Aktualijos, Naujausi

Bendruomenėms skirtos lėšos – septyniems projektams

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas gruodžio 14 dieną pasirašė įsakymą dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais Ukmergės rajono savivaldybėje. Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atkeliavę pinigai – 18 135 Eur – išdalinti septyniems projektams. Jie turi būti įgyvendinti dar šiais metais.

Mieste lėšų dalybos užtruko

Kaip laikraštyje jau esame rašę, rajono Savivaldybės taryba dar birželio mėnesį patvirtino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje aprašą. Šios priemonės įgyvendinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Ukmergės rajono savivaldybei iš viso skyrė 30 673 Eur. Parama, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, paskirstyta miesto ir kaimo seniūnijoms. Nustatyta, kad šie pinigai gali būti skirti finansuoti seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje registruotų ir veikiančių nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių, bendrijų parengtiems projektams šioms veikloms įgyvendinti: socialinei veiklai, skirtai socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms; vaikų ir jaunimo užimtumui; kultūrinei ir šviečiamajai veiklai; sporto ir sveikatinimo veiklai; bendruomeninei veiklai ir kitai vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinančiai veik-lai; bendruomenės akcijoms ir iniciatyvoms, skirtoms viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą aprašą projektų atranka patikėta seniūnaičiams. Būtent jie išplėstinėje sueigoje turėjo nuspręsti, kurie pateikti projektai yra geriausi, kam atiteks finansavimas.

Vienuolikos kaimo seniūnijų bendruomenės joms skirtus pinigus – 12 538 Eur – pasidalino labai operatyviai. Lėšos atiteko 26 projektams, jie baigti įgyvendinti. Miesto seniūnijos bendruomenėms (jų įregistruota trys – L. E.) numatytų lėšų dalybos įstrigo.

Sueigą pripažino neteisėta

Ukmergės miesto seniūnijoje į bendruomenių veiklai skirtas lėšas pretendavo penki projektai. Pašilės bendruomenė paramos prašė gyvenvietėje esančiai krepšinio aikštelei rekonstruoti. Vadinamajame Žolių rajone susibūrusi miesto bendruomenė „Kaimynai“ siekė pagerinti bendruomenės teritorijoje esančios poilsio zonos infrastruktūrą, įrengiant lauko treniruoklius ir mažosios architektūros elementus. Viešoji įstaiga „Ukmergės tvirta šeima“ lėšas ketino išleisti įsigydama renginių organizavimui skirtą lauko palapinę nuo lietaus, suoliukus, metalines šiukšliadėžes. Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapija pageidavo įsigyti trūkstamo inventoriaus (lauko suoliukų). Ukmergės meno draugija planavo baigti pradėtą įgyvendinti dailės projektą, Šventosios pakrantėje sukuriant viešąją erdvę puošiantį dekoratyvų meninį akcentą.

Po įvairių peripetijų pagaliau spalio 20 dieną miesto seniūnijoje įvyko Ukmergės miesto seniūnaičių išplėstinės sueigos posėdis. Jam pirmininkavo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas, Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis Eduardas Zeziulevičius.

Balsuojant trys projektai atmesti. Išplėstinė sueiga patvirtino dviejų bendruomenių – Pašilės ir „Kaimynai“ – paraiškas. Pašilės krepšinio aikštelei įrengti buvo numatyta skirti 15 135 Eur, bend-ruomenei „Kaimynai“ treniruokliams įsigyti – 3 000 Eur.

Lapkričio 2 dieną rajono savivaldybės administracijos direktorius S. Jackūnas pasirašė įsakymą dėl spalio 20-ąją vykusios išplėstinės Ukmergės miesto seniūnaičių sueigos pripažinimo neteisėta. Minėtame įsakyme taip pat nurodyta, kad turi būti sušaukta nauja išplėstinė Ukmergės miesto seniūnaičių sueiga.

Jos posėdžiai buvo sušaukti lapkričio 29, gruodžio 4 ir 11 dienomis.

Pinigus paskirstė septyniems projektams

Gruodžio 11 dieną vykusiame išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdyje, kuriam pirmininkavo Pakrantės seniūnaitis Julius Kazėnas, miesto seniūnijos bendruomenių veiklai remti skirtos lėšos padalintos septyniems projektams. Iš jų šeši anksčiau į paramą nepretendavo.

Ukmergės gėlininkų draugijos projektui „Viešosios erdvės atvėrimas, įsijungimas į Pilies parką“ skirta 2 200 Eur. Ukmergės miesto bendruomenės „Kaimynai“ projektui „Žiemos švenčių tradicijos“ atiteko 3 500 Eur. Lietuvos santarvės fondo projektui „Ant Lietuvos šimtmečio slenksčio“ skirta 6 221 Eur. Ukmergės neįgaliųjų sporto klubo „Vilkmergė“ projektui „Sporto ir sveikatinimo veikla“ atiteko 705 Eur. Taip pat 1 000 Eur bus finansuotas Ukmergės meno draugijos projektas „Viešosios poilsio erdvės įprasminimo meniniais akcentais tąsa“, 2 425 Eur skirti Ukmergės muzikinės kultūros draugijos „Cantilena“ projektui „Adventinė kalėdinė programa „Betliejaus žvaigždė“. 2 084 Eur atiteko sveikatingumo studijos „Balansas“ projektui „Fizinės, psichinės ir socialinės sveikatos stiprinimo veiklų, gerinančių sveikatos raštingumą, organizavimas“.

„Padarė šiurkščių procedūrinių pažeidimų“

Tą pačią dieną, kai savivaldybės administracijos direktorius S. Jackūnas pasirašė įsakymą dėl lėšų skyrimo nevyriausybinių organizacijų projektams, Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis E. Zeziulevičius parašė skundą dėl neva neteisėtai padalintų pinigų – 18 135 Eur, kuriuos miesto bendruomenių veiklai skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Skundą jo autorius išsiuntė rajono savivaldybei, taip pat LR Vyriausybės atstovei Vilniaus apskrityje Vildai Vaičiūnienei bei socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui.

E. Zeziulevičius įsitikinęs, kad gruodžio 11 dieną vykusi išplėstinė seniūnaičių sueiga sušaukta neteisėtai, joje nebuvo kvorumo, ją vedė „apsišaukęs ir save pirmininku pasivadinęs J. Kazėnas“, be to, buvo pažeistos projektų vertinimo procedūros. Taip pat skunde paminėta, kad Pašilės seniūnaičiui, kuris išplėstinės sueigos pirmininku liepos 26 dieną buvo išrinktas trejiems metams, nebuvo leista ne tik vesti sueigos, bet ir pasisakyti, susipažinti su svarstomais projektais.

Tai ne pirmas pašiliškio skundas dėl bendruomenėms skirtų pinigų dalybų. Lapkritį E. Zeziulevičius kreipėsi į teismą ir apskundė rajono savivaldybės administracijos direktoriaus neveikimą. Seniūnaičio teigimu, už tai, „kad jis nustatyta tvarka nepasirašė sutarties su Pašilės bendruomene, kuriai sueigoje teisėtai buvo skirtos lėšos krepšinio aikštelei įrengti“. Skunde teismui minimos ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė bei Ukmergės miesto seniūnė Zita Pečiulienė.

Palikite komentarą apie straipsnį

 • Anonimas :
  Ko daugiau tiketis is kgb atsargos karininko ir jo saikos? Tik eiliniu durnu sprendimu.
 • Anonimas :
  Ko daugiau tiketis is kgb atsargos karininko ir jo saikos? Tik eiliniu durnu sprendimu.
 • Ukmergiškis :
  Siaubas - kaip ciniškai vagiami pinigai. Ukmergė valdoma KGB atsargos karininkų baisesnė net už Šiaurės Korėją.
 • Ukmergiškis :
  Siaubas - kaip ciniškai vagiami pinigai. Ukmergė valdoma KGB atsargos karininkų baisesnė net už Šiaurės Korėją.