A. Uselienė.

Aktualijos, Naujausi

Mokyklos direktorę atleido iš pareigų

Penktadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo pateikti svarstyti du klausimai, susiję su Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės Audros Uselienės veikla – „Dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos“ ir „Dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo – skyrimo Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorei Audrai Uselienei“.

 Metų pradžioje pateiktos ataskaitos nesvarstė

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Savivaldybės taryba išklauso biudžetinių įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų praėjusių metų veiklos ataskaitas ir jas įvertina.

Tarybai privalo atsiskaityti ir švietimo įstaigos. Kovo 30 dieną vykusio posėdžio metu rajono Tarybos nariai patvirtino kelių mokymo įstaigų vadovų pateiktas ataskaitas.

Svarstant klausimą dėl Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, rajono meras Rolandas Janickas paprašė Tarybos narių atidėti šio klausimo sprendimą, kadangi „paaiškėjo kai kurių dalykų, kuriuos reikia patikrinti“, o mero pavaduotoja Klavdija Stepanova pridūrė, kad „gautas tarnybinis pranešimas, kuriame minimus faktus reikia patikrinti, todėl ataskaitos tvirtinimą reikėtų atidėti iki kito posėdžio“.

Sudarė komisiją

Tokio sprendimo paprašyta dėl to, kad rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė kovo 24 d. su tarnybiniu pranešimu kreipėsi į savivaldybės merą. Vedėja nurodė, kad 2017 m. kovo 21 d. į Švietimo ir sporto skyrių atėjusi pilietė R. N. informavo, jog sužinojusi, kad jos sūnus R. A. neva yra Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyk-los mokinys, tačiau jis nesimokė ir nesimoko nė vienoje Ukmergės mokykloje, nes gyvena užsienyje.

Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojams tikrinant Senamiesčio pagrindinės mokyklos moksleivių sąrašus, mokinių registro duomenimis 2017 m. kovo 22 d. iš šios mokyklos sąrašų išbrauktas 5b klasės mokinys D. A., gimęs 2005-07-19, nenurodant, kur toliau jis mokysis.

Dėl šių aplinkybių meras kovo 27 dieną sudarė komisiją šiam klausimui bei mokyklos direktorės A. Uselienės galimai padarytam darbo drausmės pažeidimui išsiaiškinti.

Įtarė, kad sutartis fiktyvi

Komisija nustatė, kad gyventojų registro duomenimis R. A. nuo 2016-08-24 gyvena Jungtinėje Karalystėje, tačiau 2016-09-01 Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorė pasirašė sutartį su R. A. tėvu D. A. dėl vaiko priėmimo į 5 klasę. Atsižvelgus į taisymus dienyne bei mamos paaiškinimą, kad jos sūnus gyvena Anglijoje, įtarta, jog sudaryta sutartis – fiktyvi.

Komisijai pareikalavus R. A. ir D. A. sveikatos pažymėjimų nuo 2012 iki 2017 metų, mokyk-los atstovai pateikė vienintelį D. A. 2016-08-11 Vaiko sveikatos pažymėjimą, kuriame nebuvo dokumento numerio, nenurodyta pažymėjimą išdavusi įstaiga, gydytojo pavardė neįskaitoma. Šis pažymėjimas komisijos nariams sukėlė abejonių dėl jo tikrumo.

Tiriant nustatyta, kad elektroniniame dienyne duomenys apie mokinių R. A. ir D. A. pamokų lankomumą ir mokymosi pasiekimus 2016–2017 metais buvo pakeisti, vietoj įvertinimų įrašant n raides.

Trukdė komisijai?

2017 m. balandžio 11 d. komisijos nariams apsilankius mokykloje ir paprašius mokinių bylų, direktorė A. Uselienė jų nepateikė, motyvuodama tuo, kad negali įeiti į pavaduotojų ugdymui kabinetą. 2017 m. balandžio 12 d. komisijos nariams bylas parodė, bet neleido išsinešti iš mokyklos dokumentų kopijų.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakyme „Dėl mokinių registro reorganizavimo ir mokinių registro nuostatų patvirtinimo“ nurodyta, jog Registro tvarkytojas – Švietimo teikėjas, nustatęs, kad dėl jo kaltės į Registrą buvo įrašyti netikslūs duomenys, ne vėliau kaip per 24 valandas nuo netikslumų nustatymo dienos turi ištaisyti netikslumus ir tą pačią dieną apie tai neatlygintinai informuoti Registro duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti netikslūs duomenys, taip pat duomenų subjektą.

Kreipėsi į teisėsaugą

Komisija padarė prielaidą, kad A. Uselienė fiktyviai įtraukė R. A. ir D. A. į mokyklos mokinių sąrašus, pati ar per pavaldžius sau asmenis keitė (klastojo) elektroninio dienyno įrašus bei duomenis kituose registruose. Kadangi kiekviena mokykla yra finansuojama mokinio krepšelio principu (skiriant lėšas kasmet kiekvienam mokyklos sąraše esančiam moksleiviui), vėlgi padaryta prielaida, kad toks klastojimas ir piktnaudžiavimas buvo vykdomas siekiant finansinės naudos mokyklai arba sau asmeniškai.

Atsižvelgus į šias aplinkybes ir į tai, kad komisija tyrimo metu susidūrė su aiškiu trukdymu iš Senamiesčio pagrindinės mokyklos vadovybės pusės, bei įtarus direktorės veiksmuose nusikalstamas veikas, buvo kreiptasi su oficialiu pareiškimu į prokuratūrą, kad direktorės atžvilgiu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas, o jo metu A. Uselienė būtų nušalinta nuo pareigų.

Nušalino nuo pareigų

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 7-asis skyrius 2017 m. balandžio 28 d. pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas tarnyba) ir 300 str. 1 d. (dokumento suklastojimas). Širvintų rajono apylinkės teismo nutartimi A. Uselienė buvo nušalinta nuo direktorės pareigų.

Ataskaitos nepatvirtino

Tarybos nariams šį penktadienį buvo pateikti du sprendimų projektai.

Projekte „Dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos“ buvo siūloma nepritarti Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 metų ataskaitai dėl joje pateiktų klaidingų duomenų apie 2016 m. mokinių skaičių.

Šiam sprendimo projektui pritarta be diskusijų.

Sprendimą galės skųsti

Atsižvelgus į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą išimtinei Savivaldybės tarybos kompetencijai priskirta priimti sprendimus dėl savivaldybės mokymo ir auklėjimo įstaigų vadovų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, buvo pateiktas sprendimo projektas „Dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo – skyrimo Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorei Audrai Uselienei“.

Projekte išvardinus visus direktorės padarytus pažeidimus siūlyta „skirti Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorei Audrai Uselienei drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo“.

Taryba pritarė ir šiam siūlymui.

Šis sprendimas įsigalioja pirmą A. Uselienės darbo dieną, pasibaigus jos laikino nušalinimo nuo Senamiesčio pagrindinės mokyk-los direktoriaus pareigų laikotarpiui.

Ne vėliau kaip atleidimo dieną jai bus išmokėta kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Dokumente taip pat nurodyta, kad sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • daiva :
  Tie kur atleido jau dave isakyma priimti ja i biblioteka
 • daiva :
  Tie kur atleido jau dave isakyma priimti ja i biblioteka
 • Jonas :
  Koks skirtumas kas užims,gerai kad ją atleido
 • Jonas :
  Koks skirtumas kas užims,gerai kad ją atleido
 • Jojo :
  Koks skirtumas kas užims,gerai kad ją atleido
 • Jojo :
  Koks skirtumas kas užims,gerai kad ją atleido
 • Vau :
  O tai ar ne pavaduotoja užims jos vieta?
 • Vau :
  O tai ar ne pavaduotoja užims jos vieta?
 • Jojo :
  Lauk vyt seniai reikejo
 • Jojo :
  Lauk vyt seniai reikejo
 • Kaimynė :
  O pavaduotoja liko? Mest lauk reikia irgi.
 • Kaimynė :
  O pavaduotoja liko? Mest lauk reikia irgi.
 • Anonimas :
  O pavaduotoja liko? Mest lauk reikia irgi.
 • Anonimas :
  O pavaduotoja liko? Mest lauk reikia irgi.
 • Pranas :
  Ar cia ta pati fifa kuri anksciau siautejo merijoje?
 • Pranas :
  Ar cia ta pati fifa kuri anksciau siautejo merijoje?
 • Aš :
  Seniai turėjo būti atleista
 • Aš :
  Seniai turėjo būti atleista