Reorganizavus mokyklą-darželį „Varpelis“ nuo rugsėjo neliks pradinukų.

Aktualijos, Naujausi

Naikinamų mokyklų sąskaita stiprinamos kitos

Praėjusią savaitę rajono švietimo bendruomenei pristatytas Mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo projektas. Pokyčiai palies net šešias švietimo įstaigas – Siesikų gimnaziją, Senamiesčio, „Šilo“ , Dainavos ir Pabaisko pagrindines mokyklas bei mokyklą-darželį „Varpelis“. Mokyklų tinklo plano pakeitimų projektas šį mėnesį bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Vaikų rajone mažėja

Susitikime dalyvavęs rajono meras Rolandas Janickas pripažino, jog laukia nelengvas pasirinkimas, tačiau tūpčiojimas ir delsimas niekur neveda. Mokinių mažėja, mokyklos tuštėja, valstybė didesnio finansavimo nežada, todėl būtina kai kurių įstaigų reorganizacija. Anot mero, mokyklų tinklo optimizavimas turėtų būti naudingas ir patiems mokytojams, ir tėveliams.

Pedagogams reikia oraus darbo ir gerų atlyginimų, o vaikų tėvams – kuo geresnių paslaugų. Todėl, įvertinus visus pliusus ir minusus, Savivaldybės tarybos nariams prireiks politinio pasiryžimo žengti iš dalies nepopuliarų, tačiau būtiną žingsnį.

Mokyklų tinklo pertvarkos planui parengti dar 2015 metų gruodį buvo sudaryta mišri darbo grupė iš rajono Tarybos narių, švietimo įstaigų vadovų, rajono Švietimo tarybos, Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovų, savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto bei Strateginio planavimo ir biudžeto skyrių specialistų. Grupės pirmininke paskirta savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova. Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas patvirtintas 2016-ųjų kovo pabaigoje. Minėtos darbo grupės veikla pratęsta iki bus įgyvendinamas šis planas.

K. Stepanova informavo, jog darbo grupė, atsižvelgdama į statistinius duomenis, analizavo situaciją, rengė posėdžius bei susitikimus su įstaigų bendruomenėmis, vertino ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo poreikį, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo prieinamumą bei galimybes teikti kokybišką ugdymą, sprendė saugaus mokinių pavėžėjimo, mokyklų pastatų atnaujinimo bei panaudojimo, pedagogų darbo krūvio klausimus.

Rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metams bendrojo plano siūlomus pakeitimus susirinkusiesiems pristatė rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irena Lukoševičienė. Ji pateikė ir statistinių duomenų apie vaikų gimstamumą bei skaičius, kiek jų pastaraisiais metais ateina į rajono mokyklas. Šiais mokslo metais į pirmas klases sulaukta vaikų, kurie gimė 2010-iais. Jų tais metais rajone buvo užregistruota 356, iš jų 300 gimė Lietuvoje, į mokyklas nuo rugsėjo 1-osios atėjo 305. 2011-iais užregistruota 370 vaikų, iš jų Lietuvoje gimė 294, priešmokyklinį ugdymą pradėjo 283 būsimi pirmokai. Praėjusiais metais rajone užregistruota 352 vaikai, iš jų 276 gimė Lietuvoje.

Mokyklos Petronyse neliks

Šiais mokslo metais rajono mokyklose mokosi 3 618 mokinių, t. y. 166 mažiau nei ankstesniais. Prognozuojama, jog 2018/2019 mokslo metais jų skaičius sumažės iki 3 504, o 2019/2020 metais – iki 3 406.

Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės I. Lukoševičienės, tinklo pakeitimai numatyti vadovaujantis reorganizavimo kriterijais. Pradinio ugdymo programos nutraukimas skyriuose svarstomas, kai mokinių vidurkis klasės komplekte nesiekia aštuonių vaikų. Miesto pagrindinių mokyklų tipo keitimas į progimnazijas – kai 9, 10 klasių mokinių skaičiaus vidurkis nesiekia 20. Kaimo pagrindinėms mokykloms grėsmė iškyla, kai klasėse būna mažiau nei 10 mokinių.

Taigi, pertvarka artimiausiu metu turėtų paliesti Siesikų gimnazijai priklausantį Petronių pradinio ugdymo skyrių. Jį uždaryti planuojama nuo liepos 1 dienos. Šiais mokslo metais čia mokosi vos 7 mokiniai: trys antroje klasėje ir po du trečioje bei ketvirtoje klasėse. Nuo rugsėjo 1-osios čia jau nėra pirmokų, jie kartu su mokytoja pavežami į Siesikų gimnaziją. Į ją, uždarius pradinio ugdymo skyrių, bus atvežami ir kiti mokiniai. Beje, Petronyse yra ir ikimokyklinio ugdymo grupė, kurią lanko du priešmokyklinio amžiaus vaikai. Kaimo mokyklose tokios grupės formuojamos, jei yra ne mažiau 5 vaikų. Ateityje, kaip teigė I. Lukoševičienė, tiek vaikų ten nebus.

Nukreips į Senamiesčio mokyklą

Pokyčių laukia ir Senamiesčio pagrindinė mokykla. Nuo 2019 metų rugsėjo 1-osios ją ketinama reorganizuoti į progimnaziją. Todėl jau nuo ateinančių mokslo metų planuojama savotiška „injekcija“ – mokyklą numatyta papildyti mokiniais iš kitų įstaigų. Kadangi ruošiamasi pertvarkyti Dainavos pagrindinę mokyklą bei mokyklą-darželį „Varpelis“, tikimasi, kad dalis vaikų pereis mokytis į Senamiesčio mokyklą.

Šiuo metu Senamiesčio pagrindinei mokyklai priklauso Laičių pradinio ugdymo skyrius. Nuo ateinančių mokslo metų įstaigos struktūroje atsirastų ir Dainavos mokyklos daugiafunkcis centras, bet nebūtų komplektuojamos 9 klasės.

Dainavos pagrindinėje mokykloje jau nuo 2015–2016 mokslo metų nekomplektuojamos 9,10 klasės. Vidutinis mokinių skaičius klasėse – 6–7 vaikai. Iš viso šioje mokykloje mokosi 38 moksleiviai, yra trys klasių komplektai. Ateinančiais mokslo metais laukiama tik 32 vaikų, ateityje jų dar mažės. Įstaigą galima būtų reorganizuoti į progimnaziją, bet tuomet neturėtų būti jungtinių klasių.

Šios mokyklos likimas svarstytas jau praėjusiais metais, tačiau pernai Dainavoje mokėsi 13 septintokų. Todėl, pasak I. Lukoševičienės, „niekam nekilo noro ir drąsos“ šitiek vaikų kažkur išvežti...

Dainavos mokykla turi ikimokyklinio ugdymo skyrių, tačiau jis įsikūręs kitame pastate. Tai nėra ekonomiška, todėl po pertvarkos nauja įstaiga persikels į dabartinės renovuotos mokyklos patalpas. Atsilaisvinusį darželį ateityje ketinama parduoti. Mokykla iki šiol neturėjo valgyklos, todėl teks ją įrengti. Dainavos mokyklos daugiafunkciame centre bus vykdoma pradinio ugdymo programa, teikiamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, veiks dienos centras, organizuojama vaikų neformaliojo ugdymo veikla. Po tuo pačiu stogu įsikurs bendruomenės sveikatos punktas, Dainavos bendruomenė.

Numatoma, jog Senamiesčio mokyklą pildys ir reorganizuojamo mokyklos-darželio „Varpelis“ pradinukai. Nuo rugsėjo 1-osios šioje įstaigoje nebus vykdomas pradinis ugdymas, o 1–4 klasėse besimokančius vaikus su mokytojomis ruošiamasi iškelti į Senamiesčio pagrindinę mokyklą. Tokių pertvarkų imamasi dėl to, jog miesto teritorijoje netenkinamas ikimokyklinio ugdymo programos teikimo poreikis – vaikų lopšeliuose-darželiuose trūksta vietų, grupės perpildytos.

Pasak į diskusiją įsijungusios Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistės Ramunės Bakučionienės, jau lapkričio mėnesį į lopšelius-darželius netilps 60–70 vaikų. Todėl geriausias sprendimas – reorganizuoti mokyklą-darželį „Varpelis“ ir jame įrengti 4 ikimokyklines grupes. Šiais mokslos metais „Varpelyje“ mokosi 81 mokinys, yra keturi klasių komplektai.

Mokinius paveš į Pabaiską

Kaip žinia, „Šilo“ pagrindinė mokykla nuo ateinančių mokslo metų bus pertvarkyta į progimnaziją. Šiuo metu šiai mokyklai priklauso Antakalnio pradinio ugdymo skyrius, esantis III Antakalnio kaime. Jame dabar mokosi tik 8 mokiniai: penki – 1 klasėje, vienas – 2 klasėje, du – 4 klasėje. Užsiėmimai jiems vyksta vienu metu. Trečios klasės skyriuje nėra.

Kadangi 14 įvairaus amžiaus mokinių iš Antakalnio jau pavežami į Pabaisko pagrindinę mokyklą, todėl tinklo pertvarkos projekte numatyta į šią mokyklą perkelti ir uždaromo skyriaus pradinukus. Taip pat Pabaisko pradinei mokyklai bus priskirta ir III Antakalnyje veikusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią šiemet lanko 9 vaikai, iš kurių du – priešmokyklinukai.

Prireiks 450–500 tūkst. eurų

Mokyklų tinklo projekto pakeitimus rengusios darbo grupės vadovė K. Stepanova priminė, kad rajono biudžete yra numatytos lėšos įstaigoms, kurias palies būsima pertvarka. Papildomo finansavimo prireiks Dainavos mokyklai valgyklos įrengimui, Senamiesčio mokyklai – patalpų pritaikymui įkeliamų pradinukų klasėms, taip pat „Varpeliui“ – papildomų grupių įrengimui. Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Stasio Jackūno teigimu, patalpų pritaikymui, sąlygų pagerinimui prireiks 450–500 tūkst. eurų.

Atsiras naujų pareigybių

Susitikimo dalyviai teiravosi, ar naikinamo Antakalnio pradinio ugdymo skyriaus pedagogės neliks be darbo? Į tai atsakydama Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė I. Lukoševičienė pripažino, jog pradinių klasių mokytojų rajone pakanka, tačiau auga ikimokyklinių pedagogų poreikis. Pasak vyr. specialistės, visi rajono mokyklų vadovai įpareigoti informuoti apie visas jų įstaigose atsilaisvinančias vietas, kad jas būtų galima pasiūlyti dėl reorganizacijos darbą galintiems prarasti kolegoms. I. Lukoševičienės teigimu, „Šilo“ pagrindinės mokyklos reorganizavimo koncepcijoje yra numatyta, kad progimnazija taps „visos dienos mokykla“. Joje nuo rugsėjo atsiras ir nauja prailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybė.

Atsižvelgti reikia į socialinį kontekstą

Darbo grupės narių buvo teiraujamasi, kodėl naikinant Antakalnio pradinio ugdymo skyrių nutarta vaikus nukreipti ne į „Šilo“ mokyklą, o į Pabaiską, ar atsiklausta tėvų nuomonės. Mero pavaduotojos K. Stepanovos teigimu, tėvams išties yra neramu ir baugu, tačiau su jais bendrauta, atsižvelgta į jų pastabas, pageidavimus. Darbo grupės vadovės nuomone, galima visas kaimo mokyklas uždaryti, tačiau planuojant pokyčius, pagrindinis tikslas buvo rajone išlaikyti optimalų mokyklų tinklą, kad ir nuo miesto nutolę kaimai liktų gyvybingi. Be to, kaip pažymėjo K. Stepanova, Pabaisko pagrindinė mokykla – renovuota, puikiai sutvarkyta, atnaujintos mokymo priemonės, vaikai gali naudotis ir planšetiniais kompiuteriais. Būtent dėl to ir pasiūlyta vaikams ten važiuoti mokytis.

Vicemerei antrinusi buvusi Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, dabar dirbanti Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore, Dalė Steponavičienė pridūrė, jog rajone mokyklos viena nuo kitos išsidėsčiusios maždaug 10–15 kilometrų spinduliu. Jei vaikai bus nukreipiami tik į miesto mokyklas, švietimo įstaigų kaimuose neliks. D. Steponavičienė neneigė, jog pakoregavus mokinių srautus Pabaisko pagrindinė mokykla išties sulauks pastiprinimo. Bet patikino, jog renkantis mokyklą prievartos nėra, nes tik tėvai sprendžia, kur geriau mokytis jų vaikams.

Anot Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės, sprendžiant mokyklų tinklo problemas atsižvelgta ir į socialinį kontekstą. D. Steponavičienės įsitikinimu, III Antakalnio vaikai mieste gali pasimesti, nepritapti dideliame kolektyve, nes kai kurie jų turi socialinių bei emocinių problemų.

Pokyčių neišvengs ir kitos mokyklos

Mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo rengėjams pateikta klausimų ir dėl kitų mokyklų, kurių ateityje taip pat laukia pertvarkos. Pokyčių tik „per plauką“ šiemet išvengė Pašilės progimnazija. Kai mokinių skaičiaus vidurkis klasėse nesiekia 10, įstaigai iškyla reorganizacijos grėsmė. Tačiau kol kas Pašilės progimnazija išimties tvarka finansuojama kaip kaimo mokykla. Pasikeitimų ateityje neišvengs ir „Ryto“ specialioji mokykla.

Senamiesčio pagrindinė mokykla laukia naujų mokinių. AUTORĖS nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

 • O :
  O ką reiškia bandziuganai 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
 • asdfsdf :
  liudna del silo vidurines, buvo labai gera mokykla.
 • xxx :
  Komentarai šlykštūs! Susidaro įspūdis, kad kalbate apie "batus", o ne apie žmones. Kiekvienoje mokykloje dirba ir mokosi ŽMONĖS. Kiekvieną dieną JIE išgyvena ir džiaugsmą, ir nerimą ar kitus jausmus. Žinoma susiduria su įvairiomis problemomis! Kaip be to! Skaitydama straipsnius ar komentarus noriu jausti visuomenės rūpestį VAIKAIS, o ne dergimą ar apkalbas.
  • Jolita Čepelionienė :
   Ačiū! Nes dar vis ,,skamba" tas žodis ,,bandziuganai" iš ... Varpelio...Nereikia taip vaikų vadinti!
 • Anonimus :
  Tik nereik jot ant senamiescio mokyklos.is varpelio "bandziuganu"pilna prieje i ja.visose mokyklose ju yra.mano vienas vaikas eina i dukstyna,kitas i senamiescio ir galiu drasiai pasakyt kad ir ten ir ten vienodai gerai.viskas nuo mokytojo priklauso ir nuo pacio vaiko ar jis nores mokytis,ar su cigarete stovet uz kampo.problemos ir vienur ir kitur tos pacios ir sprendziamos.taigi negalvokit,kad varpelio vaikai kuom tai geresni uz senamiescio mokykla lankancius.
  • Anonimas :
   Visi tėveliai iš varpelio,pries senamiescio mokykla ir kaxkodel visi tik apie dukstina kalba
 • Anonimas :
  Daug ką sakantis pavadinimas.NEJAUGI DAR VIS NESUPRANTAT-SENAMIESČIO NEBEPRIKELSITE!
 • Anonimas :
  Gerą modelį ilgai taikė Šešuolių pedagogai.Kad ilgiau išlaikyt gyvuojančią mokyklą,kone visus mokinius mokė pagal palengvintą programą.Žodžiu pavertė adaptuotais debilais.Žinia,kad už tokį mokinį trigubėja mokinio krepšelis.Štai kodėl buvę mokiniai nenori sveikintis su mokytojais.Štai kodėl žodį mokytoja rašau iš mažosios raidės.Visur ta politika.
 • Anonimas :
  O manote,kad ,,Dulstynoj,. SUPER vaikų nėra?Nebūkit naivūs!
  • Anonimas :
   Nesulyginsi dukstinos mokykla ir senamiesčio. I senamiesčio mokykla didžioji dalys vaiku ei iš sovialiai remtinu šeimu.
 • Anonimas :
  Lietuva laisva ir niekas negali versti daryti tai ko nenori. Patys pasirinksim kur vaikai eis
 • Anonimas :
  Manau didžioji dalis tėveliu vaikučius iš darželio-mokyklos "Varpelio" ves i dukstynos ar kokia kita mokykla,tik ne i senamiečio.
 • Aš :
  Pašilės pagrindinę pamiršot.Mokytojos vežiojasi vaikus iš Ukmergės,dirba su keliais mokiniais,o valdžia nuo visų rajono mokyklų ir darželių paima po kelis procentus mokinių krepšelio lėšų Pašilės mokyklos išlaikymui.
  • Anonimas :
   Vedu vaiką į Pašilės progimnaziją ir labai džiaugiuosi. Maža ir saugi mokykla, rūpestingi ir puikūs mokytojai. Mano vaikas po pamokų net nenori eiti namo. Rekomenduoju tikrai ! Prieš tai lankėme vieną miesto mokyklą, bet ...
  • Anonimas :
   Pašilės progimnazija, o ne pagrindinė
  • Tau :
   Iš miesto vaikai iš biudžeto lėšų vežami į Laičius, Pabaiską- kiek per metus tam skiriama lėšų? Kiek rajone mokyklų be skolų? O Pašilė - be skolų!!!
 • Anonimas :
  Jei atsiras tvirtas vadovas,tai taip

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas