Asociatyvinė nuotrauka.

Sveikata

Nuvilnys sveikatą stiprinančių mokyklų banga

Organizuojamas antrasis nacionalinis renginys „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“. Pirmas įvyko 2013 m. minint Lietuvos prisijungimo prie Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 20-ąsias metines, jis apėmė 45 savivaldybes, 400 mokyklų ir per 30 000 dalyvių.

Renginio organizatoriai – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyrius – kviečia visas Lietuvos sveikatą stiprinančias mokyklas, savivaldybių švietimo skyrius, visuomenės sveikatos biurus prisidėti prie renginio ir laisvai pasirinkta forma 2018 m. balandžio 3–30 d. organizuoti savo renginius. Tai gali būti 1–1,5 val. trukmės savarankiškas savivaldybės sveikatą stiprinančių mokyklų renginys arba kaip kitų savivaldybėse organizuojamų sveikatinimo renginių sudėtinė dalis, jis taip pat gali būti išskaidytas į dalis apimant pertraukas, mokinių popamokinę veiklą, tęstis vieną ar kelias dienas.

Apsisprendusieji dalyvauti renginyje kviečiami iki vasario 15 d. apie tai pranešti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriui elektroniniu paštu dalia.sabaliauskiene@smlpc.lt , nurodant atstovaujamą instituciją, atsakingo asmens vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninį paštą. Renginyje dalyvaujančių savivaldybių žemėlapis iki kovo 1 d. bus paskelbtas Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto svetainėse.

 „G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį