A. ir L. Šimatonių duetas.

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

Šeimas subūrė „Pavasario žydėjimai“

Rasa ŠIMONIENĖ

Kultūros centro Veprių skyriaus renginių organizatorė

Saulėtą pavasario dieną, žydint sodams, vepriečiai ir svečiai rinkosi į rajoninę šeimos šventę „Pavasario žydėjimai“. Jos dalyvius pasveikino Veprių seniūnė Dalė Urbonienė.

Pirmieji scenoje pasirodė Veprių skyriaus instrumentinis ansamblis „Intermezzo“, kuriam vadovauja Edvardas Ratautas. Šiame kolektyve groja trijų kartų šeimos atstovai – senelis ir tėtis Edvardas, dukra ir mama Jurgita bei dukra ir anūkė Airita.

Vepriškių Antano ir Lionės Šimatonių šeimyninis duetas pagrojo valsus ir Antano jaunystės dainą. Šią šeimą vepriškiai puikiai pažįsta. Antanas yra poetas, kaimo kapelos ,,Subatėlė“ vadovas, nagingas meistras, o Lionė šauni dainininkė, dalyvajanti vyro vadovaujamoje kapeloje, folkloro ansamblyje „Geldutė“.

Jaunoji pianistė iš Lyduokių skyriaus Otilija Varnaitė paskambino ,,Sonatiną“. Klausėmės respublikinio vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ dalyvės dainaviškės Gabijos Petrauskaitės pasakojimo „Šeška medžiok-la“ ir orų spėjimų (vadovė Drąsutė Kaselienė). Visus sužavėjo scenoje šokio sūkuryje besisukantys Deltuvos skyriaus vaikų tradicinių šokių kolektyvo šokėjai (vadovės Dalė Gvozdienė ir Daiva Stimburienė). Kolektyve šoka sesutės Samanta ir Gabija Dūdaitės ir jų pusbrolis Edvinas Šiaučiūnas.

Temperamentu ir gera nuotaika tryško III Antakalnio skyriaus vokalinis šeimyninis Mikalauskų ansamblis „Romeo“, kuriame dalyvauja tėtis Sultanas ir sūnūs Artūras, Ruslanas, Samiras.

Ansambliečius keitė Krikštėnų skyriaus šokėjos sesutės Aistė ir Ernesta Astrauskaitės su drauge Austėja. Pramoginius šokius atliko pusseserės Austėja Lidakevičiūtė ir Smiltė Sipavičiūtė. Mergaičių vadovės – Dalia Banišauskaitė ir Janina Svetlikauskienė.

Veprių skyriaus folkloro ansamb-lyje „Geldutė“, kuriam vadovauja Algimina Uselienė, jau daug metų dainuoja seserys Onutė Kuliešienė ir Eugenija Bogdienė.

Koncertą baigė Želvos skyriaus kaimo kapela „Želvelė“ (vadovas Vaclovas Butkus). Kapeloje groja ir dainuoja broliai V. ir Albinas Butkai, sutuoktiniai Jūratė ir Gintas Braškiai.

Po koncerto norintieji rinkosi kultūros namų kiemelyje, kur galėjo susipažinti su Stanislovo Šikšnio vedama edukacija apie bites „Bitutė ratuota“, A. Uselienė edukacijoje „Pinsiu juostą margaraštę“ mokė pinti juostas. O labiausiai išalkę galėjo pasivaišinti kiaušiniene ir namine gira.

Nuotraukos autorės

Pianistė O. Varnaitė.

Palikite komentarą apie straipsnį