„Socialinės medijos – neribotos galimybės ir užslėptos žabangos“, Jaunimas

Virtuali „Erasmus+“ – jau realybė

Pradėjo veikti Europos Komisijos svetainė „Erasmus+ Virtual Exchange“, https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/contact-erasmus-virtual-exchange_en skirta ateinančius dvejus metus skatinti tarpkultūrinį dialogą ir patobulinti bent 25 000 jaunuolių įgūdžius naudojantis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis. Iniciatyva skirta programoje „Erasmus+“ dalyvaujančioms 33-ims Europos valstybėms ir kelioms pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims.

Šioje svetainėje jaunimas, su jaunimu dirbantys asmenys, studentai ir akademinio pasaulio atstovai iš Europos valstybių ir ES pietinių kaimyninių šalių galės dalyvauti moderuojamose diskusijose, tarptautinių projektų grupėse, atviruose nuotolinio mokymo kursuose ir tarpininkavimo kursuose. Pavyzdžiui, jaunimas iš skirtingų šalių galės kartą per savaitę, dalyvaujant moderatoriui, šioje svetainėje aptarti tokias temas, kaipekonominis vystymasis arba klimato kaita. Diskusijų dalyviams iš anksto bus pateikta parengiamoji medžiaga.

Visa veikla bus įtraukta į aukštojo mokslo programas arba organizuojamus jaunimo projektus. Parengiamuoju etapu „Erasmus+ Virtual Exchange“ sudomino įvairius universitetus ir jaunimo organizacijas. Jau suburta 50 partnerysčių, o 40 asmenų buvo apmokyti moderuoti debatus.

Bandomuoju etapu, kuriam iki 2018 m. gruodžio mėn. skirta 2 mln. eurų, „Erasmus+ Virtual Exchange“ pritrauks bent 8 000 jaunuolių. Jeigu svetainė bus sėkminga, planuojama iki 2019 m. pabaigos ją atnaujinti siekiant pritraukti dar 17 000 asmenų. Ateityje „Erasmus+ Virtual Exchange“ galėtų būti vykdoma nuolat ir joje galėtų dalyvauti dar daugiau jaunimo iš kitų regionų. „G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas