Žygiai iš ekspedicijų dalyvių pareikalauja ištvermės.

„Socialinės medijos – neribotos galimybės ir užslėptos žabangos“, Jaunimas

Šiemet į Sibirą iškeliaus dvi „Misija Sibiras“ komandos

Likus mažiau nei trims savaitėms iki pirmojo atrankos į „Misija Sibiras‘18” ekspediciją etapo pabaigos, organizatoriai skelbia, jog į Sibirą šiemet išvyks ne viena, o dvi ekspedicijos. Paskutiniais metais į Sibirą pavykdavo iškeliauti tik vienai 16 žmonių ekspedicijos komandai, kuri lankydavo lietuvių tremties vietas ir tvarkydavo kapines dvi savaites.

Abiejų komandų išvykimas tradiciškai planuojamas liepos 17-ąją, Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Komandos išvyks kartu, tačiau lankys bei tvarkys kapines skirtingais maršrutais, kad darbai vyktų dar efektyviau ir greičiau. Kiekvieną komandą planuojama formuoti iš 12 žmonių, taigi šiemet į ekspedicijas pavyks išvykti iš viso 24 žmonėms.

„Per 12 projekto gyvavimo metų ekspedicijos sutvarkė pagrindines didžiausias lietuvių kapines Sibire, tačiau tebėra labai daug mažesnių kapinaičių, kurios sparčiai nyksta. Kartais pakanka vieno miškų gaisro ar didesnės audros, kad kapinės taptų nebeatrandamomis. Mažesnėse kapinaitėse daug efektyviau darbuotis nedidelėmis grupėmis, nes darbai vyksta labiau koncentruotai, mažesnė komanda yra mobilesnė. Turėdami dvi skirtingas ekspedicijas, galėsime nuveikti dvigubai daugiau“, – teigia ilgametis „Misija Sibiras“ ekspedicijų vadovas Arnoldas Fokas.

Organizatoriai atskleidžia ir preliminarius ekspedicijų maršruto planus – šiemet planuojama vykti į Krasnojarsko kraštą, į kurį per visą tremties laikotarpį buvo atitremta per 40 000 lietuvių, tačiau konkretesni ekspedicijų maršrutai dar planuojami.

„Didelis visuomenės, ypač jaunų žmonių, susidomėjimas projektu yra reikšmingas indikatorius, rodantis, jog turime rasti būdą, kaip leisti prie istorijos prisiliesti dar didesniam žmonių skaičiui. Suformuoti dvi „Misija Sibiras‘18“ ekspedicijas yra drąsus žingsnis, reikalaujantis daug išankstinio pasiruošimo, bet tik tokiu būdu išsaugosime mažesnes, bet sparčiai nykstančias lietuvių tremties vietas Krasnojarsko krašte. Ekspedicijų eiga didele dalimi priklauso nuo visuomenės pagalbos – tiek finansinės, tiek moralinės. Šiuo metu trumpaisiais numeriais 1891 ir 1892 renkame aukas, kurios leis įsigyti kokybiškesnius įrankius, pasiekti sunkiai įžengiamas kapines. Lygiai taip pat svarbus ir moralinis palaikymas, nes tik su buvusių tremtinių ar jų giminaičių pagalba pavyks atrasti neužfiksuotas kapines ar Sibire tebegyvenančius tautiečius“, – sako projekto vadovė Raminta Kėželytė.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį