„Socialinės medijos – neribotos galimybės ir užslėptos žabangos“, Jaunimas

Jūsų galimybės: Europos jaunimo informacijos tinklas Eurodesk

Europos jaunimo informacijos tinklas Eurodesk veikia 34 Europos šalyse. Tinklo veiklos pagrindas – informacija apie finansavimo prog-ramas, iš kurių yra finansuojamos jaunimo iniciatyvos, bei mobilumas (studijos, stažuotės, darbas ir savanorystė) Europoje. Taip pat teikiama informacija kitomis jaunimui aktualiomis temomis.

Eurodesk paslaugos nemokamai teikiamos jaunimui, žmonėms, dirbantiems su jaunimu (mokytojams, jaunimo lyderiams ir pan.), bei nevyriausybinėms organizacijoms, susijusioms su jaunimo veikla visose Eurodesk šalyse partnerėse.

Kiekvienoje Eurodesk tinkle dalyvaujančioje šalyje veikia vadinamieji nacionaliniai, regioniniai bei vietiniai partneriai. Nacionaliniai partneriai yra organizacijos, dirbančios jaunimo srityje (nevyriausybinės organizacijos arba organizacijos, remiamos ministerijų), kurios buvo atrinktos už jaunimą atsakingos ministerijos kiekvienoje šalyje, kad galėtų teikti Eurodesk paslaugas ir koordinuoti tinklo veiklą visoje šalies teritorijoje. Lietuvoje Eurodesk veiklą koordinuoja Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT).

Šie nacionaliniai partneriai dirba drauge kaip vienas europinis tinklas, kurio veiklą koordinuoja Europos Eurodesk biuras, esantis Briuselyje.

Visoje Europoje Eurodesk nacionaliniai partneriai bendradarbiauja su daugiau nei 1 200 regioninių ir vietinių informacijos tiekėjų, siekdami padidinti Eurodesk siūlomos informacijos kiekį. Šie informacijos tiekėjai vadinami Eurodesk regioniniais ir vietiniais partneriais priklausomai nuo to, kokią teritoriją apima jų veikla. Partneriams Eurodesk siūlo mokymus, informavimo priemones, pagalbą ir paramą teikiant Europos bei vietinę informaciją – taip sudaromos sąlygos dar geriau skleisti informaciją Europos jaunimui.

Europos Eurodesk biuras Briuselyje veikia kaip Eurodesk tinklo koordinatorius. Personalas Briuselyje užsiima informacijos paieška tinklui ir prižiūri komunikacijos struktūrą bei Eurodesk duomenų bazes. Briuselio biuras taip pat užsiima jaunimo informavimo tyrimais ir naujų priemonių paieška efektyvesnei Europos informacijos sklaidai.

Lietuvai įstojus į ES, Eurodesk tinklo veikla prasidėjo ir mūsų šalyje. Nacionalinis partneris – Lietuvos jaunimo organizacijų taryba – įsiliejo į tinklo veiklą 2004 m. Lietuvoje veikia 33 Eurodesk Lietuva regioniniai atstovai, tarp jų – ir Ukmergėje.

Šias funkcijas atlieka Jaunimo laisvalaikio centro darbuotoja Dalia Mikelinskienė. Ji pasakojo, kad dalyvauja nacionaliniuose tinklo susitikimuose, tarptautiniuose mokymų kursuose ir renginiuose, įgyvendina bendrus projektus, skirtus skatinti jaunų žmonių pilietiškumą, sąmoningumą, motyvaciją įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir pristatyti esamas galimybes jauniems žmonėms.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį