Dainiaus VYTO nuotr.

Aktualijos

Paskelbti konkursai užimti trijų seniūnų pareigas

Rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursus į Pivonijos, Siesikų ir Želvos seniūnijų seniūno pareigas. Šios pareigybės lieka laisvos, nes ligšioliniai seniūnai, kurie yra sulaukę pensinio amžiaus, savo noru palieka valstybės tarnybą.

Pivonijos seniūnui Alvydui Gratkauskui šių metų sausį yra sukakę 66-eri, Siesikų seniūnas Algirdas Kaušas rugpjūtį sulaukė 65-erių, o Želvos seniūnas Kęstutis Mikalajūnas yra 64 metų. A. Gratkauskui ir A. Kaušui valstybės tarnautojo tarnybos laikas buvo pratęstas iki 2017 metų pabaigos. K. Mikalajūnas palikti seniūno pareigas apsisprendė anksčiau ir apie tai buvo informavęs rajono savivaldybės vadovus.

Konkurso sąlygose numatyta, kad pretendentai turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, administracinę teisę; išmanyti dokumentų valdymą seniūnijoje, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; gebėti taikyti įvairius teisės aktus numatytoms funkcijoms vykdyti ir ruošti savivaldybės lygmens teisės aktus pagal savo kompetenciją; turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Asmuo, norintis dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą reikia pateikti prašymą leisti dalyvauti konkurse, gyvenimo aprašymą bei užpildyti nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Dokumentai turi būti pateikti iki 2018 m. sausio 9 d. imtinai.

Asmenys, kurie atitiks specialiuosius reikalavimus, dalyvaus konkurse. Konkursas vyks žodžiu, gali būti pateikta ir praktinė užduotis. Apie konkurso datą pretendentai bus informuoti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį