Ukmergiškiai (iš kairės) R. Aukštuolis, V. Česnaitis, D. Merkliopas, A. Čereškienė, J. Daunys ir K. Motiejūnas Vilniuje, prie Seimo rūmų.

Kultūra, Naujausi

Švenčiant Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-metį

Vytautas ČESNAITIS

Visi, kas prieš tris dešimtmečius Lietuvoje kūrė Persitvarkymo sąjūdį, vienaip ar kitaip prisimena tas lemtingas dienas Lietuvai. Vieni, anot Vytauto Landsbergio, jų gailisi verkaudami – „ne tokios Lietuvos norėjom“. Kiti, už neįgyvendintą „prekių ir paslaugų“ gerbūvį, pagal Algirdą Kaušpėdą – „nesusipranta paprasčiausiai būti gerais žmonėmis“. Treti, anot Arvydo Juozaičio – „naikindami tautos savimonę“ pamiršta pamatą – pradininką Romualdą Ozolą. Ketvirti – tris dešimtmečius stebi įvykius, penkti – kartais buriasi ir dalinasi prisiminimais.

Daug pastarųjų buvo išsakyta kelioniniame autobusiuke, kuriuo Ukmergės persitvarkymo sąjūdžio dalyviai Aldona Čereškienė, Kęstutis Motiejūnas, Dalius Merkliopas, Rimas Aukštuolis ir šių eilučių autorius keliavo į Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-mečio minėjimą LR Seime (Juozas Daunys prie grupės prisijungė Vilniuje). Kolegos berte bėrė faktus iš tuometinės veiklos ir įvykių mūsų mieste bei rajone. Santykių su buvusia valdžia, savo patirtimi ir dalyvavimu valdžioje kėlė dabartinio gyvenimo aktualijas, akcentavo esmę – „kokie mes buvome jauni“.

Ir išties buvome jauni, maksimalistai, nes reikėjo visą užsibuvusią rutiną keisti greituoju būdu, čia ir dabar. Ir ne bet kur, o revoliucine praeitimi pasižymėjusioje Ukmergėje. Keliant pirmąją trispalvę virš Ukmergės kultūros centro, organizuojant ekologines (Giedrius Švitra), badavimo (Vytautas Vaineikis), nepakantumo ir protesto (Stasys Žižys ir Vytautas Laugalys) akcijas, Lietuvos partizanų perlaidojimus (Gintautas Stankaitis, Pranas Kanapeckas, Zigmas Vašatkevičius), mitingus, paminklo „Lituania Restituta“ atstatymą (J. Daunys) ir t. t. Prisimintas buvo ir visus suvienijęs jau nebepakartojamas Baltijos kelias. Kai kas pasigedo Kovo 11-osios Akto signataro Kęstučio Griniaus…

Beveik apie tuos pačius įvykius, tik šalies mastu, buvo kalbėta ir iš Lietuvos Respublikos Seimo tribūnos dalyvaujant valdžios atstovams, Seimo nariams, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Tarybos nariams bei daugeliui iš visų šalies miestų ir miestelių suvažiavusių Sąjūdžio kūrėjų. Šventiniame Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio minėjime, įvykusiame pirmadienį, sutikome daugelį pažįstamų ir žinomų Tėvynei nusipelniusių asmenybių. Stipriausios jų buvo dvi: Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis ir LR prezidentas Valdas Adamkus. Be jau minėtų, iš tribūnos pasisakė ir kiti Persitvarkymo sąjūdžio autoritetai: Vytautas Radžvilas, Romas Pakalnis, Irena Vasinauskaitė ir kiti.

Grįžinėjant į Ukmergę ir aptarinėjant įspūdžius, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-mečio dalyviams kilo sumanymas burtis į iniciatyvinę grupę. Kelti bei spręsti įvairius klausimus, kurie prisidėtų prie Ukmergės krašto gerbūvio ir vietos Sąjūdžio veiklos viešinimo.

Palikite komentarą apie straipsnį