražus Lietuvą mylinčių ukmergiškių būrys kartu su mišraus choro „Tremtinys“ dalyviais ankstų rugpjūčio 4-osios rytą pajudėjome iš Ukmergės.

Atvykę į Ariogalą jungėmės į dalyvių eiseną. Daugiatūkstantinė minia, pasipuošusi tautiniais drabužiais, gėlėmis, sąskrydžio atributika, nešini trispalvėmis ir filialų vėliavomis, lydima karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestro, pajudėjo į vaizdingą Dubysos slėnį. Dalyvauti tokioje eisenoje yra didelė garbė.

Su dainomis, gera nuotaika įžygiavome į stadioną, kur buvo gražiai pristatyti visi Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos skyriai bei filialai.

Buvo keliamos Lietuvos, Latvijos, Estijos valstybinės vėliavos, simbolizuojančios mūsų tautų vienybę ir kovų už laisvę brolybę. Kylant Baltijos šalių vėliavoms, skambėjo šių šalių himnai.

Sąskrydis prasidėjo šv. Mišiomis už Tėvynę, kurias Dubysos slėnyje aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas su gausiu būriu kunigų. Giedojo jungtinis tremtinių choras bei solistas, Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis.

Po mišių į slėnį, įveikę ne vieną dešimtį kilometrų, iš Kauno bėgikai atnešė Laisvės ugnį. LPKTS garbės pirmininkas dr. Povilas Jakučionis įžiebė sąskrydžio aukurą – Laisvės, Vienybės ir Nepriklausomybės simbolį. Po to skambėjo tremtinių himnas „Leiskit į Tėvynę“.

Sąskrydį pradėjo ir dalyvius pasveikino LPKTS pirmininkas Gvidas Rutkauskas, kuris džiaugėsi, kad ši graži šventė vyksta jau daug metų. Čia suvažiuoja bendro likimo broliai ir sesės iš visos Lietuvos, taip pat jie turi galimybę sutikti seniai bematytą bičiulį. Pirmininkas pristatė sąskrydžio rezoliucijas „Dėl paminklo laisvės kovoms įamžinti Lukiškių aikštėje“ ir „Dėl Rusijos Federacijos veiksmų „Misija Sibiras“ atžvilgiu“. Rezoliucijoms buvo pritarta.

LPKTS valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė perskaitė Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą. Taip pat buvo perskaitytas ir Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimas.

Skambėjo pačios gražiausios jungtinio tremtinių choro atliekamos dainos. Sąskrydyje dalyvavo daug garbingų svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Ukrainos, Estijos, Lenkijos, taip pat Seimo narių.

Sąskrydyje buvo ir mūsų šaunus jaunimas, „Misija Sibiras“ dalyviai, kurie šiemet vyko į Kazachstaną. Jie sveikino susirinkusiuosius, klausantis jaunimo atliekamos dainos, ne vienam suspaudė širdį. Taip pat jie parodė ekspedicijoje sukurtą filmą, nuotraukas, kvietė pokalbiams palapinėje. Ukmergiškiai labai didžiavosi, kad tarp ekspedicijos dalyvių buvo ir želviškis Kristijonas Povylius, kuris šiltai ir nuoširdžiai bendravo su kraštiečiais.

Šventinė programa vyko trijose erdvėse: stadione ir dar dviejose už jo ribų.

Didžioje palapinėje, netoli šventinio aukuro, veikė Klaudijaus Driskiaus fotoparoda „Laisvųjų testamentai“, buvo rodamas Agnės Zalankaitės sukurtas filmas apie partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą „Nenugalimas“, vyko knygų pristatymai, diskusijos, nuoširdus bendravimas, mezgėsi pažintys…

O kitoje erdvėje šurmuliavo sportinės varžybos, norintieji varžėsi įvairiose rungtyse – žaidė tinklinį, traukė virvę, dalyvavo partizaniškame kliūčių ruože. Gausiai buvo lankomas ir partizanų bunkeris, Šaulių sąjungos nariai pristatė įvairius ginklus. Smagu, kad šiame dideliame bendro likimo tautiečių būryje buvo ir daug jaunimo, norinčio pažinti savo tėvynės istoriją, susitikti su gyvais tautai reikšmingų įvykių liudininkais.

Visą dieną Ariogalos slėnyje bendravo, diskutavo buvusieji vagonų, ešelonų ar tos pačios gyvenvietės broliai ir sesės. Džiugu buvo matyti, kad jų susitikimui nesutrukdė nė atstumai, nė amžius, nė vasaros karščiai. Tuo pačiu norisi padėkoti rajono merui Rolandui Janickui už suteiktą galimybę ukmergiškiams dalyvauti šiame renginyje. Sąskrydis baigėsi, širdyje liko gražūs prisiminimai. Susitiksime kitais metais, tik ar visi…

Ukmergiškiai šiltai ir nuoširdžiai pabendravo su želviškiu K. Povyliumi, grįžusiu iš ekspedicijos Kazachstane.

Ukmergės atstovai žygiavo daugiatūkstantinėje eisenoje.

Palikite komentarą apie straipsnį