Asociatyvi nuotrauka.

Nuomonių telefonas

Vaiteliškių kapinių naikinti nesiruošiama

Į redakciją atkeliavo Vilniuje gyvenančio Alfonso Makačino laiškas. Iš Pivonijos seniūnijoje esančių Vaiteliškių kilęs kraštietis apgailestavo, jog šio kaimo kapinės, esančios tarp Krikštėnų ir Gailiūnų, paliktos likimo valiai, o galbūt net naikinamos: „Visiškai sunaikintas keliukas į jas, nešienaujama žolė, negenimi medžiai, teritorija neaptveriama normalia tvora. Iki šiol dar riogso sovietmečio laikais iš „Vienybės“ gamyklos štampavimo cecho atvežtos skardos atliekos.“

Pasak laiško autoriaus, kapinėse stovi kryžiai, paminklai, sodinamos gėlės. Ši vieta vaiteliškiečiams yra labai brangi, tai tarsi šventovė. Kaimo kapinėse ilsisi jiems brangūs žmonės. Čia taip pat palaidotas Lietuvos savanoris Romas Krūminas (1900-1922 m.), žuvęs kovose už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę.

Taip pat A. Makačinas teigė, kad ne visi atvykstantieji aplankyti šią amžino poilsio vietą gali ją pasiekti, nes užartas į kapinaites nuo seno vedęs keliukas.

Kodėl taip skubama susidoroti su Vaiteliškių kapinėmis? Nekreipiama jokio dėmesio, kad čia ilsisi tas, kuris turėtų būti vadinamas Lietuvos didvyriu?..“ – klausė kraštietis ir priminė, jog, pavyzdžiui, didžiulės Vilniaus Rokantiškių kapinės uždarytos labai seniai, bet jų priežiūra nenutraukiama, ten net įrengė vandens kolonėles laistymui.

Pivonijos seniūnijos seniūnas Alvydas Gratkauskas patikino, jog negali būti nė kalbos apie Vaiteliškių kaimo kapinių naikinimą: „Jos, kaip ir kitos seniūnijoje esančios neveikiančios kapinės, pagal mūsų turimas galimybes, yra prižiūrimos. Jos vasaros metu 2-3 kartus šienaujamos, prieš kurį laiką buvo perdažyta sena tvorelė. Nėra palikti likimo valiai ir medžiai. Jie buvo išgenėti, berods, prieš trejetą metų, kai pasamdyta firma medžius tvarkė ir kitose seniūnijos kapinėse. Pati seniūnija atlikti šių darbų negali, yra skelbiamas pirkimas ir vienu kartu medžiai genimi visur.“

Pasak seniūno, anksčiau kiekvienas kaimas turėjo savo kalnelį, kuriame buvo laidojami vietos gyventojai. Tuštėjant ir nykstant kaimams, ilgainiui toks likimas ištinka ir vietos kapinaites. Nors jose nėra laidojama, tačiau šios teritorijos saugomos ir tvarkomos.

Rajono savivaldybės tinklalapyje skelbiamame Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąraše nurodyta, kad Pivonijos seniūnijos teritorijoje iš viso yra 23 kapinės. Iš jų septyniolika – neveikiančios, Baravykų ir Raguvėlės kapinės turi dalinai veikiančių statusą. Pagal sąrašą, veikiančios yra tik Gailiūnų, Krikštėnų, Vaiteliškių ir Žuklių. Tačiau seniūnas užsiminė, jog tokiomis laikyti būtų galima dvejas kapines – Krikštėnų-Vileikių (dabar jų teritorija yra dviejuose kaimuose) ir Gailiūnų, nes tik jose iki šiol laidojama.

A. Gratkauskas teigė, jog kelerių kapinių, įtrauktų į minėtąjį sąrašą, nebelikę nė žymės, jų vietoje sovietiniais laikais iškilo pastatai: „Sunku būtų įsivaizduoti, kad dabar kapinių vietoje kažkas imtųsi statybų…“

Kalbėdamas apie kapinių priežiūrą seniūnas paminėjo, jog neseniai Krikštėnų-Vileikių kapinės išplėstos, naujai aptvertos. Tam buvo skirta apie 100 tūkst. eurų.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • dalgis :
    Seniūnija galėtų pasirūpinti tvirtesne tvora. Netvarka, kai mirųsiųjų ramybę drumsčia po kapus vaikštinėjantys gyvuliai.
  • x :
    .

Teritoriją žada tvarkyti

2019/07/02

Komentarų (0)

Laiškininkės nesulaukė

2019/07/01

Komentarų (0)