Valstybės pažinimo centre.

„Socialinės medijos – neribotos galimybės ir užslėptos žabangos“, Jaunimas

Apdovanojo už vykdytas užduotis

Pijus BRAZINSKAS

Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniai dalyvauja renginiuose, skirtuose Lietuvos šimtmečiui paminėti. Pirmokai ir mokytoja Gražina Macijauskaitė kovo 16 dieną vyko į projekto „Laisvės kelionė“ apdovanojimus Valstybės pažinimo centre.

Moksleiviai visus metus atliko įvairias užduotis. Reikėjo nusifotografuoti prie signataro paminklo, padaryti gerą darbą bendruomenei, sukurti palinkėjimą Lietuvai, parašyti deklaraciją, pristatyti labiausiai patinkančią lietuvių autoriaus knygą ir t. t. Per 12 mėnesių buvo atlikta 12 užduočių. Nors iš pradžių dalyvių buvo daug, visus iššūkius įvykdė vos keturios vyresniųjų klasių komandos.

Apdovanojimų metu ukmergiškiai dalyvavo interaktyvios parodos „Nepamirštos ateitys“ seanse, kurio metu išgirdo įkvepiančių istorijų apie Lietuvą, suprato, kad geriausias laikas kurti yra dabar. Mokiniai ir mokytoja gavo padėkas bei atminimo dovanėles.

Po apdovanojimų gimnazistai nuvyko į Rasų kapines. Uždegdami žvakeles ir padėdami trispalvę puokštę mokiniai pagerbė lietuvių tautos patriarcho daktaro Jono Basanavičiaus atminimą. Buvo aplankyta Vileišių šeimos koplyčia, kenotafas, skirtas okupantų nužudytiems signatarams Kazimierui Bizauskui, Vladui Mironui, Pranui Dovydaičiui. Žvakių liepsnelėmis pagerbti ir kiti Lietuvai nusipelnę žmonės – Vincas Mykolaitis-Putinas, Kazys Boruta, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis bei nežinomas karys.

Prie J. Basanavičiaus kapo.

Palikite komentarą apie straipsnį