Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos

Pristatė veiklos rezultatus

Rajono Tarybos posėdžio metu savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova pristatė Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo fondo praėjusių metų veiklos rezultatus.

K. Stepanova sakė, jog 2017 m. SVV rėmimo fondui skirta 20 480 Eur. Iš jų fondo administravimui teko 1 720 Eu. Gauti 63 prašymai dėl paramos suteikimo, subsidijuoti 58 verslo subjektai.

„Bendra smulkaus ir vidutinio verslo subjektų vykdytų priemonių vertė – 76 529 Eur, pareiškėjai prašė suteikti 35 905 eurų paramą. Pernai sukurtos 54 darbo vietos“, – informavo pranešėja.

Pinigai skirti pagal septynias priemones: banko palūkanų ir finansinio lizingo palūkanų SVV subjektams daliniam subsidijavimui; parama konkurencingumo didinimo programų (inovacijų versle programų) įgyvendinimui; lietuviškos kilmės gaminių sertifikavimo (registravimo), kokybės vadybos sistemų, aplinkos apsaugos vadybos sistemų daliniam išlaidų padengimui; viešinimo bei reklamos priemonių daliniam išlaidų padengimui; naujai įregistruotų SVV subjektų pradinių steigimosi išlaidų subsidijavimui; SVV subjektų, vykdančių tautinio paveldo, tradicinių amatų, tautodailės, mugių, švenčių organizavimo, veiklos rėmimui; SVV subjektų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (perkvalifikavimo) išlaidų padengimui.

Subjektams skirta nuo 60 iki 800 eurų parama.

Rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšos skiriamos siekiant skatinti savivaldybės ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą savarankiška ūkine komercine veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, įmonėms, viešosioms įstaigoms ir kitiems smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, verslo paramos institucijoms bei visuomeninėms verslininkų organizacijoms, vykdančioms ekonominę veiklą arba teikiantiems viešąsias paslaugas verslui Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

Vienam pareiškėjui pagal vieną priemonę subsidijuojama ne daugiau kaip 1 000 eurų vienam projektui. Paraiškas pagal šias priemones galima teikti vieną kartą per kalendorinius metus. Subsidija gali būti skiriama už einamuosius metus ir už vienerius ankstesnius metus iki paraiškos pateikimo.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas